Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • БОЛГАРСКАЯ БИБЛИЯ - NUMBERS 1

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  1:1 И Господ, говорейки на Моисея в Синайската пустиня, в шатъра за срещане, на първия ден от втория месец на втората година откак излязоха от Египетската земя, каза:

  1:2 Пребройте цялото общество израилтяни по семействата им, по бащините им домове, като броите по име всеки от мъжки пол един по един.

  1:3 Всеки в Израиля от двадесет години нагоре, които могат да излизат на бой, ти и Аарон пребройте ги според установените им войнства.

  1:4 И заедно с вас да има по един човек от всяко племе, от които всеки да бъде глава на бащиния си дом.

  1:5 И ето имената на мъжете, които ще стоят заедно с вас: от Рувима, Елисур, Седиуровият син;

  1:6 От Симеона, Селумиил, Сурисадаевият син;

  1:7 от Юда, Наасон, Аминадавовият син;

  1:8 от Исахара, Натанаил, Суаровият син;

  1:9 от Завулона, Елиав, Хелоновият син;

  1:10 от Иосифовите потомци: от Ефрема, Елисама, Амиудовият син, а от Манасия, Гамалиил, Федасуровият син;

  1:11 от Вениамина, Авидан, Гедеониевият син;

  1:12 от Дана, Ахиезар, Амисадаевият син;

  1:13 от Асира, Фагеил, Охрановият син;

  1:14 от Гада, Елиасаф, Деуиловият син;

  1:15 от Нефталима, Ахирей, Енановият син.

  1:16 Тия бяха избраните от обществото, началници на бащините си племена, глави на Израилевите хиляди.

  1:17 И тъй, Моисей и Аарон, като взеха тия мъже, които са били споменати по име,

  1:18 свикаха цялото общество на първия ден от втория месец; и те се записаха един по един по семействата си, по бащините си домове, според числото на имената на мъжете от двадесет години и нагоре.

  1:19 Както заповяда Господ на Моисея, така той ги изброи в Синайската пустиня.

  1:20 Потомците на Рувима, първородния на Израиля, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената, един по един, всички от мъжки пол от двадесет години и нагоре, всички които можеха да излизат на бой,

  1:21 преброени от Рувимовото племе, бяха четиридесет и шест хиляди и петстотин души.

  1:22 От симеонците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, които се преброиха по числото на имената, един по един, всички от мъжки пол от двадесет години и нагоре, всички, които, можеха да излизат на бой,

  1:23 преброени от Симеоновото племе, бяха петдесет и девет хиляди и триста души.

  1:24 От гадците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

  1:25 преброени от Гадовото племе, бяха четиридесет и пет хиляди шестстотин и петдесет души.

  1:26 От юдейците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

  1:27 преброени от Юдовото племе, бяха седемдесет и четири хиляди и шестстотин души.

  1:28 От исахарците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

  1:29 преброени от Исахаровото племе, бяха петдесет и четири хиляди и четиристотин души.

  1:30 От завулонците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

  1:31 преброени от Завулоновото племе, бяха петдесет и седем хиляди и четиристотин души.

  1:32 От Иосифовите потомци: сиреч , от ефремците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

  1:33 преброени от Ефремовото племе, бяха четиридесет хиляди и петстотин души;

  1:34 а от манасийците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числата на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

  1:35 преброени от Манасиевото племе, бяха тридесет и две хиляди и двеста души.

  1:36 От вениаминците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

  1:37 преброени от Вениаминовото племе, бяха тридесет и пет хиляди и четиристотин души.

  1:38 От данците, поколенията им по семействата им, по бещините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

  1:39 преброени от Дановото племе, бяха шестдесет и две хиляди и седемстотин души.

  1:40 От асирците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

  1:41 преброени от Асировото племе, бяха четиридесет и една хиляда и петстотин души.

  1:42 От Нефталимците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

  1:43 преброени от Нефталимовото племе, бяха петдесет и три хиляди и четиристотин души.

  1:44 Тия са изброените, които преброиха Моисей, Аарон и дванадесетте мъже Израилеви първенци, всеки един за бащиния си дом.

  1:45 И тъй, всичките преброени от израилтяните по бащините им домове, от двадесет години и нагоре, всички между Израиля, които можеха да излизат на бой,

  1:46 всичките преброени бяха шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет души.

  1:47 А левитите не бяха преброени помежду им по бащиното им племе.

  1:48 Защото Господ, говорейки на Моисея, беше рекъл:

  1:49 Само Левиевото племе да не преброиш, нито да вземеш числото им между израилтяните;

  1:50 но да поставиш левитите за настоятели на скинията, за плочите на свидетелството, и на всичките нейни принадлежности, и на всичките нейни вещи; те да носят скинията и всичките нейни принадлежности, и те да вършат служението около нея, и да поставят стана си около скинията.

  1:51 И когато трябва да се дига скинията, левитите да я снемат; и когато трябва да се разпъва скинията, левитите да я поставят; а чужденец, който би се приближил до нея, да се умъртви.

  1:52 И израилтяните да поставят шатрите си, всеки в стана си и всеки при знамето си, според установените си войнства.

  1:53 А левитите да поставят шатрите си около скинията за плочите на свидетелството, за да не падне гняв върху обществото на израилтяните; и левитите да пазят заръчаното за скинията на свидетелството.

  1:54 И израилтяните сториха така; напълно както Господ заповяда на Моисея, така направиха.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск