Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1CHRONICLES 19

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  19:1 Poslije toga umrije Naha, kralj Amonaca, i zakralji mu se sin na njegovo mjesto.

  19:2 David ree u sebi: "Iskazat u ljubav Nahaevu sinu Hanunu jer je i njegov otac iskazao milost meni." David uputi poslanike da mu izraze suut zbog smrti njegova oca. Kad su Davidove sluge dole u zemlju Amonaca k Hanunu da mu izraze suut,

  19:3 rekoe knezovi Amonaca Hanunu: "Zar misli da je David poslao ljude da ti izraze suut zato to bi htio iskazati ast tvome ocu? Nisu li zato dole njegove sluge k tebi da razvide, istrae i uhode zemlju?"

  19:4 Tada Hanun pograbi Davidove sluge i obrija ih, podreza im haljine dopola, do zadnjice, i posla ih natrag!

  19:5 Kad su to javili Davidu, posla on ovjeka pred njih, jer su bili vrlo osramoeni, i porui im: "Ostanite u Jerihonu dok vam ne naraste brada pa se onda vratite."

  19:6 Kad su Amonovi sinovi vidjeli da su se omrazili s Davidom, poslao je Hanun s Amonovim sinovima tisuu srebrnih talenata da za plau najme bojnih kola i konjanika iz Aram Naharajima, iz Aram Maake i iz Soba.

  19:7 Najmili su za plau trideset i dvije tisue bojnih kola, i kralja Maake s njegovim narodom te su oni doli i utaborili se pred Medebom. Amonovi su se sinovi skupili iz svojih gradova i doli u boj.

  19:8 Kad je to uo David, poslao je Joaba sa svom svojom junakom vojskom.

  19:9 Amonovi sinovi izioe i svrstae se u bojni red pred gradskim vratima; a kraljevi koji su doli stajali su zasebno na polju.

  19:10 Vidjevi postavljene bojne redove prema sebi, sprijeda i straga, Joab probra najvrsnije meu Izraelcima i svrsta ih prema Aramejcima.

  19:11 Ostalu vojsku predade bratu Abiaju da je svrsta prema Amoncima.

  19:12 I ree mu: "Ako Aramejci budu jai od mene, onda ti meni priskoi u pomo; ako li Amonci budu jai od tebe, ja u tebi pohrliti u pomo.

  19:13 Budi hrabar i junaki se drimo radi naroda i radi gradova svoga Boga; a Jahve neka uini to je dobro u njegovim oima."

  19:14 Tada se Joab i vojska koja je bila s njim poee primicati da udare na Aramejce, ali oni pobjegoe pred njima.

  19:15 Kad su Amonci vidjeli da su Aramejci pobjegli, umakoe i oni ispred njegova brata Abiaja i povukoe se u grad. Tada se Joab vrati u Jeruzalem.

  19:16 A Aramejci, vidjevi gdje su ih potukli Izraelci, uputili su poslanike i doveli Aramejce to su s onu stranu Rijeke, na elu sa ofakom, vojvodom Hadadezerove vojske.

  19:17 Poto su to javili Davidu, on skupi sve Izraelce i, preavi preko Jordana, primae se Aramejcima i svrsta se prema njima; kad se David svrstao prema Aramejcima u bojni red, oni zametnue s njime boj.

  19:18 Ali Aramejci udarie u bijeg ispred Izraelaca i David im pobi sedam tisua konja od bojnih kola i etrdeset tisua pjeaka; pogubio je i vojvodu ofaka.

  19:19 Kad Hadadezerove sluge vidjee da ih je razbio Izrael, sklopie mir s Davidom i poee mu sluiti. A Aramejci se vie nisu usuivali pomagati Amoncima.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .