Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1CHRONICLES 3

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  3:1 Ovo su Davidovi sinovi koji mu se rodie u Hebronu: prvenac Amnon od Jizreelke Ahinoame, drugi Daniel od Karmelke Abigajle,

  3:2 trei Abalom, sin Maake, keri Talmaja, geurskoga kralja, etvrti Adonija, sin Hagitin,

  3:3 peti efatja od Abitale, esti Jitream od njegove ene Egle.

  3:4 est mu se sinova rodilo u Hebronu, gdje je kraljevao sedam godina i est mjeseci; a trideset je i tri godine kraljevao u Jeruzalemu.

  3:5 Ovi mu se sinovi rodie u Jeruzalemu: imeja, obab, Natan i Salomon; etiri od Bat-ebe, keri Amielove.

  3:6 Jibhar, Eliama, Elifalet,

  3:7 Nogah, Nefeg, Jafija,

  3:8 Eliama, Elijada, Elifelet: devet.

  3:9 Sve Davidovi sinovi osim inokih sinova i njihove sestre Tamare.

  3:10 Salomonov je sin bio Roboam, njegov sin Abija, njegov sin Asa, njegov sin Joafat,

  3:11 njegov sin Joram, njegov sin Ahazja, njegov sin Joa,

  3:12 njegov sin Amasja, njegov sin Azarja, njegov sin Jotam,

  3:13 njegov sin Ahaz, njegov sin Ezekija, njegov sin Manae,

  3:14 njegov sin Amon, njegov sin Joija.

  3:15 Joijini su sinovi bili: prvenac Johanan, drugi Jojakim, trei Sidkija, etvrti alum.

  3:16 Jojakimovi su sinovi bili: Jekonija, njegov sin, i Sidkija, njegov sin.

  3:17 Sinovi sunja Jekonje bili su ealtiel, njegov sin,

  3:18 Malkiram, Pedaja, enasar, Jekamja, Joama i Nebadja.

  3:19 Pedajini su sinovi bili: Zerubabel i imej; Zerubabelovi sinovi: Meulam i Hananija, i sestra im elomita.

  3:20 Hauba, Ohel, Berekja, Hasadja i Juab-Hesed, njih petorica.

  3:21 Hananijini su sinovi bili: Pelatja i Jiaja, Refajini sinovi, Arnanov sin, Obadjin sin, ekanijin sin.

  3:22 ekanijini su sinovi bili: emaja, a emajini su sinovi bili: Hatu, Jigal, Barijah, Nearja i afat, estorica.

  3:23 Nearjini su sinovi bili Elijoenaj, Ezekija i Azrikam, trojica.

  3:24 Elijoenajevi su sinovi bili Hodavja, Elijaib, Felaja, Akub, Johanan, Delaja i Anani, sedmorica.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .