Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1CHRONICLES 7

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  7:1 Jisakarovi su sinovi bili Tola i Fua, Jaub i imron, njih etvorica.

  7:2 Tolini sinovi: Uzi, Refaja, Jeriel, Jahmaj, Jibsam i Samuel, glavari obitelji od Tole, hrabri junaci svrstani po srodstvu; bilo ih je na broju za Davidova vremena dvadeset i dvije tisue i est stotina.

  7:3 Uzijevi sinovi: Jizrahja; Jizrahjini sinovi: Mihael, Obadja, Joel i Jiija, u svemu pet glavara.

  7:4 S njima je po obiteljima srodnih bilo u vojnim etama za rat trideset i est tisua ljudi, jer su imali mnogo ena i sinova.

  7:5 Njihove brae po svim Jisakarovim rodovima, hrabrih junaka, bilo je svega osamdeset i sedam tisua i svi su bili popisani u plemenskim rodovnicima.

  7:6 Benjaminovi sinovi: Bela, Beker i Jediael, njih trojica.

  7:7 Belini sinovi: Esbon, Uzi, Uziel, Jerimot i Iri, pet obiteljskih glavara, hrabrih junaka; u plemenskom popisu bilo je zapisanih dvadeset dvije tisue i trideset etiri.

  7:8 Bekerovi sinovi: Zimra, Joa, Eliezer, Elijoenaj, Omri, Jerimot, Abija, Anatot i Alamet, svi Bekerovi sinovi.

  7:9 U plemenskom popisu po koljenima, po obiteljskim glavarima, hrabrih junaka, bilo je zapisano dvadeset tisua i dvije stotine.

  7:10 Jediaelovi sinovi: Bilhan, Bilhanovi sinovi: Jeu, Benjamin, Ahud, Kenaana, Zetan, Tari i Ahiahar.

  7:11 Svih Jediaelovih sinova po obiteljskim glavarima, hrabrih junaka, bilo je sedamnaest tisua i dvije stotine, sve za rat sposobnih.

  7:12 upim i Hupim. Sinovi Irovi: Huim; njegov sin Aher.

  7:13 Naftalijevi sinovi: Jahasiel, Guni, Jeser i alum. Bilhini sinovi.

  7:14 Manaeovi sinovi: Asriel, koga je rodila Manaeova inoa Aramejka; ona je rodila i Makira, Gileadova oca.

  7:15 Makir je oenio Hupima i upima; sestra mu se zvala Maaka; ime drugome bilo je Selofhad, a Selofhad je imao keri.

  7:16 Makirova ena Maaka rodila je sina, komu je nadjela ime Pere. Bratu mu je dala ime are, a njegovi su sinovi bili Ulam i Rakem.

  7:17 Ulamovi sinovi: Bedan. To su sinovi Gileada, sina Makira, Manaeova sina.

  7:18 Njegova sestra Hamoleketa rodila je Ihoda, Abiezera i Mahlu.

  7:19 emidini su sinovi bili: Ahjan, ekem, Likhi i Aniam.

  7:20 Efrajimovi sinovi: utelah, njegov sin Bered, njegov sin Tahat, njegov sin Elada, njegov sin Tahat,

  7:21 njegov sin Zabad, njegov sin utelah, Ezer i Elad. Njih su ubili gatski graani, roeni u zemlji, jer su sili da im otmu stoku.

  7:22 Zato je njihov otac Efrajim tugovao dugo vremena, a braa su mu odlazila da ga tjee.

  7:23 Onda je uao k svojoj eni i ona je zatrudnjela i rodila sina, a on mu nadjenu ime Berija, jer se nesrea dogodila u njegovoj kui.

  7:24 Ki mu je bila eera, koja je sagradila Donji i Gornji Bet Horon i Uzen eeru.

  7:25 Sin mu je bio Refah i Reef, njegov sin Telah, njegov sin Tahan,

  7:26 njegov sin Ladan, njegov sin Amihud, njegov sin Eliama,

  7:27 njegov sin Nun, njegov sin Joua.

  7:28 Njihov posjed i njihova naselja bili su Betel i njegova sela, s istoka Naaran, sa zapada Gazer i njegova sela, ekem i njegova sela do Gaze s njezinim selima.

  7:29 U rukama Manaeovih sinova bio je Bet ean sa svojim selima, Tanak sa svojim selima, Megido sa svojim selima, Dor sa svojim selima. U njima su ivjeli sinovi Izraelova sina Josipa.

  7:30 Aerovi su sinovi bili: Jimna, Jiva, Jivi i Berija, i njihova sestra Seraha.

  7:31 Berijini sinovi: Heber i Malkiel; on je bio Birzajitov otac.

  7:32 Heber postade otac Jafletu, omeru, Hotamu i njihovoj sestri ui.

  7:33 Jafletovi su sinovi bili: Pasak, Bimhal i Avat; to su bili Jafletovi sinovi.

  7:34 A sinovi njegova brata omera: Rohga, Huba i Aram.

  7:35 Sinovi njegova brata Helema: Sofah, Jimna, ele i Amal.

  7:36 Sofahovi sinovi: Suah, Harnefer, ual, Beri, Jimra,

  7:37 Beser, Hod, ama, ila, Jitran i Bera.

  7:38 Jeterovi sinovi: Jefune, Fispa i Ara.

  7:39 Ulini sinovi: Arah, Haniel i Risja.

  7:40 Svi su oni bili Aerovi sinovi, obiteljski glavari, probrani hrabri junaci, glavari meu knezovima; kad su bili popisani, bilo ih je dvadeset i est tisua ljudi u bojnim etama.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .