Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1CHRONICLES 8

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  8:1 Benjamin rodi prvenca Belu, drugog Abela, treeg Ahraba,

  8:2 etvrtog Nohu i petog Rafu.

  8:3 Belini su sinovi bili: Adar, Gera, Ehudov otac,

  8:4 Abiua, Naaman, Ahoah,

  8:5 Gera, efufan i Huram.

  8:6 Oni su bili Ehudovi sinovi i bili su obiteljski glavari onima koji su ivjeli u Gebi, odakle su ih odveli u suanjstvo u Manahat;

  8:7 Naaman, Ahija i Gera; on ih je vodio u suanjstvo i rodio Uzu i Ahihuda.

  8:8 aharajim, poto je otpustio ene Huimu i Baru, dobio je sinove u Moapskom polju:

  8:9 sa svojom enom Hodeom imao je sinove Jobaba, Sibju, Meu, Malkama,

  8:10 Jeusa, Sakju i Mirmu; to su bili njegovi sinovi, obiteljski glavari.

  8:11 S Huimom je rodio Abituba i Elpaala.

  8:12 Elpaalovi su sinovi bili: Eber, Miam i amed; on je sagradio Ono i Lod s njihovim selima.

  8:13 Zatim Berija i ema. Oni su bili obiteljski glavari onima koji su ivjeli u Ajalonu i istjerali su gatske stanovnike.

  8:14 Njegov brat: eak. Jeremot,

  8:15 Zabadja, Arad i Eder,

  8:16 Mihael, Jipa i Joha bili su Berijini sinovi.

  8:17 Zebadja, Meulam, Hizki, Haber,

  8:18 Jimeraj, Jizlia i Jobab bili su Elpaalovi sinovi.

  8:19 Jakim, Zikri, Zabdi,

  8:20 Elijoenaj, Siltaj, Eliel,

  8:21 Adaja, Beraja i imrat bili su imijevi sinovi.

  8:22 Jipan, Eber, Eliel,

  8:23 Abdon, Zikri, Hanan,

  8:24 Hananija, Elam, Antotija,

  8:25 Jifdeja, Fenuel bili su eakovi sinovi.

  8:26 ameraj, eharja, Atalija,

  8:27 Jaareja, Elija i Zikri bili su Jerohamovi sinovi.

  8:28 To su bili glavari obitelji svrstanih po koljenima. ivjeli su u Jeruzalemu.

  8:29 U Gibeonu su ivjeli: praotac Gibeon, ija se ena zvala Maaka.

  8:30 Njegov je sin prvenac bio Abdon, pa Sur, Ki, Baal, Nadab,

  8:31 Gedor, Ahjo, Zaker,

  8:32 i Miklot, koji je rodio imu; pa su i oni ivjeli kod svoje brae u Jeruzalemu, sa svojom braom.

  8:33 Ner rodi Kia, a Ki rodi aula, aul rodi Jonatana, Malki-ua, Abinadaba, Ebaala,

  8:34 Jonatanov je sin bio Merib Baal; Merib Baal rodi Miku.

  8:35 Mikini su sinovi bili: Piton, Melek, Tarea i Ahaz.

  8:36 Ahaz rodi Joadu; Joada rodi Alemeta, Azmaveta i Zimrija; Zimri rodi Mosu.

  8:37 Mosa rodi Biniju, iji je sin bio Rafa, a njegov sin Elasa, njegov sin Asel.

  8:38 Asel je imao est sinova, kojima su imena: Azrikam, njegov prvenac, Bokru, Jimael, earja, Obadja i Hanan; svi su oni bili Aselovi sinovi.

  8:39 Sinovi njegova brata Eeka bili su: Ulam, prvenac mu, drugi Jehu, trei Elifelet.

  8:40 Ulamovi su sinovi bili hrabri junaci koji su zapinjali luk i imali mnogo sinova i unuka, sto pedeset. Svi su oni bili od Benjaminovih sinova.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .