Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2CHRONICLES 26

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  26:1 Tada sav judejski narod uze Uziju, komu bijae esnaest godina, i zakraljie ga namjesto njegova oca Amasje.

  26:2 On je opet sagradio Elat vrativi ga Judeji, poto je kralj poinuo kod svojih otaca.

  26:3 Uziji bijae esnaest godina kad se zakraljio, a kraljevao je pedeset i dvije godine u Jeruzalemu. Mati mu se zvala Jekolija, a bila je iz Jeruzalema.

  26:4 inio je to je pravo u Jahvinim oima, sasvim kao i njegov otac Amasja.

  26:5 Traio je Boga za ivota Zaharije, koji ga je uio Bojem strahu; dokle je god traio Jahvu, davao mu je Bog sreu.

  26:6 On je iziao i zavojtio na Filistejce, sruio zid Gata, zid Jabne i zid Adoda; sagradio je mjesta po Adodu i Filisteji.

  26:7 Bog mu je pomogao protiv Filistejaca i protiv Arapa, koji su ivjeli u Gur Baalu, i protiv Meunjana.

  26:8 Amonci su davali danak Uziji, a njegov se glas pronio do Egipta, jer se bijae vrlo osilio.

  26:9 Uzija je sagradio kule u Jeruzalemu kod Ugaonih vrata, kod Dolinskih vrata i na uglu te ih utvrdio.

  26:10 Sagradio je i u pustinji kule i iskopao mnogo studenaca, jer je imao mnogo stoke i u efeli i po Ravnici, ratara i vinogradara u gorama i vrtovima, jer je volio poljodjelstvo.

  26:11 Uzija je imao vojsku vjetu boju koja je ila u rat u etama po broju kako ih je izbrojio tajnik Jeiel i nadzornik Maasja pod upravom Hananije, jednoga od kraljevih knezova.

  26:12 Svega je na broj bilo, obiteljskih glavara, hrabrih junaka, dvije tisue i est stotina.

  26:13 Pod njihovom je upravom bilo silne vojske trista sedam tisua i pet stotina boju vinih ratnika da pomau kralju protiv neprijatelja.

  26:14 Uzija je pripravio svoj vojsci titove, koplja, kacige, oklope, lukove i kamenje za prake.

  26:15 Napravio je u Jeruzalemu vjeto smiljene bojne sprave, iznaae nekoga graditelja, da stoje na kulama i na krunitima, da bacaju strijele i veliko kamenje; pronio mu se glas nadaleko jer je uivao udesnu pomo sve dok se nije osilio.

  26:16 Ali kad se osilio, uzobijestilo mu se srce dotle da se pokvario te se iznevjerio Jahvi, svome Bogu, jer je uao u Jahvin Hekal i poeo prinositi kad na kadionom rtveniku.

  26:17 Ali je za njim uao sveenik Azarja i s njim osamdeset Jahvinih sveenika, estitih ljudi.

  26:18 Oni ustadoe na kralja Uziju govorei: "Nije tvoje, Uzijo, da kadi Jahvi, nego je to dunost sveenika, Aronovih sinova, koji su posveeni da kade. Izlazi iz Svetita! Iznevjerio si se. I ne slui ti na ast pred Bogom Jahvom!"

  26:19 Tada se Uzija rasrdi drei u ruci kadionicu da kadi; kad se rasrdio na sveenike, izbi mu guba na elu pred sveenicima u Domu Jahvinu kraj kadionog rtvenika.

  26:20 Kad ga sveeniki poglavar Azarja i svi sveenici izbliega pogledae, a ono, gle, izbila mu guba na elu; bre ga otjerae odande, a i on sam pohitje da izie jer ga Jahve bijae udario.

  26:21 Kralj Uzija ostade gubav do smrti i stanovae u odvojenoj kui, jer bijae odstranjen od Doma Jahvina; njegov je sin Jotam bio upravitelj kraljevskoga dvora i sudio je puku zemlje.

  26:22 Ostala Uzijina djela, od prvih do posljednjih, opisao je Amosov sin, prorok Izaija.

  26:23 Uzija je poinuo i sahranili su ga kraj njegovih otaca na polju kod kraljevske grobnice, rekavi: "Gubav je." Na njegovo se mjesto zakraljio sin mu Jotam.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .