Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2SAMUEL 7

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  7:1 Kad se David nastanio u svojem dvoru i kad mu je Jahve pribavio mir od svih njegovih neprijatelja unaokolo,

  7:2 ree kralj proroku Natanu: "Pogledaj! Ja, evo, stojim u dvoru od cedrovine, a Koveg Boji stoji pod atorom."

  7:3 A Natan odgovori kralju: "Idi i ini sve to ti je na srcu jer je Jahve s tobom."

  7:4 Ali jo iste noi doe Natanu ova Jahvina rije:

  7:5 "Idi i reci mome sluzi Davidu: Ovako govori Jahve: 'Zar e mi ti sagraditi kuu da u njoj prebivam?

  7:6 Nisam nikad prebivao u kui otkako sam izveo iz Egipta sinove Izraelove pa do dananjega dana, nego sam bio lutalac pod atorom i u prebivalitu.

  7:7 Dok sam hodio sa svim Izraelovim sinovima, jesam li ijednu rije rekao nekomu od Izraelovih sudaca kojima sam zapovjedio da budu pastiri mojem narodu izraelskom i kazao: 'Zato mi ne sagradite kuu od cedrovine?'

  7:8 Zato sad ovo reci mome sluzi Davidu: Ovako govori Jahve nad vojskama: Ja sam te doveo s panjaka, od ovaca i koza, da bude knez nad mojim izraelskim narodom.

  7:9 Bio sam s tobom kuda si god iao, iskorijenio sam sve tvoje neprijatelje pred tobom. Ja u ti pribaviti veliko ime, kao to je velikako ime na zemlji.

  7:10 Odredit u prebivalite svojem izraelskom narodu, posadit u ga da ivi na svojem mjestu i da ne luta vie naokolo, niti da ga zlikovci mue kao prije,

  7:11 onda kad sam odredio suce nad svojim izraelskim narodom. Ja u mu pribaviti mir od svih njegovih neprijatelja. Jahve e te uiniti velikim. Jahve e ti podii dom.

  7:12 I kad se ispune tvoji dani i ti poine kod svojih otaca, podii u tvoga potomka nakon tebe, koji e se roditi od tvoga tijela, i utvrdit u njegovo kraljevstvo.

  7:13 On e sagraditi dom imenu mojem, a ja u utvrditi njegovo prijestolje zauvijek.

  7:14 Ja u njemu biti otac, a on e meni biti sin: ako uini to zlo, kaznit u ga ljudskom ibom i udarcima kako ih zadaju sinovi ljudski.

  7:15 Ali svoje naklonosti neu odvratiti od njega, kao to sam je odvratio od aula koga sam uklonio ispred tebe.

  7:16 Tvoja e kua i tvoje kraljevstvo trajati dovijeka preda mnom, tvoje e prijestolje vrsto stajati zasvagda.'"

  7:17 Natan prenese Davidu sve te rijei i cijelo vienje.

  7:18 Nato kralj David ue u ator i stade pred Jahvom i pomoli se: "Tko sam ja, Gospode Jahve, i to je moj dom te si me doveo dovde?

  7:19 Pa i to je jo premalo u tvojim oima, Gospode Jahve, te daje svoja obeanja kui svoga sluge za daleku budunost i gleda na me kao na ugledna ovjeka!

  7:20 Ali to bi ti David jo mogao kazati, kad ti sam poznaje svoga slugu, Gospode Jahve!

  7:21 Radi svoje rijei i po svome srcu uinio si sve ovo veliko djelo, obznanivi ove veliajnosti.

  7:22 Zato si velik, Gospode Jahve; nema takvoga kakav si ti i nema Boga osim tebe, po svemu to smo uima svojim uli.

  7:23 Postoji li ijedan narod na zemlji kao tvoj izraelski narod radi kojega je Bog iao da ga izbavi sebi za narod da tako stee sebi ime velikim i stranim udesima, izgonei krivoboaka plemena pred svojim narodom koji si otkupio iz Egipta?

  7:24 Tako si uinio svoj izraelski narod svojim narodom zauvijek, a ti si mu, Jahve, postao Bogom.

  7:25 Zato sada, Gospode Jahve, ispuni zauvijek obeanje koje si dao svome sluzi i njegovu domu i uini kako si obrekao.

  7:26 Neka se velia tvoje ime zauvijek i neka se govori: Jahve nad vojskama jest Bog Izraelov, a dom sluge tvoga Davida neka stoji vrsto pred tobom.

  7:27 Jer si ti, Jahve nad vojskama, Boe Izraelov, objavio svome sluzi ovo: 'Ja u ti podii dom.' Zato je tvoj sluga smogao hrabrosti da ti se pomoli ovom molitvom.

  7:28 Uistinu, Gospode Jahve, ti si Bog, tvoje su rijei istinite i ti daje ovo lijepo obeanje svome sluzi.

  7:29 Udostoj se sada blagosloviti dom svoga sluge da ostane dovijeka pred tobom. Jer kad ti, Gospode Jahve, obrekne i blagoslovi, kua tvoga sluge bit e blagoslovljena zasvagda."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .