Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EZEKIEL 1

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  1:1 Godine tridesete, etvrtoga mjeseca, petoga dana, kad bijah meu izgnanicima na rijeci Kebaru, otvorie se nebesa i ja ugledah boanska vienja.

  1:2 Petoga dana istoga mjeseca - godine pete otkako odvedoe u izgnanstvo kralja Jojakima -

  1:3 rije Jahvina doe Ezekielu, sinu Buzijevu, sveeniku u zemlji kaldejskoj, na rijeci Kebaru. Spusti se na me ruka Jahvina.

  1:4 Pogledah, kad ono sa sjevera udario silan vihor, velik oblak, buktei oganj obavijen sjajem; usred njega, usred ognja, neto nalik na sjajnu kovinu.

  1:5 Usred toga neto kao etiri bia, oblijem slina ovjeku;

  1:6 svako od njih sa etiri obraza, u svakoga etiri krila.

  1:7 Noge im ravne, a stopala kao u teleta; sijevahu poput glatke mjedi.

  1:8 Ispod krila imahu na sve etiri strane ruke ovjeje. I svako od njih etvero imae svoj obraz i svoja krila.

  1:9 Krila im se spajahu jedno s drugim. Idui, ne okretahu se: svako se naprijed kretae.

  1:10 I u sva etiri bijae lice ovjeje; u sva etiri zdesna lice lavlje; u sva etiri slijeva lice volujsko; i lice orlovsko u sva etiri.

  1:11 Krila im bijahu gore raskriljena. Svako imae dva krila to se spajahu i dva krila kojim tijelo pokrivahu.

  1:12 I svako iae samo naprijed. A iahu onamo kamo ih je duh gonio. I ne okretahu se idui.

  1:13 A posred tih bia vidjelo se kao neko uareno ugljevlje, kao gorue zublje koje se meu njima kretahu; iz ognja sijevae i munje bljeskahu.

  1:14 Bia trahu i opet se vraahu poput munje.

  1:15 Dok ja promatrah, gle: na zemlji uza svako od etiri bia po jedan toak.

  1:16 Tokovi bijahu slini krizolitu, sva etiri istoga oblika; oblikom i napravom bijahu kao da je jedan toak u drugome.

  1:17 U kretanju mogli su ii u sva etiri smjera a nisu se morali okretati.

  1:18 Naplatnice im bijahu visoke, a kad bolje promotrih, gle, na sve strane pune oiju.

  1:19 Kad bi bia krenula, krenuli bi s njima i tokovi; kad bi se bia sa tla podigla, i tokovi se podizahu.

  1:20 Kuda ih je duh gonio, onuda se kretahu, a zajedno se s njima i tokovi podizali, jer duh bia bijae u tokovima.

  1:21 Pa kad su bia krenula, i tokovi bi krenuli, a kad bi se ona zaustavila, ustavljali se i tokovi; kad se ona sa tla dizahu, i tokovi se s njima podizahu, jer duh bia bijae u tokovima.

  1:22 Nad glavama bia bijae neto kao svod nebeski, nalik na sjajan prozirac, uzdignut nad njihovim glavama.

  1:23 A pod svodom raskriljena krila, jedno prema drugome: svakome po dva krila pokrivahu tijelo.

  1:24 uh lepet njihovih krila kao huk velikih voda, kao glas Svesilnog, kao silan vihor, kao graju u taboru. Kad bi se bia zaustavila, spustila bi krila.

  1:25 Sa svoda nad njihovim glavama ula se grmljavina.

  1:26 Ispod svoda nad njihovim glavama bijae neto kao kamen safir, poput prijestolja: na tom kao prijestolju, gore na njemu, kao neki ovjek.

  1:27 I vidjeh kao sjajnu kovinu, iznutra i uokolo kao oganj; od njegovih bokova navie i od njegovih bokova nanie neto poput ognja i blijeska na sve strane.

  1:28 Taj blijesak na sve strane bijae poput duge to se za kinih dana javlja u oblaku. To bijae neto kao slava Jahvina. Vidjeh, padoh niice i uh glas koji mi govorae.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .