Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EZEKIEL 30

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  30:1 I doe mi rije Jahvina:

  30:2 "Sine ovjeji, prorokuj i reci: 'Ovako govori Jahve Gospod: Kukajte: 'Jao dana!'

  30:3 Jer se blii dan, blii se dan Jahvin! Dan oblaan, vrijeme narodima odreeno.

  30:4 I ma e ui u Egipat, a strah e ophrvati Etiopiju kad mrtvi stanu padati po Egiptu i kad se razgrabi njegovo blago te kad mu temelje sve srue.

  30:5 Ku, Put i Lud, sva Arabija i Libija, i sinovi zemlje Krete s njima od maa e izginuti'!

  30:6 Ovako govori Jahve Gospod: 'Past e koji podupiru Egipat i srozat e se ponos njegove moi. Od Migdola do Sevana sve e u njemu od maa pasti - rije je Jahve Gospoda.

  30:7 On e biti pusto meu opustoenim zemljama, a njegovi gradovi ruevine meu razruenim gradovima.

  30:8 I znat e da sam ja Jahve kad zapalim svoj oganj u Egiptu i zatrem sve pomagae njegove.

  30:9 U onaj e dan glasnici od mene na laama isploviti da zastrae bezbrinu Etiopiju. I strah e je ophrvati u dan egipatski. Jer, evo, blii se!'

  30:10 Ovako govori Jahve Gospod: 'Unitit u mnotvo egipatsko rukom Nabukodonozora, kralja babilonskoga!

  30:11 On i njegov narod s njime - najokrutniji meu narodima - bit e dovedeni da zemlju zatru. I oni e isukati ma na Egipat i svu e mu zemlju truplima ispuniti.

  30:12 A ja u isuiti rijeke i zemlju predati u ruke silnicima, opustoit u zemlju i to je u njoj - rukom tuinaca. Ja, Jahve, rekoh!'

  30:13 Ovako govori Jahve Gospod: 'Razorit u kumire i nitavila istrijebiti iz Memfisa, i nee vie biti knezova u egipatskoj zemlji, a strah u posijati u zemlji egipatskoj.

  30:14 Opustoit u Patros, zapaliti Soan, izvriti sud na Tebi.

  30:15 Iskalit u gnjev nad Sinom, tvrom egipatskom, istrijebit u mnotvo u Tebi.

  30:16 Zapalit u oganj pod Egiptom: Sin e uzdrhtati od strave, Teba e biti osvojena, a Memfis u tjeskobi dan za danom.

  30:17 Mladii Heliopola i Pi-Beseta od maa e pasti. A oni e biti odvedeni u ropstvo!

  30:18 Nad Tafnisom pomrat e dan kad ondje slomim jaram egipatski i kad se dokona ponos moi u njemu! Nad njim e se nadviti oblak, i njegove e keri biti odvedene u ropstvo!

  30:19 Tako u izvriti sud nad Egiptom, i znat e da sam ja Jahve.'"

  30:20 Godine jedanaeste, prvoga mjeseca, sedmoga dana doe mi rije Jahvina:

  30:21 "Sine ovjeji, gle, slomih miicu faraonu, kralju egipatskom! I evo, nisu je ni povili: nisu metnuli lijekove niti su je povojima obavili da je okrijepe kako bi se opet mogla prihvatiti maa.

  30:22 Stoga ovako govori Jahve Gospod: 'Evo me protiv faraona, kralja egipatskoga, da mu slomim obje ruke, i zdravu i slomljenu, i da mu ma izbijem iz ruke!

  30:23 Razagnat u Egipane meu narode i rasijati ih po zemljama!

  30:24 Ojaat u ruke kralju babilonskom i ma u svoj staviti u njegovu ruku; a faraonu u slomiti ruke te e stenjati pred neprijateljem kao ranjenik.

  30:25 Da, ojaat u ruke kralju babilonskom, a ruke e faraonove klonuti. I znat e se da sam ja Jahve kad metnem ma svoj u ruke kralju babilonskom i on ga zavitla nad zemljom egipatskom.

  30:26 Rasprit u Egipane meu narode i rasijati ih po zemljama. I znat e da sam ja Jahve.'"


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .