Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - GENESIS 25

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  25:1 Abraham je sebi uzeo jo jednu enu; zvala se Ketura.

  25:2 Ona mu je rodila Zimrana, Jokana, Medana, Midjana, Jibaka i uaha.

  25:3 A od Jokana rodili se eba i Dedan. Dedanovi su potomci: Aurci, Letuci i Leumci.

  25:4 Sinovi su Midjanovi: Efa, Efer, Hanok, Abida i Eldaa. Sve su to potomci Keturini.

  25:5 Abraham prenese sav svoj imutak na Izaka;

  25:6 a sinovima od svojih sulonica dade Abraham samo darove i jo ih za svoga ivota razaalje po istoku - daleko od svog sina Izaka - u Istoni kraj.

  25:7 Ovo je duljina Abrahamova ivota to ga je proivio: stotinu sedamdeset i pet godina.

  25:8 Zatim Abraham preminu, umrije u sretnoj dobi - star i pun godina - te bi pridruen svojim precima.

  25:9 Njegovi sinovi, Izak i Jimael, sahrane ga u spilji Makpeli, na poljani Efrona, sina Hetita Sohara, nasuprot Mamri:

  25:10 to je poljana to ju je Abraham kupio od Hetovih sinova. Ondje je sahranjen Abraham i njegova ena Sara.

  25:11 Poslije Abrahamove smrti Bog je blagoslivljao njegova sina Izaka. Izak je ivio blizu Beer Lahaj Roja.

  25:12 Ovo je povijest Abrahamova sina Jimaela, koga je Abrahamu rodila Sarina slukinja, Egipanka Hagara.

  25:13 A ovo su sinovi Jimaelovi, svaki po svom imenu i po svom roenju: Jimaelov prvenac Nebajot, Kedar, Adbeel, Mibsam,

  25:14 Mima, Duma, Masa,

  25:15 Hadad, Tema, Jetur, Nafi i Kedma.

  25:16 To su Jimaelovi sinovi i to su njihova imena prema njihovim naseljima i taboritima: dvanaest poglavica od isto toliko plemena.

  25:17 A ovo je duljina Jimaelova ivota: stotinu trideset i sedam godina. Zatim izdahnu; umrije i bi pridruen svojim precima.

  25:18 Potomstvo mu se naselilo od Havile do ura, koji je na istok Egiptu idui prema Auru. Nastanie se nasuprot svojoj brai.

  25:19 Ovo je povijest Abrahamova sina Izaka: Izak se rodio od Abrahama.

  25:20 Izaku je bilo etrdeset godina kad se oenio Rebekom, kerkom Aramejca Betuela iz Padan Arama, a sestrom Aramejca Labana.

  25:21 Izak se obrati Jahvi za svoju enu jer je bila nerotkinja. Jahve ga uslia te njegova ena Rebeka zae.

  25:22 No djeca se u njezinoj utrobi tako sudarala te ona uzviknu: "Ako je tako, zato u ivjeti!" Ode, dakle, da se posavjetuje s Jahvom.

  25:23 I Jahve joj ree: "Dva su svijeta u utrobi tvojoj; dva e se naroda iz tvog krila odijeliti. Narod e nad narodom gospodovati, stariji e sluiti mlaemu."

  25:24 Dolo vrijeme da rodi, kad gle - blizanci u njezinoj utrobi.

  25:25 Pojavi se prvi. Bio je crven; sav runjav kao ogrta. Stoga mu nadjenue ime Ezav.

  25:26 Potom se pojavi njegov brat. Rukom se drao Ezavu za petu. Zato mu nadjenue ime Jakov. Izaku je bilo ezdeset godina kad su oni roeni.

  25:27 Kad su djeaci odrasli, Ezav postane vjet lovac, ovjek pustare. Jakov je bio ovjek krotak i boravio je u atorima.

  25:28 Izaku je Ezav bio drai jer je volio divlja, a Rebeka je vie voljela Jakova.

  25:29 Jednom Jakov kuhae jelo. Ezav stigne s polja, gladan.

  25:30 Ree Ezav Jakovu: "Daj mi toga crvenog variva da pojedem jer sam izgladnio." Stoga mu je ime Edom.

  25:31 A Jakov odgovori: "Ustupi mi prije svoje prvorodstvo!"

  25:32 Ezav ree: "Evo me skoro na smrti; to e mi prvorodstvo!"

  25:33 Jakov nastavi: "Prije mi se zakuni!" On mu se zakune, i tako proda Jakovu svoje prvorodstvo.

  25:34 Tada Jakov dade Ezavu kruha i orbe od soivice. Jeo je i pio, onda se digao i otiao. Tako Ezav pogazi svoje prvorodstvo.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .