Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - ISAIAH 66

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  66:1 Ovako govori Jahve: "Nebesa su moje prijestolje, a zemlja podnoje nogama! Kakvu kuu da mi sagradite i gdje da bude mjesto mog prebivalita?

  66:2 Ta sve je moja ruka nainila i sve je moje" - rije je Jahvina. "Ali na koga svoj pogled svraam? Na siromaha i ovjeka duha ponizna koji od moje rijei dre.

  66:3 Ima ih koji kolju bika, ali i ljude ubijaju; rtvuju ovcu, ali i psu vrat lome. Netko prinosi rtvu, ali i krv svinjsku; prinose kad, ali aste i kipove. Kao to oni izabrae svoje putove i dui im se mile gnusobe njihove,

  66:4 tako u i ja izabrati za njih nevolje nesmiljene, pustit u na njih ono ega se plae. Jer zvao sam, a nitko se ne odazva, govorio sam, a nitko ne poslua, nego su inili to je zlo u oima mojim, izabrali ono to mi nije po volji."

  66:5 Posluajte rije Jahvinu, vi koji od njegove rijei drete. "Govore braa vaa koja na vas mrze i odbacuju vas radi moga imena: 'Neka se proslavi Jahve, pa da radost vau vidimo.' Ali oni e biti postieni."

  66:6 uj! Buka iz grada, glas iz Hrama! Glas je to Jahve koji uzvraa svojim neprijateljima.

  66:7 Prije neg' bolove outje, eto je rodila. Prije neg' trudove osjeti, porodi djeaka.

  66:8 Tko je takvo to uo, tko je takvo to vidio? Moe li se zemlja u jednom danu napuiti? Moe li se narod odjednom roditi? A tek to je osjetila trudove, Sionka rodi sinove!

  66:9 "Zar bih ja otvorio krilo materino a da ono ne rodi?" - govori Jahve. "Zar bih ja, koji dajem raanje, zatvorio maternicu?" - kae Bog tvoj.

  66:10 Veselite se s Jeruzalemom, kliite zbog njega svi koji ga ljubite! Radujte se, radujte s njime svi koji ste nad njim tugovali!

  66:11 Nadojite se i nasitite na dojkama utjehe njegove da se nasiete i nasladite na grudima krepine njegove.

  66:12 Jer ovako govori Jahve: "Evo, mir u na njih kao rijeku svratiti i kao potok nabujali bogatstvo naroda. Dojenad u njegovu na rukama nositi i milovati na koljenima.

  66:13 Kao to mati tjei sina, tako u i ja vas utjeiti - utjeit ete se u Jeruzalemu."

  66:14 Kad to vidite, srce e vam se radovati i procvast e vam kosti k'o mlada trava. Oitovat e se ruka Jahvina na njegovim slugama i gnjev nad neprijateljima njegovim.

  66:15 Jer, evo, dolazi Jahve s ognjem - bojna su mu kola poput vihora - da u jarosti gnjev svoj iskali i prijetnje svoje u ognju arkome.

  66:16 Da, sudit e Jahve ognjem i maem svakom smrtniku: pobijenih Jahvinih mnotvo e biti.

  66:17 Oni koji se posveuju i iste u vrtovima iza onog jednog u sredini, koji jedu svinjetinu, neisto i mieve - svi e zajedno izginuti, rije je Jahvina.

  66:18 Ja dobro poznajem njihova djela i namjere njihove. "Dolazim da saberem sve puke i jezike, i oni e doi i vidjeti moju Slavu!

  66:19 Postavit u im znak i poslat u preivjele od njih k narodima u Tari, Put, Lud, Moek, Ro, Tubal i Javan - k dalekim otocima koji nisu uli glasa o meni ni vidjeli moje Slave - i oni e navijetati Slavu moju narodima.

  66:20 I dovest e svu vau brau izmeu svih naroda kao prinos Jahvi - na konjima, na bojnim kolima, nosilima, na mazgama i jednogrbim devama - na Svetu goru svoju u Jeruzalemu" - govori Jahve - "kao to sinovi Izraelovi prinose prinos u istim posudama u Domu Jahvinu.

  66:21 I uzet u sebi izmeu njih sveenike, levite" - govori Jahve.

  66:22 "Jer, kao to e nova nebesa i zemlja nova, koju u stvoriti, trajati preda mnom" - rije je Jahvina - "tako e vam ime i potomstvo trajati.

  66:23 Od mlaaka do mlaaka, od subote do subote, dolazit e svi ljudi da se poklone pred licem mojim" - govori Jahve.

  66:24 Izlazei, gledat u trupla ljudi koji se od mene odmetnue: crv njihov nee umrijeti i njihov se oganj nee ugasiti - bit e na gadost svim ljudima.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .