Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JEREMIAH 8

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  8:1 "U ono vrijeme - rije je Jahvina - povadit e iz grobova kosti kraljeva judejskih, kosti knezova njezinih, kosti sveenika, kosti proroka i kosti itelja jeruzalemskih.

  8:2 I razasut e ih prema suncu, prema mjesecu i prema svoj vojsci nebeskoj, koje ljubljahu, kojima sluahu, koje slijeahu, koje za savjet pitahu i kojima se klanjahu. I nee ih pokupiti i sahraniti; ostat e kao gnoj po zemlji.

  8:3 Tada e svima onima to preostanu od tih zlih plemena, po svim mjestima kuda ih rasprih, smrt biti milija od ivota" - rije je Jahve nad Vojskama.

  8:4 "Reci im: Ovako govori Jahve: 'Padne li tko, nee li opet ustati, zaluta li, nee li se opet vratiti?

  8:5 Zato onda taj narod luta uporno i neprekidno? vrsto se dre lai, nee da se obrate.

  8:6 Pazio sam i oslukivao: Ne govore kako valja. Nitko se ne kaje zbog pakosti svoje, i ne govori 'to uinih?' Svatko je skrenuo trku svoju kao konj kad u boj nagne.

  8:7 ak i roda pod nebom zna svoje vrijeme, grlica, lastavica i dral dre se vremena kad se moraju vratiti. A moj narod ne poznaje suda Jahvina.

  8:8 Kako moete tvrditi: 'Mi smo mudri, u nas je Zakon Jahvin!' Zaista, u la ga je pretvorila laljiva pisaljka pisara!

  8:9 Mudraci e biti osramoeni, prestravljeni i uhvaeni u zamku. Gle, oni prezree rije Jahvinu! A njihova mudrost - to im koristi?

  8:10 Zato u ene njihove dati strancima, a vaa polja osvajaima. Jer od najmanjeg do najveega svi gramze za plijenom, od proroka do sveenika svi su varalice.

  8:11 I olako lijee ranu naroda mojega viui: 'Mir! Mir!' Ali mira nema.

  8:12 Neka se postide to gnusobu poinie, no oni vie ne znaju to je stid, ne umiju se vie crvenjeti. Zato e popadati s onima to padaju, sruit e se kad stanem kanjavati" - govori Jahve.

  8:13 "Htjedoh u berbu k njima - rije je Jahvina - a ono ni grozda na trsu, ni smokve na smokvi; ak je i lie uvelo. Zato ih predah onima to prolaze kraj njih.

  8:14 'Zato jo ekamo? Na okup! Zavucimo se u tvrde gradove da ondje izginemo, jer nas Jahve, Bog na, zatire, napaja nas vodom otrovanom, jer zgrijeismo protiv Jahve.

  8:15 Nadasmo se miru, ali dobra nema, ekasmo vrijeme ozdravljenja, al' evo uasa!

  8:16 Iz Dana dopire njitanje konja njegovih, od rzanja njegovih pastuha dre zemlja sva. Dolaze da prodru zemlju i to je napunja, grad i itelje u njemu.'

  8:17 I gle, putam na vas otrovnice protiv kojih nema arolija; ujedat e vas - rije je Jahvina -

  8:18 lijeka biti nee." Bol me spopada, srce mi iznemoglo.

  8:19 Evo zapomau keri naroda moga iz zemlje daleke: "Zar Jahve nije vie na Sionu? Kralj njegov? Zato me razjarie svojim kipovima, nitavilima tuinskim?

  8:20 etva proe, minu ljeto, a mi nismo spaeni!"

  8:21 Satrven sam to je ki naroda mojega satrvena, alostan sam, stravom obuzet.

  8:22 Zar u Gileadu nema balzama? Nema li ondje lijenika? Ta zato ne dolazi ozdravljenje keri naroda mojega?

  8:23 O, tko bi glavu moju pretvorio u vrelo, a oi moje u vrutak suza, danju i nou da plaem nad poginulima keri svoje, naroda svojega!


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .