Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - MATTHEW 11

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  11:1 Poto Isus zavri upuivati dvanaestoricu uenika, ode odande nauavati i propovijedati po njihovim gradovima.

  11:2 A kad Ivan u tamnici dou za djela Kristova, posla svoje uenike

  11:3 da ga upitaju: "Jesi li ti Onaj koji ima doi ili drugoga da ekamo?"

  11:4 Isus im odgovori: "Poite i javite Ivanu to ste uli i vidjeli:

  11:5 Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se iste, gluhi uju, mrtvi ustaju, siromasima se navjeuje Evanelje.

  11:6 I blago onom tko se ne sablazni o mene."

  11:7 Kad oni odoe, poe Isus govoriti mnotvu o Ivanu: "to ste izili u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja?

  11:8 Ili to ste izili vidjeti? ovjeka u mekuasto odjevena? Eno, oni to se mekuasto nose po kraljevskim su dvorima.

  11:9 Ili to ste izili? Vidjeti proroka? Da, kaem vam, i vie nego proroka.

  11:10 On je onaj o kome je pisano: Evo, ja aljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.

  11:11 Zaista, kaem vam, izmeu roenih od ene ne usta vei od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom vei je od njega!

  11:12 A od dana Ivana Krstitelja do sada kraljevstvo nebesko silom se probija i siloviti ga grabe.

  11:13 Uistinu, svi proroci i Zakon prorokovahu do Ivana.

  11:14 Zapravo ako hoete: on je Ilija koji ima doi."

  11:15 "Tko ima ui, neka uje."

  11:16 "A komu da prispodobim ovaj narataj? Nalik je djeci to sjede na trgovima pa jedni drugima dovikuju:

  11:17 'Zasvirasmo vam i ne zaigraste, zakukasmo i ne zaplakaste.'"

  11:18 "Doista, doe Ivan. Nije jeo ni pio, a govori se: 'avla ima.'

  11:19 Doe Sin ovjeji koji jede i pije, a govori se: 'Gle, izjelice i vinopije, prijatelja carinika i grenika!' Ali opravda se Mudrost djelima svojim."

  11:20 Tada stane prekoravati gradove u kojima se dogodilo najvie njegovih udesa, a oni se ne obratie:

  11:21 "Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila udesa koja su se dogodila u vama, odavna bi se ve oni u kostrijeti i pepelu bili obratili.

  11:22 Ali kaem vam: Tiru i Sidonu bit e na Dan sudnji lake negoli vama."

  11:23 "I ti, Kafarnaume! Zar e se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje e se strovaliti! Doista, da su se u Sodomi zbila udesa koja su se dogodila u tebi, ostala bi ona do danas.

  11:24 Ali kaem vam: Zemlji e sodomskoj biti na Dan sudnji lake nego tebi."

  11:25 U ono vrijeme ree Isus: "Slavim te, Oe, Gospodaru neba i zemlje, to si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima.

  11:26 Da, Oe, tako se tebi svidjelo.

  11:27 Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoe objaviti."

  11:28 "Doite k meni svi koji ste izmoreni i optereeni i ja u vas odmoriti.

  11:29 Uzmite jaram moj na sebe, uite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i nai ete spokoj duama svojim.

  11:30 Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .