Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - MATTHEW 12

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  12:1 U ono vrijeme prolazio je Isus subotom kroz usjeve. Uenici su njegovi ogladnjeli te poeli trgati klasje i jesti.

  12:2 Vidjevi to, farizeji mu rekoe: "Gle, uenici tvoji ine to nije doputeno initi subotom."

  12:3 On im ree: "Niste li itali to uini David kad ogladnje on i njegovi pratioci?

  12:4 Kako ue u Dom Boji te pojedoe prinesene kruhove, a to ne bijae slobodno jesti ni njemu ni njegovim pratiocima, nego samo sveenicima?

  12:5 Ili zar niste itali u Zakonu da subotom sveenici u Hramu kre subotu, a bez krivnje su?

  12:6 A velim vam: vee od Hrama jest ovdje!

  12:7 I kad biste razumjeli to ono znai: Milosre mi je milo, a ne rtva, ne biste osudili ove nekrive.

  12:8 Ta Sin ovjeji gospodar je subote!"

  12:9 Otiavi odande, doe u njihovu sinagogu,

  12:10 kad gle ovjeka s usahlom rukom. A oni upitae Isusa da bi ga mogli optuiti: "Je li doputeno subotom lijeiti?"

  12:11 On im ree: "Tko to od vas jedinu ovcu koju ima ne bi subotom prihvatio i izvadio kad bi mu upala u jamu?

  12:12 A koliko je ovjek vredniji od ovce! Tako, slobodno je subotom initi dobro!"

  12:13 Tada ree ovjeku: "Isprui ruku!" On je isprui, i - ruka mu zdrava kao i druga!

  12:14 A farizeji izioe i odrae vijeanje protiv njega, kako da ga pogube.

  12:15 Kad Isus to dozna, ukloni se odande. Za njim je ilo mnotvo. On ih sve ozdravi

  12:16 i poprijeti im da ga ne prokazuju -

  12:17 da se ispuni to je reeno po Izaiji proroku:

  12:18 Evo Sluge mojega, koga sebi izabrah: mog ljubimca, miljenika due moje! Stavit u Duha svoga na njega: navijetat e pravo narodima;

  12:19 preti se nee, nee buiti, glas mu se nee uti po trgovima;

  12:20 trske stuene prelomiti nee, stijenja to tek tinja nee ugasiti - sve dok do pobjede ne izvede pravo.

  12:21 Ime njegovo nada je narodima!

  12:22 Tada mu donesoe opsjednuta, slijepa i nijema. I ozdravi ga te njemak progovori i progleda.

  12:23 I sve ono mnotvo zapanjeno govorae: "Da ovo nije Sin Davidov?"

  12:24 A farizeji uvi to rekoe: "Ne moe ovaj izgoniti avle osim po Beelzebulu, poglavici avolskom."

  12:25 A on, znajui njihove misli, ree im: "Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno opustjet e i svaki grad ili kua u sebi razdijeljena nee opstati.

  12:26 Ako Sotona Sotonu izgoni, u sebi je razdijeljen. Kako e dakle opstati kraljevstvo njegovo?

  12:27 I ako ja po Beelzebulu izgonim avle, po kome ih sinovi vai izgone? Zato e vam oni biti suci.

  12:28 Ali ako ja po Duhu Bojem izgonim avle, zbilja je dolo k vama kraljevstvo Boje."

  12:29 "Ili kako bi tko mogao ui u kuu jakoga i oplijeniti mu pokustvo ako prije ne svee jakoga? Tada e mu kuu oplijeniti."

  12:30 "Tko nije sa mnom, protiv mene je, i tko ne sabire sa mnom, rasipa."

  12:31 "Zato kaem vam: svaki e se grijeh i bogohulstvo oprostiti ljudima, ali rekne li tko bogohulstvo protiv Duha, nee se oprostiti.

  12:32 I rekne li tko rije protiv Sina ovjejega, oprostit e mu se. Ali tko rekne protiv Duha Svetoga, nee mu se oprostiti ni na ovom svijetu ni u buduem."

  12:33 "Ili uzmite: dobro stablo i plod mu je dobar. Ili uzmite: trulo stablo i plod mu je truo. Ta po plodu se stablo poznaje.

  12:34 Leglo gujinje! Kako moete govoriti dobro kad ste opaki. Ta iz obilja srca usta govore!

  12:35 Dobar ovjek iz riznice dobre vadi dobro, a zao ovjek iz riznice zle vadi zlo.

  12:36 A kaem vam: za svaku bezrazlonu rije koju ljudi reknu dat e raun na Dan sudnji.

  12:37 Doista, tvoje e te rijei opravdati i tvoje e te rijei osuditi."

  12:38 Jednom zapodjenue s njime razgovor neki pismoznanci i farizeji: "Uitelju, htjeli bismo od tebe vidjeti znak."

  12:39 A on im odgovori: "Narataj opak i preljubniki znak trai, ali mu se znak nee dati doli znak Jone proroka.

  12:40 Doista, kao to Jona bijae u utrobi kitovoj tri dana i tri noi, tako e i Sin ovjeji biti u srcu zemlje tri dana i tri noi.

  12:41 Ninivljani e ustati na Sudu zajedno s ovim naratajem i osuditi ga jer se oni na propovijed Joninu obratie, a evo, ovdje je i vie od Jone!

  12:42 Kraljica e Juga ustati na Sudu zajedno s ovim naratajem i osuditi ga jer je s krajeva zemlje dola uti mudrost Salomonovu, a evo, ovdje je i vie od Salomona!"

  12:43 "A kad neisti duh izie iz ovjeka, luta bezvodnim mjestima traei spokoja, ali ne nalazi!

  12:44 Tada rekne: 'Vratit u se u kuu odakle izioh.' I doavi, nae je praznu, pometenu i ureenu.

  12:45 Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uu i nastane se ondje. Na kraju bude s onim ovjekom gore nego na poetku. Tako e biti i s ovim opakim naratajem."

  12:46 Dok on jo govorae mnotvu, eto majke i brae njegove. Stajahu vani traei da s njime govore.

  12:47 Ree mu netko: "Evo majke tvoje i brae tvoje, vani stoje i trae da s tobom govore."

  12:48 Tomu koji mu to javi on odgovori: "Tko je majka moja, tko li braa moja?"

  12:49 I prui ruku prema uenicima: "Evo, ree, majke moje i brae moje!

  12:50 Doista, tko god vri volju Oca mojega, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .