Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - NUMBERS 17

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  17:1 Jahve ree Mojsiju:

  17:2 "Kai Eleazaru, sinu sveenika Arona, da ukloni kadionike - jer su posveeni - iz toga zgarita, a neposveenu vatru iz njih neka razaspe podalje.

  17:3 Kadionici onih koji su sagrijeili i grijehom ivot pokopali neka se prekuju u ploice za oblaganje rtvenika. Doneseni su, naime, pred Jahvu, pa su posveeni. Neka budu opomenom Izraelcima!"

  17:4 Tako sveenik Eleazar uze kadionike od tua to su ih prinosili oni koji izgorjee; prekovae ih u ploice za oblaganje rtvenika.

  17:5 One su opomena Izraelcima da se nitko nepozvan - nitko tko nije od Aronova potomstva - ne smije pribliiti da pali tamjan pred Jahvom, kako mu se ne bi dogodilo kao Korahu i njegovoj druini, prema onom to je kazao Jahve po Mojsiju.

  17:6 Sutradan je sva zajednica rogoborila protiv Mojsija i Arona. "Pobili ste Jahvin narod!" - govorili su.

  17:7 Dok se zajednica skupljala protiv Mojsija i Arona, oni se okrenue prema atoru sastanka, i gle! oblak ga prekri i slava se Jahvina pokaza.

  17:8 Tada Mojsije i Aron odoe pred ator sastanka.

  17:9 I Jahve ree Mojsiju:

  17:10 "Udaljite se od te zajednice; u tili u je as unititi!" Oni padoe niice.

  17:11 Zatim Mojsije ree Aronu: "Uzmi kadionik, stavi u nj vatre sa rtvenika, metni tamjana, a onda se uri do zajednice da obavi nad njom obred pomirenja. Gnjev je Jahvin ve izbio i zlo je poelo!"

  17:12 Aron uze to mu je Mojsije rekao te otra usred zbora, a kad tamo: pomor meu narodom ve poeo. Stavi tamjana te obavi obred pomirenja nad narodom.

  17:13 Zatim stade izmeu mrtvih i ivih i zlo se ustavi.

  17:14 Bilo ih je mrtvih od toga zla etrnaest tisua i sedam stotina, osim onih koji su poginuli zbog Koraha.

  17:15 Aron se vrati k Mojsiju na ulaz u ator sastanka: pomor se ustavi.

  17:16 Jahve ree Mojsiju:

  17:17 "Razloi Izraelcima te od njih uzmi po jedan tap za svaki predjedovski dom; uzmi od svih njihovih starjeina za njihove pradjedovske domove dvanaest tapova. Ime svakoga napii na njegovu tapu.

  17:18 A kako ima po jedan tap za svakoga starjeinu pradjedovskih domova, Aronovo ime napii na Levijevu tapu.

  17:19 Onda ih pohrani u ator sastanka pred Svjedoanstvo; ondje gdje se s tobom sastajem.

  17:20 tap onoga ovjeka koga izaberem propupat e. Tako u maknuti od sebe rogoborenje Izraelaca kojim prigovaraju vama."

  17:21 Mojsije tako kaza Izraelcima. Sve njihove starjeine dadoe mu tap, po jedan tap za svakoga starjeinu - dakle, dvanaest tapova za njihove pradjedovske domove. Meu njihovim tapovima bio je i tap Aronov.

  17:22 Mojsije pohrani tapove pred Jahvu u atoru svjedoanstva.

  17:23 Kad sutradan Mojsije ue u ator svjedoanstva, gle: tap Arona iz doma Levijeva propupao! Potjerala mladica, procvjetao cvijet i sazreli bademi.

  17:24 Tada iznese Mojsije ispred Jahve sve tapove sinovima Izraelovim. Oni ih razgledae, a onda svatko uze svoj tap.

  17:25 Jahve ree Mojsiju: "Opet stavi Aronov tap pred Svjedoanstvo, neka se uva za znak buntovnim sinovima. Dokonaj tako njihovo rogoborenje protiv mene da ne izginu."

  17:26 I uini Mojsije: kako mu je Jahve zapovjedio, tako uini.

  17:27 "Izgibosmo!" - rekoe Izraelci Mojsiju. "Propadosmo! Svi odreda propadosmo!

  17:28 Tko god prie Jahvinu prebivalitu, umire ... Zar emo svi izginuti?"


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .