?

?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • - 17:9
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  TEXT: - -2   |   AUDIO: - MISLR   |   VIDEO: BIB


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL -

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK


  1982

  17:9 . .


  /
  ויצא
  3318 משׁה 4872 את 853 כל 3605 המטת 4294 מלפני 6440 יהוה 3069 אל 413 כל 3605 בני 1121 ישׂראל 3478 ויראו 7200 ויקחו 3947 אישׁ 376 מטהו׃ 4294

  17:9 (17-24) - , , .  17:9 ң . өү, ө .

  17:9 . .  και
  2532 ελαλησεν 2980 5656 κυριος 2962 προς 4314 μωυσην 3475 και 2532 ααρων 2 λεγων 3004 5723
  Czech BKR
  17:9 I vynesl Moj vecky ty pruty od tvi Hospodinovy ke vechnm synm Izraelskm; a uzeve je, vzali jeden kad prut svj.

  17:9 ; , , .


  Croatian Bible

  17:9 I Jahve ree Mojsiju:  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

  God Rules.NET