Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - NUMBERS 18

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  18:1 Tada Jahve ree Aronu: "Ti, tvoji sinovi i tvoj pradjedovski dom s tobom bit ete odgovorni za grijehe u Svetitu; ti i tvoji sinovi s tobom bit ete odgovorni za grijehe svoga sveenitva.

  18:2 Pridrui k sebi i svoju brau od Levijeva plemena - tvoga pradjedovskog doma - neka ti se prikljue da ti posluuju, tebi i tvojim sinovima s tobom, pred atorom svjedoanstva.

  18:3 Neka stoje na slubu tebi i svemu atoru, ali neka se ne pribliuju pokustvu u Svetitu niti rtveniku, da ne poginu i oni i vi.

  18:4 Neka su, dakle, tebi pridrueni i neka preuzmu brigu za ator sastanka, svaku slubu oko atora. I neka se ni jedan svjetovnjak ne pribliuje vama,

  18:5 a vi vrite slubu u Svetitu i slubu oko rtvenika da se vie ne izlijeva gnjev na Izraelce.

  18:6 Uzeh, evo, vau brau levite izmeu Izraelaca vama za dar; kao darovani pripadaju Jahvi da obavljaju slubu oko atora sastanka.

  18:7 Ti i tvoji sinovi s tobom preuzmite sveenike poslove oko svega to spada na rtvenik i iza zavjese. Slubu koju dajem na dar vaem sveenitvu vi obavljajte. A svjetovnjak koji se primakne neka se pogubi."

  18:8 Jo ree Jahve Aronu: "Tebi, evo, povjeravam brigu o onom to se meni prinosi. Sve to Izraelci posveuju dodjeljujem tebi i tvojim sinovima kao batinu trajnim zakonom.

  18:9 Ovo neka pripadne tebi od svetinja nad svetinjama: od paljenih rtava svi njihovi darovi, za sve njihove prinosnice, za sve njihove okajnice i za sve njihove naknadnice to ih budu meni uzvraali; ta vrlo sveta stvar neka pripadne tebi i tvojim sinovima!

  18:10 Blagujte ih kao najvee svetinje! Svaki mukarac moe ih jesti. Neka ti budu svete!

  18:11 I ovo neka bude za te: ono to se uzima od izraelskih prinosa da se prinese kao prikaznica - trajnim zakonom predajem tebi, tvojim sinovima i tvojim kerima s tobom. Svatko tko u tvome domu bude ist moe od toga jesti.

  18:12 Najbolje od novoga ulja i najbolje od novoga vina i ita - prvine koje se prinose Jahvi - predajem tebi.

  18:13 Prvi rodovi svega u njihovoj zemlji to ih budu donosili Jahvi neka budu tvoji. Tko je god ist u tvome domu moe ih jesti.

  18:14 Sve to u Izraelu bude odreeno za 'herem' neka je tvoje.

  18:15 Svako prvoroene svih bia - kako ljudi tako i ivotinja - to se prinose Jahvi neka bude tvoje. Samo pusti da se otkupi prvenac od ljudi i prvene od neiste stoke.

  18:16 Kad budu stari mjesec dana, pusti da ih otkupljuju. A njihovu otkupnu cijenu odredi: pet srebrnih ekela, prema hramskom ekelu, a to je dvadeset gera.

  18:17 Ali prvene kravlje, prvene ovje i prvene kozje neka se ne otkupljuje. Oni su svetinja. Krv njihovu izlij na rtvenik, a pretilinu njihovu saei u kad kao rtvu spaljenu na ugodan miris Jahvi.

  18:18 Njihovo meso neka pripadne tebi; kao i grudi rtve prikaznice i desno plee.

  18:19 Sve posveene prinose to ih Izraelci podiu Jahvi predajem trajnim zakonom tebi, tvojim sinovima i tvojim kerima s tobom. To je savez osoljen, trajan pred Jahvom, tebi i tvome potomstvu s tobom."

  18:20 "Nemoj imati batine u zemlji njihovoj", ree Jahve Aronu, "niti sebi stjei posjeda meu njima! Ja sam tvoj dio i tvoja batina meu Izraelcima."

  18:21 "Levijevim sinovima, evo, predajem u batinu sve desetine u Izraelu za njihovu slubu - za slubu to je obavljaju u atoru sastanka.

  18:22 A Izraelci neka se vie ne primiu atoru sastanka, da ne navuku na se grijeh i ne poginu.

  18:23 Neka samo leviti obavljaju slubu u atoru sastanka; i neka oni budu odgovorni za svoj grijeh. Trajna je to odredba za vae narataje; meu Izraelcima neka nemaju posjeda,

  18:24 jer ja im predajem u posjed desetine to ih Izraelci prinose na dar Jahvi. Stoga sam za njih rekao: neka oni nemaju posjeda meu Izraelcima."

  18:25 Jahve ree Mojsiju:

  18:26 "Levitima govori i reci im: 'Kad od Izraelaca primate desetinu, koju ja od njih dajem vama u batinu, od toga onda vi prinesite podizanicu Jahvi: desetinu od desetine.

  18:27 Prinos e vam biti zaraunan kao da je prinos s gumna i otoka iz badnja.

  18:28 Tako isto prinosite podizanicu Jahvi i od svih svojih desetina to ih primate od Izraelaca. Od toga davajte podizanicu Jahvinu sveeniku Aronu.

  18:29 Od svih darova koje budete primali podiite podizanicu Jahvi; od svega ono najbolje - onaj dio koji treba posveivati.'

  18:30 Jo im reci: 'Poto od toga prinesete najbolji dio, neka se to levitima urauna kao prihod s gumna i prihod iz badnja.

  18:31 Na svakome ga mjestu moete jesti, i vi i vai ukuani, jer to vam je nagrada za vau slubu u atoru sastanka.

  18:32 Poto prinesete njegov najbolji dio, neete navui na se grijeha; svetinja Izraelaca neete oskvrnjivati te neete ginuti.'"


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .