Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - NUMBERS 16

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  16:1 Korah, sin Jisharov, sin Kehatov, sin Levijev, pa Datan i Abiram, sinovi Eliabovi, i On, sin Peletov - potomci Rubenovi -

  16:2 ustanu protiv Mojsija zajedno sa dvjesta pedeset Izraelaca, glavara zajednice, uglednih na skuptini i ljudi na glasu.

  16:3 Oni se sjate oko Mojsija i Arona govorei im: "Vi prelazite mjeru! Sva je zajednica, svi njezini lanovi, posveena i meu njima je Jahve. Zato se onda uzvisujete iznad zajednice Jahvine!"

  16:4 Kad to u Mojsije, pade niice.

  16:5 Zatim ree Korahu i svoj njegovoj druini: "Sutra e Jahve pokazati tko je njegov i tko je posveen, kome doputa da mu se priblii. Koga sebi izabere, k sebi e ga i pustiti.

  16:6 Uinite ovo: uzmite kadionike, Korah i sva njegova druina;

  16:7 sutra stavite u njih vatre i metnite odozgo tamjana pred Jahvom. Koga Jahve odabere, taj neka bude posveen. Vi prelazite mjeru, Levijevci!"

  16:8 Potom Mojsije ree Korahu: "Posluajte, Levijevci!

  16:9 Zar vam je malo to vas je Bog Izraelov izdvojio iz Izraelove zajednice da vas priblii k sebi te da vrite slubu u Jahvinu prebivalitu i da stojite pred zajednicom sluei joj?

  16:10 Promaknuo je tebe i s tobom svu tvoju brau Levijevce, a vi jo traite i sveenitvo!

  16:11 Ti i sva tvoja druina, dakle, sjatili ste se protiv Jahve; jer to je Aron da protiv njega rogoborite?"

  16:12 Zatim posla Mojsije po Datana i Abirama, sinove Eliabove, ali oni odgovore: "Neemo doi!

  16:13 Zar je malo to si nas odveo iz zemlje kojom tee med i mlijeko da nas pobije u ovoj pustinji, pa hoe da nasilno zagospodari nad nama?

  16:14 Nisi nas uveo u zemlju kojom tee med i mlijeko i nisi nam dao u posjed njive i vinograde! Misli li iskopati oi ovim ljudima? Neemo doi!"

  16:15 Mojsije se vrlo razljuti i ree Jahvi: "Ne obaziri se na njihovu prinosnicu! Ni jednoga njihova magarca nisam prisvojio niti sam ijednoga od njih otetio."

  16:16 Zatim Mojsije ree Korahu: "Ti i sva tvoja druina stupite sutra pred Jahvu; ti, i oni, i Aron.

  16:17 Neka svaki uzme svoj kadionik, stavi u nj tamjana i neka svaki donese svoj kadionik pred Jahvu - dvjesta i pedeset kadionika. A i ti i Aron donesite svaki svoj kadionik."

  16:18 Svaki uzme svoj kadionik, stavi u nj vatre, onda odozgo metne tamjana i stane s Mojsijem i Aronom kod ulaza u ator sastanka.

  16:19 Kad, naprama njima, sabra Korah svu zajednicu na ulazu u ator sastanka, onda se svoj zajednici pokaza slava Jahvina.

  16:20 I ree Jahve Mojsiju i Aronu:

  16:21 "Odvojite se od te zajednice da je odmah satrem!"

  16:22 Oni popadoe niice i povikae: "Boe! Boe ivotnog duha u svakome tijelu! Zar e se razgnjeviti na svu zajednicu kad je samo jedan sagrijeio!"

  16:23 Onda Jahve ree Mojsiju:

  16:24 "Reci toj zajednici: 'Uklonite se iz okolice prebivalita Koraha, Datana i Abirama!'"

  16:25 Mojsije ustade i poe k Datanu i Abiramu. Za njim krenue izraelske starjeine.

  16:26 Zatim ovako progovori zajednici: "Odstupite od atora tih opakih ljudi! Ne dotiite se niega to je njihovo, da ne budete uniteni zbog svih njihovih grijeha."

  16:27 Tako se oni udalje iz okolice prebivalita Korahova, Datanova i Abiramova. Uto izau Datan i Abiram te stanu na ulazu svojih atora sa svojim enama, svojim sinovima i svojom nejaadi.

  16:28 "Po ovom ete vidjeti", ree Mojsije, "da me Jahve poslao da vrim sva ova djela, a da ih ne inim sam od sebe:

  16:29 ako ovi ljudi umru kao to umru i svi ljudi; ako ih pohodi sudbina kakva pohodi sve ljude, onda me Jahve nije poslao.

  16:30 Ali ako Jahve uini neuveno: ako zemlja rastvori svoje ralje i proguta ih sa svim to je njihovo te ivi siu u eol, onda znajte da su ovi ljudi prezreli Jahvu."

  16:31 A kad on zavri sve te rijei, tlo se pod njima raspukne;

  16:32 zemlja rastvori svoje ralje i proguta ih s njihovim domovima, sa svim Korahovim ljudima i svim njihovim imanjem.

  16:33 ivi siu u eol, oni i sve njihovo. Onda se nad njima zemlja zatvori i oni ieznu iz zbora.

  16:34 Na njihov vrisak svi Izraelci to su stajali oko njih pobjegoe govorei: "Da i nas zemlja ne proguta!"

  16:35 Ali sukne oganj od Jahve te prodre dvjesta i pedeset ljudi koji su prinosili tamjan.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .