Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 1 3

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  3:1 Pohlete, jakou lsku dal nm Otec, toti abychom synov Bo slouli. Proto svt nezn ns, e jeho nezn.

  3:2 Nejmilej, nyn synov Bo jsme, ale jet se neokzalo, co budeme. Vme pak, e kdy se oke, podobni jemu budeme; nebo vidti jej budeme tak, jak jest.

  3:3 A kad, kdo m takovou nadji v nm, oiuje se, jako i on ist jest.

  3:4 Kad, kdo in hch, in proti zkonu; nebo hch jest pestoupen zkona.

  3:5 A vte, e on se okzal proto, aby hchy nae sal, a hchu v nm nen.

  3:6 Kad tedy, kdo v nm zstv, nehe; ale kad, kdo he, nevidl ho, ani ho poznal.

  3:7 Synkov, nidn vs nesvo. Kdo in spravedlnost, spravedliv jest, jako i on jest spravedliv.

  3:8 Kdo in hch, z bla jest; nebo bel hned od potku he. Na to jest zjeven Syn Bo, aby kazil skutky blovy.

  3:9 Kad, kdo se narodil z Boha, hchu nein; nebo sm jeho v nm zstv, ani me heiti, nebo z Boha narozen jest.

  3:10 Po tomto zjevn jsou synov Bo a synov blovi. Kad, kdo nein spravedlnosti, nen z Boha, a kdo nemiluje bratra svho.

  3:11 Nebo to jest to zvstovn, kter jste slchali od potku, abychom milovali jedni druh.

  3:12 Ne jako Kain, kter z toho zlostnka byl a zamordoval bratra svho. A pro kterou pinu zamordoval ho? Protoe skutkov jeho byli zl, bratra pak jeho byli spravedliv.

  3:13 Nedivte se, brat moji, jestlie vs svt nenvid.

  3:14 My vme, e jsme peneseni z smrti do ivota, nebo milujeme brat. Kdo nemiluje bratra, zstv v smrti.

  3:15 Kad, kdo nenvid bratra svho, vraedlnk jest, a vte, e dn vraedlnk nem ivota vnho v sob zstvajcho.

  3:16 Po tomto jsme poznali lsku, e on dui svou za ns poloil, i my tedy mme za brat due sv klsti.

  3:17 Kdo by pak ml statek tohoto svta, a vidl by bratra svho, an nouzi trp, a zavel by srdce sv ped nm, kterak lska Bo zstv v nm?

  3:18 Synkov moji, nemilujme slovem, ani jazykem toliko, ale skutkem a pravdou.

  3:19 A po tom poznvme, e z pravdy jsme, a ped obliejem jeho spokojme srdce sv.

  3:20 Nebo obviovalo-li by ns srdce nae, ovem Bh, kter jest vt neli srdce nae a zn vecko.

  3:21 Nejmilej, jestlie by ns srdce nae neobviovalo, smlou doufanlivost mme k Bohu.

  3:22 A zae ho koli prosme, beme od nho; nebo pikzn jeho osthme, a to, co jest libho ped obliejem jeho, inme.

  3:23 A toto jest to pikzn jeho, abychom vili jmnu Syna jeho Jezukrista a milovali jedni druh, jako nm dal pikzn.

  3:24 Nebo kdo osth pikzn jeho, v nm zstv, a on tak v nm. A po tom poznvme, e zstv v ns, toti po Duchu, kterho dal nm.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .