Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 1 2

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  2:1 Synkov moji, toto vm pi, abyste neheili. Pakli by kdo zheil, pmluvci mme u Otce, Jee Krista spravedlivho.

  2:2 A on jest obt slitovn za hchy nae, a netoliko za nae, ale i za hchy veho svta.

  2:3 A po tom znme, e jsme jej poznali, jestlie pikzn jeho osthme.

  2:4 D-li kdo: Znm jej, a pikzn jeho neosth, lh jest, a pravdy v nm nen.

  2:5 Ale kdo osth slova jeho, v pravd lska Bo v tom jest dokonal. Po tom znme, e jsme v nm.

  2:6 Kdo prav, e v nm zstv, m, jak on chodil, i tento tak choditi.

  2:7 Brat, ne njak nov pikzn vm pi, ale pikzn star, kter jste mli od potku. A to pikzn star jesti slovo to, kter jste slyeli od potku.

  2:8 A zase pikzn nov pi vm, kterto jest prav i v nm i v vs. Nebo tma pomj, a svtlo to prav ji svt.

  2:9 Kdo prav, e jest v svtle, a bratra svho nenvid, v temnosti jest a posavad.

  2:10 Kdo miluje bratra svho, v svtle zstv, a pohoren v nm nen.

  2:11 Ale kdo nenvid bratra svho, v temnosti jest, a v temnosti chod, a nev, kam jde; nebo temnost oslepila oi jeho.

  2:12 Pi vm, synkov, e jsou vm odputni hchov pro jmno jeho.

  2:13 Pi vm, otcov, e jste poznali toho, kter jest od potku. Pi vm, mldenci, e jste zvtzili nad zlm.

  2:14 Pi vm, dtky, e jste poznali Otce. Psal jsem vm, otcov, e jste poznali toho, kter jest od potku. Psal jsem vm, mldenci, e siln jste, a slovo Bo v vs zstv, a e jste zvtzili nad zlm.

  2:15 Nemilujte svta, ani tch vc, kter na svt jsou. Miluje-li kdo svt, nen lsky Otcovy v nm.

  2:16 Nebo vecko, co jest na svt, jako dost tla, a dost o, a pcha ivota, to nen z Otce, ale jest z svta.

  2:17 A svt hyne i dost jeho, ale kdo in vli Bo, ten trv na vky.

  2:18 Dtky, posledn hodina jest, a jako jste slchaly, e antikrist pijti m, i nyn antikristov jsou mnoz. Odkud znme, e posledn hodina jest.

  2:19 Z ns jsou vyli, ale nebyli z ns. Nebo by byli z ns, byli by zstali s nmi, ale vyli z ns, aby zjeveni byli, e nejsou vickni z ns.

  2:20 Vy pak mte pomazn od Svatho, a znte vecko.

  2:21 Nepsal jsem vm proto, e byste neznali pravdy, ale e ji znte, a e velik le nen z pravdy.

  2:22 A kdo jest lh, neli ten, kdo zapr, e Je nen Kristus? Ten jest antikrist; kdo zapr Otce, zapr i Syna.

  2:23 Kad kdo zapr Syna, nem ani Otce.

  2:24 A proto zstani v vs to, co jste slchali od potku. Zstane-li v vs to, co jste slchali od potku, i vy tak v Synu i v Otci zstanete.

  2:25 A to jest to zaslben, kter nm zaslbil, toti ten ivot vn.

  2:26 Tyto vci psal jsem vm o tch, kte vs svod.

  2:27 Ale pomazn to, kter jste vzali od nho, v vs zstv, a ani potebujete, aby kdo uil vs, ale jak pomazn to u vs o vech vcech, a prav jest a neoklamavateln, a jak nauilo vs, tak v nm zstvejte.

  2:28 A nyn, synkov, zstvejte v nm, abychom, kdy by se ukzal, sml doufn mli, a nebyli zahanbeni od nho v as pchodu jeho.

  2:29 Ponvad vte, e on spravedliv jest, znejte tak, e kad, kdo in spravedlnost, z nho jest narozen.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .