Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 17

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  17:1 Kdy pak Abram byl v devadesti devti letech, ukzal se mu Hospodin, a ekl jemu: J jsem Bh siln vemohouc; chodi ustavin pede mnou a budi dokonalm.

  17:2 A uinm smlouvu svou mezi sebou a tebou a rozmnom t nramn velmi.

  17:3 Padl pak Abram na tv svou; i mluvil Bh s nm, ka:

  17:4 J jsem, aj, smlouva m s tebou, a bude otcem nrod mnohch.

  17:5 Ani vce slouti bude jmno tv Abram, ale bude jmno tv Abraham; nebo otcem mnohch nrod uinil jsem t.

  17:6 A uinm, abys se rozplodil nramn velmi, a rozm t v nrody; i krlov z tebe vyjdou.

  17:7 Utvrdm tak smlouvu svou mezi sebou a tebou, i mezi semenem tvm po tob, po rodech jejich, za smlouvu vnou, toti abych byl Bohem tvm i semene tvho po tob.

  17:8 Nadto dm tob i semeni tvmu po tob zemi, v nto obv pohostinu, vecku zemi Kananejskou k vldastv vnmu; a budu jejich Bohem.

  17:9 ekl jet Bh Abrahamovi: Ty pak osthati bude smlouvy m, ty i sm tv po tob, po rodech svch.

  17:10 Tato jest smlouva m mezi mnou a mezi vmi, i mezi semenem tvm po tob, kter osthati budete: Aby obezn byl mezi vmi kad pohlav muskho.

  17:11 Obeete pak tlo hanby sv; a to bude znamenm smlouvy mezi mnou a mezi vmi.

  17:12 Kad tedy pohlav muskho osmho dne obezn bude mezi vmi po rodech vaich, doma narozen i koupen za stbro, z kterch by koli cizozemc byl, jen nen z semene tvho.

  17:13 Konen a jest obezn narozen v dom tvm, i koupen za penze tv; a bude smlouva m na tle vaem za smlouvu vnou.

  17:14 Neobezan pak pacholk, kter by neobezal tla neobzky sv, vyhlazena zajist bude due ta z lidu svho; nebo smlouvu mou zruil.

  17:15 ekl tak Bh Abrahamovi: Sarai manelce sv nebude kati Sarai, ale Sra bude jmno jej.

  17:16 Nebo poehnm j a dm z n syna; poehnm j, a bude v nrody; krlov nrod z n vyjdou.

  17:17 Tedy padl Abraham na tv svou, a zasmv se, ekl v srdci svm: Zdali stoletmu narod se syn? A zdali Sra v devadesti letech porod?

  17:18 I ekl Abraham Bohu: by jen Izmael iv byl ped tebou!

  17:19 Jemuto ekl Bh: Nbr Sra manelka tv porod tob syna, a nazve jmno jeho Izk; i utvrdm smlouvu svou s nm za smlouvu vnou, i s semenem jeho po nm.

  17:20 Tak o Izmaele uslyel jsem t; a aj, poehnm jemu, a uinm to, aby se rozplodil, a rozmnom ho nramn velmi; dvanctero knat zplod, a rozm jej v nrod velik.

  17:21 Ale smlouvu svou utvrdm s Izkem, kterho porod Sra po roce, pi tomto asu.

  17:22 A kdy dokonal Bh e svou s nm, vstoupil od Abrahama.

  17:23 Vzal tedy Abraham Izmaele syna svho, i vecky zrozen v dom svm, i vecky koupen za stbro sv, kadho, kdo byl pohlav muskho, z domcch svch, a obezal tlo neobzky jejich hned v ten den, jak s nm Bh mluvil.

  17:24 A byl Abraham v devadesti devti letech, kdy obezno bylo tlo neobzky jeho.

  17:25 Izmael pak syn jeho byl v tincti letech, kdy obezno bylo tlo neobzky jeho.

  17:26 Jednoho a tho dne obezni jsou, Abraham a Izmael syn jeho.

  17:27 I vickni domc jeho, doma zrozen i za stbro od cizozemce koupen, obezni jsou s nm.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .