Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 7

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  7:1 I stalo se za dn Achasa syna Jotamova, syna Uzie, krle Judskho, e pithl Rezin krl Syrsk, a Pekach syn Romelie, krle Izraelskho, k Jeruzalmu, aby bojoval proti nmu, ale nemohl ho dobyti.

  7:2 I oznmeno jest domu Davidovu v tato slova: Spikla se zem Syrsk s Efraimem. Proe pohnulo se srdce jeho, i srdce lidu jeho, tak jako se pohybuje dv v lese od vtru.

  7:3 Tedy ekl Hospodin Izaiovi: Vyjdi nyn vstc Achasovi, ty a Sear Jaub syn tvj, a na konec struhy rybnka hoejho, k silnici pole valchova,

  7:4 A d jemu: et se, abys se nekormoutil. Neboj se, a srdce tv necha se neds dvou ostatk hlavn tch koucch se, ped rozplenm hnvem Rezinovm s Syrskmi, a syna Romeliova,

  7:5 Proto e zlou radu sloili proti tob Syrsk, Efraim a syn Romeliv, kouce:

  7:6 Thnme proti zemi Judsk, a vyleme ji, a odtrhnme ji k sob, a ustavme krle u prosted n syna Tabealova.

  7:7 Toto prav Panovnk Hospodin: Nestane se a nebude toho.

  7:8 Nebo hlava Syrsk zem jest Damaek, a hlava Damaku Rezin, a po edesti pti letech potn bude Efraim, tak e nebude lidem.

  7:9 Mezi tm hlava Efraimova Sama, a hlava Sama syn Romeliv. Jestlie nevte, jist e neostojte.

  7:10 I mluvil jet Hospodin k Achasovi, ka:

  7:11 Podej sob znamen od Hospodina Boha svho, bu dole hluboko, aneb na hoe vysoko.

  7:12 I ekl Achas: Nebudu prositi, ani budu pokoueti Hospodina.

  7:13 Tedy ekl prorok: Slyte nyn, dome Davidv, jet-li jest vm mlo, lidem bti k obten, e i Bohu mmu k obten jste?

  7:14 Proto sm Pn d vm znamen: Aj, panna pone, a porod syna, a nazve jmno jeho Immanuel.

  7:15 Mslo a med jsti bude, a by uml zavrci zl, a vyvoliti dobr.

  7:16 Nbr prv ne bude umti dt to zavrci zl a vyvoliti dobr, oputna bude zem, kter nenvid pro dva krle jej.

  7:17 Na tebe pak pivede Hospodin, a na lid tvj, i na dm otce tvho dny, jakch nebylo ode dne, v nm odstoupil Efraim od Judy, a to skrze krle Assyrskho.

  7:18 Nebo stane se v ten den, e poepce Hospodin muchm, kter jsou pi nejdalch ekch Egyptskch, a velm, kter jsou v zemi Assyrsk.

  7:19 I pijdou, a usad se vickni ti v dolch pustch a v drch skalnch, i na vech chrastinch i na vech stromch uitench.

  7:20 V ten den ohol Pn tou bitvou najatou, (skrze ty, kte za ekou jsou, skrze krle Assyrskho), hlavu a vlasy noh, ano tak i bradu do ista shol.

  7:21 I bude tehd, e sotva lovk zachov kraviku neb dv ovce,

  7:22 Avak pro mnostv mlka, kterho nadoj, jsti bude mslo. Mslo zajist a med jsti bude, kdokoli v zemi bude zanechn.

  7:23 Bude tak v ten as, e kad msto, na nm jest tisc kmen vinnch za tisc stbrnch, trnm a hlom poroste.

  7:24 S stelami a luitm tudy jti mus; hlom zajist a trnm zaroste vecka zem.

  7:25 Vecky pak hory, kter motykou kopny bti mohou, nebudou se bti hlo a trn; nebo budou za pastvit volm, a bravm ku polapn.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .