Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 16

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  16:1 I stalo se slovo Hospodinovo ke mn, kouc:

  16:2 Nepojmej sob eny, ani mj syn neb dcer na mst tomto.

  16:3 Nebo takto prav Hospodin o synech i dcerch zplozench v mst tomto, a o matkch jejich, kter zrodily je, i o jejich otcch, kte zplodili je v zemi tto:

  16:4 Smrtmi pebolestnmi pomrou, nebudou oplakni, ani pochovni; msto hnoje na svrchku zem budou, a meem i hladem do konce zhubeni budou. I budou mrtv tla jejich za pokrm ptactvu nebeskmu a elmm zemskm.

  16:5 Nebo takto prav Hospodin: Nevchzej do domu smutku, ani cho kvliti, ani jich lituj; odjal jsem zajist pokoj svj od lidu tohoto, dobrotivost i slitovn, d Hospodin.

  16:6 Kdy pomrou velic i mal v zemi tto, nebudou pochovni, ani kvliti budou nad nimi, ani se ze, ani sob lysiny zdlaj pro n.

  16:7 Ani jim dad jsti, aby v truchlosti potovali jich nad mrtvm, ani jich napoj z e poten po otci jejich neb matce jejich.

  16:8 Tolik do domu hodovn necho, abys sedati ml s nimi pi jdle a pit.

  16:9 Nebo takto prav Hospodin zstup, Bh Izraelsk: Aj, j zpsobm, aby nebvalo na mst tomto ped oima vaima a za dn vaich hlasu radosti, ani hlasu vesel, hlasu enicha, ani hlasu nevsty.

  16:10 Kdy pak oznm lidu tomuto vecka slova tato, a eknou-li: Pro vykl Hospodin proti nm vecko zl velik toto, a jak jest nepravost nae, aneb jak hch n, jm jsme heili proti Hospodinu Bohu svmu?

  16:11 Tedy rci jim: Proto e opustili mne otcov vai, d Hospodin, a chodce za bohy cizmi, slouili jim, a klanli se jim, mne pak opustili, a zkona mho neosthali.

  16:12 Vy pak mnohem jste he inili neli otcov vai; nebo aj, vy chodte jeden kad podl zdn srdce svho zlho, neposlouchajce mne.

  16:13 Proe hodm vmi z zem tto do zem, o n nevte vy, ani otcov vai, a slouiti budete tam bohm cizm dnem i noc, dokud neuinm vm milosti.

  16:14 Proto aj, dnov jdou, d Hospodin, v nich nebude kno vce: iv jest Hospodin, kter vyvedl syny Izraelsk z zem Egyptsk,

  16:15 Ale: iv jest Hospodin, kter vyvedl syny Izraelsk z zem plnon a ze vech zem, do nich je byl rozehnal, kdy je zase pivedu do zem jejich, kterou jsem dal otcm jejich.

  16:16 Aj, j poli k rybm mnohm, d Hospodin, aby je vylovili; potom poli i k mnohm lovcm, aby je zlapali na velik hoe, a na velikm pahrbku, i v drch skalnch.

  16:17 Hledm na vecky cesty jejich, nejsou tajn pede mnou, ani jest skryta nepravost jejich ped oima mma.

  16:18 I odplatm jim prv dvojnsobn za nepravost jejich a hch jejich, proto e zemi mnou pokvrnili tly mrtvmi ohyzdnmi, a ohavnostmi svmi naplnili ddictv m.

  16:19 Hospodine, slo m a hrade mj, i toit m v den ssouen, k tob pijdou nrodov od konin zem, a eknou: Jist e se fale dreli otcov nai, marnosti a prv neuitench vc.

  16:20 Zdali udl sob lovk bohy, ponvad sami nejsou bohov?

  16:21 Proto aj, j zpsobm to, aby poznali t chvle, zpsobm, aby poznali ruku mou i moc mou, a zvdt, e jmno m jest Hospodin.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .