Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 28

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  28:1 Utkaj bezbon, a jich dn nehon, ale spravedliv jako mlad lev sml jsou.

  28:2 Pro pestoupen zem mnoho knat jejch, ale pro lovka rozumnho a umlho trvnliv bv panovn.

  28:3 Mu chud, kter utisk nuzn, podoben jest pvalu zachvacujcmu, za m nebv chleba.

  28:4 Kte opoutj zkon, chvl bezbonho, ale kte osthaj zkona, velmi jsou jim na odpor.

  28:5 Lid zl nesrozumvaj soudu, ti pak, kte hledaj Hospodina, rozumj vemu.

  28:6 Lep jest chud, kter chod v upmnosti sv, ne pevrcen na kterkoli cest, akoli jest bohat.

  28:7 Kdo osth zkona, jest syn rozumn; kdo pak s ri tovary, hanbu in otci svmu.

  28:8 Kdo rozmnouje statek svj lichvou a rokem, shromauje tomu, kdo by jej z milosti chudm rozdloval.

  28:9 Kdo odvrac ucho sv, aby neslyel zkona, i modlitba jeho jest ohavnost.

  28:10 Kdo zavod upm na cestu zlou, do jmy sv sm vpadne, ale upm ddin obdr dobr.

  28:11 Moudr jest u sebe sm mu bohat, ale chud rozumn vystih jej.

  28:12 Kdy plsaj spravedliv, velmi to pkn slu; ale kdy povstvaj bezbon, vyhledvn bv lovk.

  28:13 Kdo pikrv pestoupen sv, nepovede se jemu astn; ale kdo je vyznv a opout, milosrdenstv djde.

  28:14 Blahoslaven lovk, kter se strachuje vdycky; ale kdo zatvrzuje srdce sv, upadne ve zl.

  28:15 Lev vouc a nedvd hladovit jest panovnk bezbon nad lidem nuznm.

  28:16 Kne bez rozumu bv velik dr, ale kdo v nenvisti m mrzk zisk, prodl dn.

  28:17 lovka, kter nsil in krvi lidsk, ani nad jamou, kdy utk, dn ho nezadr.

  28:18 Kdo chod upm, zachovn bude, pevrcen pak na kterkoli cest padne pojednou.

  28:19 Kdo dl zemi svou, nasycen bv chlebem; ale kdo nsleduje zahale, nasycen bv chudobou.

  28:20 Mu vrn pispo poehnn, ale kdo chvt zbohatnouti, nebv bez viny.

  28:21 Pijmati osobu nen dobr; nebo mnoh pro kus chleba neprv in.

  28:22 lovk zvistiv chvt k statku, nic nevda, e nouze na nj pijde.

  28:23 Kdo domlouv lovku, potom spe milost nalz neli ten, kter lahod jazykem.

  28:24 Kdo loup otce svho a matku svou, a k, e to nen dn hch, tovary jest vraedlnka.

  28:25 Vysokomysln vzbuzuje svr, ale kdo douf v Hospodina, hojnost mti bude.

  28:26 Kdo douf v srdce sv, blzen jest; ale kdo chod moude, pome sob.

  28:27 Kdo dv chudmu, nebude mti dnho nedostatku; kdo pak zakrv oi sv, bude mti mnostv zloeen.

  28:28 Kdy povstvaj bezbon, skrv se lovk; ale kdy hynou, rozmnouj se spravedliv.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .