Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 1 3

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  3:1 Pohlete, jakou lsku nm dal Otec: abychom byli nazvni Bomi syny! Svt ns nezn proto, e nepoznal jeho.

  3:2 Milovan, te jsme Bo synov, ale jet se neukzalo, co budeme. Vme vak, e a se uke, budeme podobn jemu, nebo ho uvidme tak, jak je.

  3:3 A kad, kdo v nm m tuto nadji, oiuje se, jako je ist on.

  3:4 Kad, kdo pch hch, pch i bezzkonnost; a hch je bezzkonnost.

  3:5 A vte, e on se ukzal, aby sal nae hchy, a [dn] hch v nm nen.

  3:6 A [tak] nikdo, kdo zstv v nm, nehe, [ale] nikdo, kdo he, ho nevidl ani ho nepoznal.

  3:7 Synkov, a vs nikdo nesvd. Kdo psob spravedlnost, je spravedliv, jako je spravedliv on.

  3:8 Kdo pch hch, je z bla, nebo bel od potku he. Na to je zjeven Bo Syn, aby zruil skutky bla.

  3:9 Nikdo, kdo se narodil z Boha, nepch hch, nebo v nm zstv jeho sm a neme heit, nebo je narozen z Boha.

  3:10 Podle toho jsou zjevn synov Bo a synov bla. Nikdo, kdo nepsob spravedlnost a kdo nemiluje svho bratra, nen z Boha.

  3:11 Nebo to je to poselstv, kter jste slyeli od potku, abychom milovali jedni druh.

  3:12 Ne jako Kain, [kter] byl z toho zlho a zavradil svho bratra. A pro ho zavradil? Protoe jeho skutky byly zl, kdeto [skutky] jeho bratra spravedliv.

  3:13 Nedivte se, moji brati, jestlie vs svt nenvid.

  3:14 My vme, e jsme peli ze smrti do ivota, nebo milujeme bratry. Kdo nemiluje bratra, zstv ve smrti.

  3:15 Kad, kdo nenvid svho bratra, je vrah; a vte, e dn vrah nem vn ivot, kter by v nm zstval.

  3:16 Podle toho jsme poznali lsku, e on za ns poloil svj ivot; i my [tedy] mme pokldat ivot za bratry.

  3:17 Kdokoli vak m jmn tohoto svta a vid svho bratra, jak m nedostatek, a zave ped nm sv srdce, jak v nm me zstvat Bo lska?

  3:18 Synkov moji, nemilujme slovem ani jazykem, ale skutkem a pravdou.

  3:19 A podle toho poznvme, e jsme z pravdy, a ujistme sv srdce ped jeho tv.

  3:20 Kdyby [ns] toti odsuzovalo nae srdce, Bh je vt ne nae srdce a v vechno.

  3:21 Milovan, jestlie ns nae srdce neodsuzuje, mme k Bohu smlou dvru.

  3:22 A o cokoli prosme, pijmme od nho, nebo zachovvme jeho pikzn a dlme to, co [je] v jeho och pjemn.

  3:23 A to je to jeho pikzn, abychom uvili jmnu jeho Syna Jee Krista a milovali jedni druh, jak nm dal pikzn.

  3:24 Kdo tedy zachovv jeho pikzn, zstv v nm a on [tak] v nm. A podle toho poznvme, e zstv v ns, [toti] podle Ducha, kterho nm dal.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .