Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 1 2

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  2:1 Synkov moji, toto vm pi, abyste nezheili. A kdyby nkdo zheil, mme u Otce pmluvce, Jee Krista, [toho] spravedlivho.

  2:2 A on je [ob] slitovn za nae hchy, a nejen za nae, ale i za cel svt.

  2:3 A podle toho vme, e jsme ho poznali, jestlie zachovvme jeho pikzn.

  2:4 Kdo k: "Znm ho," a nezachovv jeho pikzn, je lh a nen v nm pravda.

  2:5 Kdokoli vak zachovv jeho slovo, v tom Bo lska opravdu dola k dokonalosti. Podle toho vme, e jsme v nm.

  2:6 Kdo k, e zstv v nm, ten m tak chodit tak, jak chodil on.

  2:7 Brati, nepi vm nov pikzn, ale star pikzn, kter jste mli od potku. To star pikzn je to slovo, kter jste slyeli od potku.

  2:8 A pi vm zase nov pikzn, kter je pravdiv v nm i ve vs; nebo tma pomj a to prav svtlo ji svt.

  2:9 Kdo k, e je ve svtle, a nenvid svho bratra, je a dosud v temnot.

  2:10 Kdo miluje svho bratra, zstv ve svtle a nen v nm [dn] pohoren.

  2:11 Ale kdo svho bratra nenvid, je v temnot a v temnot chod a nev, kam jde, nebo jeho oi oslepila temnota.

  2:12 Pi vm, synkov, e jsou vm odputny hchy pro jeho jmno.

  2:13 Pi vm, otcov, e jste poznali toho, kter [je] od potku. Pi vm, mladci, e jste zvtzili nad tm zlm. Pi vm, dti, e jste poznaly Otce.

  2:14 Napsal jsem vm, otcov, e jste poznali toho, kter [je] od potku. Napsal jsem vm, mladci, e jste siln a Bo slovo zstv ve vs a zvtzili jste nad tm zlm.

  2:15 Nemilujte svt ani ty vci, kter [jsou] ve svt. Jestlie nkdo miluje svt, Otcova lska v nm nen.

  2:16 Nebo vechno, co [je] ve svt - dost tla, dost o a pcha ivota - [to] nen z Otce, ale ze svta.

  2:17 A svt pomj, i jeho dost, ale ten, kdo in Bo vli, trv na vky.

  2:18 Dti, je posledn hodina; a jak jste slyeli, e pichz Antikrist, [tak] i nyn povstalo mnoho antikrist, z eho poznvme, e je posledn hodina.

  2:19 Vyli z ns, ale nebyli z ns. Kdyby toti byli z ns, zstali by s nmi, ale [vyli z] ns, aby se ukzalo, e ne vichni jsou z ns.

  2:20 Vy vak mte pomazn od Svatho a vte vechno.

  2:21 Nenapsal jsem vm proto, e neznte pravdu, ale protoe ji znte a protoe dn le nen z pravdy.

  2:22 A kdo je lh, ne-li ten, kdo popr, e Je je Kristus? To je ten antikrist, kter zapr Otce i Syna.

  2:23 Nikdo, kdo zapr Syna, nem ani Otce. Kdo [vak] vyznv Syna, [ten] m i Otce.

  2:24 A ve vs tedy zstv to, co jste slyeli od potku. Jestlie ve vs zstane to, co jste slyeli od potku, zstanete i vy v Synu i v Otci.

  2:25 A to je to zaslben, kter nm on zaslbil: ten vn ivot.

  2:26 Tyto vci jsem vm napsal o tch, kte vs svdj.

  2:27 Ale ve vs zstv to pomazn, kter jste pijali od nho, a nepotebujete, aby vs nkdo uil, ale jak vs to pomazn u o vech vcech (a je pravdiv a nen le) a jak vs nauilo, tak zstvejte v nm.

  2:28 A nyn, synkov, zstvejte v nm, abychom a se uke, mli smlou dvru a nebyli jm zahanbeni pi jeho pchodu.

  2:29 Jestlie vte, e [on] je spravedliv, vzte [tak], e kad, kdo psob spravedlnost, je narozen z nho.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .