Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 1 3

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  3:1 Podobn [vy] eny, bute poddny svm manelm, aby kdy nkte neposlouchaj slovo, byli zskni beze slov jednnm [svch] en,

  3:2 kdy uvid v ist ivot v bzni.

  3:3 Va ozdobou a nen to, co [je] vnj - zapltn vlas, ovovn zlatem nebo navlkn at -

  3:4 ale ten skryt lovk srdce [odn] nepomjivost krotkho a pokojnho ducha, jen je velmi drah ped Bohem.

  3:5 Vdy takto se tak kdysi zdobily ty svat eny doufajc v Boha, kdy byly poddny svm manelm,

  3:6 jako Sra, [kter] poslouchala Abrahama a nazvala ho pnem. [Vy] jste se staly jejmi dcerami, inte-li dobe a nebojte se dnho zastraen.

  3:7 Podobn mui, ijte s [nimi] v porozumn a prokazujte enskmu [pohlav] est jakoto slab ndob a jako spoluddikm milosti ivota, aby vae modlitby nemly pekku.

  3:8 Konen, [bute] vichni jednomysln, soucitn, pln bratrsk lsky, milosrdn a ptelt.

  3:9 Neodplcejte zlo zlem, ani zloeen zloeenm, ale naopak ehnejte, nebo vte, e jste povolni k tomu, abyste zddili poehnn.

  3:10 Vdy: "Kdo chce milovat ivot a vidt dobr dny, a zdruje svj jazyk od zlho a jeho rty a nemluv lest.

  3:11 A se odvrt od zlho a in dobr; a hled pokoj a nsleduje jej.

  3:12 Nebo Pnovy oi [jsou] [obrceny] na spravedliv a jeho ui k jejich prosb, ale Pnova tv [je] proti tm, kdo pchaj zlo."

  3:13 Kdo vm bude moci ublit, stanete-li se nsledovnky dobra?

  3:14 Ale i kdybyste mli pro spravedlnost trpt, blaze vm. Jejich straen se tedy nebojte, ani se neznepokojujte.

  3:15 Posvcujte vak ve svch srdcch Pna Boha a [bute] vdy pipraveni [dt] odpov kadmu, kdo vs pod o zdvodnn nadje, kter je ve vs, a [to] s krotkost a ctou

  3:16 a s dobrm svdomm, aby ti, kdo pomlouvaj v poctiv ivot v Kristu, byli zahanbeni, e vs pomlouvaj jako zloince.

  3:17 [Je] pece lep, abyste - pokud by to byla Bo vle - trpli za dobr iny ne za zl.

  3:18 Vdy i Kristus jednou trpl za hchy, spravedliv za nespravedliv, aby ns pivedl k Bohu. Byl usmrcen v tle, ale obiven v Duchu,

  3:19 v nm tak piel a kzal duchm ve vzen,

  3:20 kdysi neposlunm, kdy jednou za Nomovch dn Bo trplivost vykvala, zatmco se stavla archa, v n bylo [jen] nkolik (to jest osm) du zachrnno skrze vodu.

  3:21 Podobnm zpsobem tak ns nyn zachrauje kest - nikoli odstrann tlesn pny, ale odvoln dobrho svdom k Bohu - skrze vzken Jee Krista,

  3:22 jen odeel do nebe a je po Bo pravici, nebo mu byli poddni andl, vldy i moci.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .