Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 1 4

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  4:1 Kdy tedy Kristus trpl v tle za ns, vyzbrojte se i vy tmt smlenm, protoe ten, kdo trpl v tle, skoncoval s hchem,

  4:2 aby [tak] ji po zbvajc as neil v tle pro lidsk dosti, ale pro Bo vli.

  4:3 Sta nm pece ten uplynul as ivota, kdy jsme dlali, co se lb pohanm: chodili jsme v nestydatostech, dostech, opilstv, hodech, pitkch a [v] nechutn modloslub.

  4:4 Proto je jim divn, kdy se s [nimi ji] nevrhte do tho proudu prostopnosti, a splaj [vm].

  4:5 Ti budou skldat et Tomu, jen je pipraven soudit iv i mrtv.

  4:6 Proto bylo tak mrtvm kzno evangelium, aby mohli bt u Boha iv v duchu, akoli byli u lid odsouzeni v tle.

  4:7 Vemu se pak piblil konec. Bute tedy rozvn a stzliv k modlitbm.

  4:8 Pedevm vak mjte jedni k druhm horlivou lsku, nebo lska pikryje mnostv hch.

  4:9 Bute k sob navzjem pohostinn beze [veho] reptn.

  4:10 Jak kad [z vs] pijal obdarovn, tak si jm vzjemn slute, jako dob sprvci rozlin Bo milosti.

  4:11 Mluv-li nkdo, [a mluv] jako Bo slova; slou-li nkdo, [a slou] jako z moci, kterou udluje Bh, aby byl Bh ve vem slaven skrze Jee Krista, jemu pat slva a moc na vky vk. Amen.

  4:12 Milovan, nedivte se tomu pepalovn - je se mezi vmi dje, abyste byli vyzkoueni - jako by se vm pihodilo nco zvltnho,

  4:13 ale radujte se [z toho], e jste astnky Kristovch utrpen, abyste se s jsotem radovali i pi zjeven jeho slvy.

  4:14 Jestlie jste hanobeni pro Kristovo jmno, blaze [vm], nebo na vs spov Duch slvy, toti [Duch] Bo, [jen] je z jejich strany potupovn, ale z va strany oslavovn.

  4:15 A ovem nikdo z vs netrp jako vrah nebo zlodj nebo zloinec [vbec], ani jako ten, kdo se plete do cizch vc.

  4:16 Jestlie vak [trp] jako kesan, a se nestyd, ale oslavuje za to Boha.

  4:17 [Piel] toti as, aby soud zaal od Boho domu. A jestlie [zan] nejdve od ns, jak [bude] konec tch, kdo nejsou povoln Bomu evangeliu?

  4:18 Jestlie spravedliv st dochz spasen, kde se uke bezbon a hnk?

  4:19 A proto a ti, kdo trp podle Bo vle, svuj dobrm jednnm sv due [Bohu] jakoto vrnmu Stvoiteli.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .