Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 2 5

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  5:1 Vme pece, e kdyby byl n pozemsk dm tohoto pebvn zboen, mme od Boha vn staven v nebesch, dm neudlan rukama.

  5:2 Vdy tak v tomto vzdychme, nebo toume bt obleeni svm pbytkem z nebe,

  5:3 jestlie ovem budeme shledni obleenmi, ne nahmi.

  5:4 [My,] kdo jsme v tomto stanu, toti vzdychme thou, protoe nechceme bt svleen, ale obleen, aby to, co je smrteln, bylo pohlceno ivotem.

  5:5 A ten, kdo ns prv k tomuto uzpsobil, [je] Bh, kter nm tak dal zruku Ducha.

  5:6 Proto mme stle smlou dvru a vme, e dokud jsme doma v tomto tle, jsme vzdleni od Pna.

  5:7 Chodme toti vrou, ne vidnm.

  5:8 Mme tedy smlou dvru a lb se nm radji bt vzdlenmi od tohoto tla a bt doma u Pna.

  5:9 Proto tak, a u zstvme doma nebo se vzdalujeme, usilujeme [o to], abychom mu byli pjemn.

  5:10 My vichni se pece musme ukzat ped Kristovou soudnou stolic, aby kad dostal [odplatu] za to, co [dlal] v tle, podle toho, co vykonal, a u [to bylo] dobr nebo zl.

  5:11 Jeliko tedy znme Pnovu hrzu, pivdme lidi k ve. Bohu jsme zjevn a mm nadji, e jsme zjevn i vaemu svdom.

  5:12 Nedoporuujeme vm pece znovu sami sebe, ale dvme vm pleitost, abyste se nmi chlubili, abyste mli [nco] oproti tm, kte se chlub zevnjkem a ne srdcem.

  5:13 Jsme-li toti bez sebe - [je to] pro Boha; jsme-li rozvn - [je to] pro vs.

  5:14 Vdy Kristova lska ns zavazuje. Mme zato, e jestlie jeden zemel za vechny, pak zemeli vichni;

  5:15 a [on] zemel za vechny, aby ti, kdo ij, ji neili sami pro sebe, ale pro toho, kter za n zemel a vstal [z mrtvch].

  5:16 My tedy [ji] od nynjka nikoho neznme podle tla. A jestlie jsme i Krista znali podle tla, nyn ho vak ji [takto] neznme.

  5:17 Proto, jestlie [je] nkdo v Kristu, [je] nov stvoen. Star vci pominuly, hle, ve je nov!

  5:18 To vechno [je] pak z Boha, kter ns se sebou smil skrze Jee Krista a dal nm slubu toho smen,

  5:19 toti e Bh byl v Kristu, kdy smioval svt se sebou, nepotaje lidem jejich hchy. A slovo o tom smen svil nm.

  5:20 Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosme na mst Kristov, jako by skrze ns dal Bh: Smite se s Bohem.

  5:21 Vdy toho, kter nepoznal hch, uinil hchem za ns, abychom se my v nm stali Bo spravedlnost.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .