Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 12

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  12:1 V t dob se krl Herodes dal do toho, aby ublioval nkterm z crkve.

  12:2 Popravil tedy Jakuba, Janova bratra, meem,

  12:3 a kdy vidl, e se [to] idm lbilo, [rozhodl se] zatknout jet i Petra. (A byly dny nekvaench chleb.)

  12:4 A kdy ho zajal, dal [ho] do vzen a svil estncti vojkm, aby ho hldali, protoe ho chtl po Velik noci vyvst lidu.

  12:5 Petr byl tedy steen ve vzen, avak crkev se za nj vroucn modlila k Bohu.

  12:6 Noc [pedtm], ne ho ml Herodes pedvst, pak Petr spal mezi dvma vojky, spoutn dvma etzy, a stre pede dvemi hldaly vzen.

  12:7 A hle, postavil se [k nmu] Pnv andl a v mstnosti zazilo svtlo. Udeil Petra do boku a vzbudil ho se slovy: "Rychle vsta!" A etzy mu spadly z rukou.

  12:8 Tehdy mu andl ekl: "Opsej se a obuj si sandly." A tak to udlal. [Andl] mu ekl: "Oblkni si pl᚝ a poj za mnou."

  12:9 Vyel tedy a nsledoval ho; a nevdl, e to, co se dje skrze andla, je opravdov, ale domnval se, e m vidn.

  12:10 Proli prvn i druhou str, pili k elezn brn, kter vedla do msta, a ta se jim sama od sebe otevela. Kdy vyli [ven], peli jednu ulici a andl od nj ihned odeel.

  12:11 Tehdy Petr piel k sob a ekl: "Te opravdu vm, e Pn poslal svho andla a vytrhl m z Herodovy ruky a ze veho, co idovsk lid oekval."

  12:12 Kdy [to] tedy zvil, piel do domu Marie, matky Jana zvanho Marek, kam se jich mnoho selo a modlili se.

  12:13 Petr zatloukl na dvee brny a pila otevt sluebn jmnem Rod.

  12:14 Kdy poznala Petrv hlas, [samou] radost neotevela brnu, ale vbhla [dovnit] a oznmila, e Petr stoj ped branou.

  12:15 A oni j ekli: "Blzn!" Ale ona tvrdila, [e] je to tak. ekli tedy: "Je [to] jeho andl."

  12:16 Petr vak nepestval tlouci. A kdy oteveli, spatili ho a uasli.

  12:17 Ale [on] jim pokynul rukou, aby mleli a vyprvl jim, jak ho Pn vyvedl z vzen, a ekl: "Povzte to Jakubovi a bratrm." Potom vyel a odebral se na jin msto.

  12:18 Kdy pak piel den, nastal mezi vojky nemal rozruch [nad tm,] co se stalo s Petrem.

  12:19 A kdy ho Herodes hledal a nenael, vyslechl strn a poruil [je] odvst. Potom se odebral z Judska do Cesareje a [tam] pobval.

  12:20 Tehdy se Herodes velice hnval na Nrsk a Sidonsk. Pili tedy jednomysln k nmu a kdy pesvdili Blasta, krlovskho komornka, dali o smr, protoe jejich kraj byl zsobovn z krlovskho zem.

  12:21 Ve stanoven den se tedy Herodes obleen do krlovskho roucha posadil na soudnou stolici a pronesl k nim e.

  12:22 A lid volal: "[To je] bo hlas, a ne lidsk!"

  12:23 A ihned ho ranil Pnv andl, protoe nevzdal slvu Bohu: byl rozern ervy a vypustil dui.

  12:24 A Bo slovo rostlo a rozmhalo se.

  12:25 Kdy tedy Barnab a Saul vykonali tu slubu, vrtili se z Jeruzalma a vzali s sebou i Jana, kter ml pjmen Marek.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .