Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 11

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  11:1 Apotolov a brati, kte byli v Judsku, pak uslyeli, e i pohan pijali Bo slovo.

  11:2 A kdy Petr piel do Jeruzalma, odporovali mu ti, kte byli z obzky:

  11:3 "Veel jsi k neobezanm mum a jedl jsi s nimi!"

  11:4 Petr jim [to] tedy zaal po podku vysvtlovat a ekl:

  11:5 "Byl jsem ve mst Joppe a kdy jsem se modlil, spatil jsem ve vytren [ducha] vidn: jakousi ndobu, sestupujc jako velik plachta, spoutn za tyi cpy z nebe; a pila a ke mn.

  11:6 Kdy jsem do n upen pohldl, rozeznal jsem a spatil tvernoh zvata zem i elmy a plazy a nebesk ptky.

  11:7 Tehdy jsem uslyel hlas, kter mi kal: 'Vsta, Pete, zabjej a jez!'

  11:8 ekl jsem vak: 'Nikoli, Pane, vdy do mch st nikdy nevstoupilo nic neistho nebo poskvrnnho.'

  11:9 Ten hlas mi vak podruh odpovdl z nebe: 'Co Bh oistil, ty nemj za neist!'

  11:10 To se stalo tikrt a [potom] bylo vechno znovu vytaeno do nebe.

  11:11 A hle, vtom stli u domu, v nm jsem byl, ti mui, kte ke mn byli poslni z Cesareje.

  11:12 Duch mi tedy ekl, abych el bez rozpak s nimi. A lo se mnou i tchto est bratr a veli jsme do domu toho mue,

  11:13 kter nm vyprvl, jak vidl ve svm dom andla, kter se [ped nm] postavil a ekl mu: 'Poli mue do Joppe a nech pozvat imona, kter m pjmen Petr.

  11:14 On ti bude mluvit slova, skrze kter bude spasen ty i cel tvj dm.'

  11:15 Kdy jsem tedy zaal mluvit, sestoupil na n Duch Svat prv tak, jako na ns na potku.

  11:16 Tehdy jsem si vzpomnl na Pnovo slovo, jak kal: 'Jan zajist ktil vodou, ale vy budete poktni Duchem Svatm.'

  11:17 Jestlie jim tedy Bh dal stejn dar jako nm, kdy uvili v Pna Jee Krista, kdo jsem byl j, abych mohl zabrnit Bohu?"

  11:18 Kdy to tedy uslyeli, upokojili se a zaali slavit Boha se slovy: "Tedy i pohanm dal Bh pokn k ivotu!"

  11:19 Ti, kdo se rozprchli nsledkem souen, kter nastalo kvli tpnovi, tedy pili a do Fnicie, [na] Kypr a [do] Antiochie a nemluvili Slovo nikomu krom id.

  11:20 Nkte z nich vak byli mui z Kypru a Kyrny, kte kdy pili do Antiochie, mluvili k helnistm a kzali jim Pna Jee.

  11:21 Pnova ruka byla s nimi a velik poet [jich] uvil a obrtil se k Pnu.

  11:22 Zprva o tom se tedy donesla k sluchu crkve, kter byla v Jeruzalm a vyslali Barnabe, aby el a do Antiochie.

  11:23 Kdy [tam] tedy piel a uvidl tu Bo milost, zaradoval se a vechny povzbuzoval, aby z pedsevzet srdce zstvali v Pnu.

  11:24 Byl [to] toti dobr mu pln Ducha Svatho a vry. A velik zstup [lid] se pidal k Pnu.

  11:25 Barnab tedy odeel do Tarsu vyhledat Saula,

  11:26 a kdy ho nalezl, pivedl ho do Antiochie. A stalo se, e se po cel rok schzeli v tom sboru a uili velik zstup, take [zde] v Antiochii byli uednci poprv nazvni kesany.

  11:27 V tch dnech pak pili do Antiochie proroci z Jeruzalma.

  11:28 Jeden z nich jmnem Agabus povstal a oznamoval skrze Ducha, e po celm svt bude velik hlad. (Ten tak nastal za csae Klaudia.)

  11:29 Uednci tedy stanovili, [e] kad podle sv monosti pole pomoc bratrm bydlcm v Judsku.

  11:30 To tak udlali a poslali [to] starm po Barnabovi a Saulovi.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .