Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 16

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  16:1 Tehdy ho pili pokouet farizeov a saduceov. Prosili ho, aby jim ukzal znamen z nebe.

  16:2 On jim odpovdl: "Kdy je veer, kte: '[Bude] hezky, protoe nebe je erven.'

  16:3 Ale za svtn [kte]: 'Dnes [bude] oklivo, protoe je erven zataen nebe.' Pokrytci! Umte rozeznat vzhled nebe, ale znamen tchto as [rozeznat] neumte?

  16:4 Zl a cizolon pokolen vyhledv znamen, ale dn znamen mu nebude dno, krom znamen proroka Jone." Tehdy je nechal a odeel.

  16:5 A kdy se jeho uednci peplavili na druhou stranu, [zjistili, e] zapomnli vzt chlb.

  16:6 Je jim tehdy ekl: "Dvejte pozor a varujte se kvasu farize a saduce."

  16:7 Oni se pak mezi sebou dohadovali a kali: "Nevzali jsme dn chlb."

  16:8 Je to ale vdl a ekl jim: "Pro se spolu dohadujete, vy malovrn, e jste nevzali chlb?

  16:9 Copak jet nechpete ani si nevzpomnte na tch pt chleb pro pt tisc [mu, a] kolik jste nasbrali ko?

  16:10 Ani na tch sedm chleb pro ty tyi tisce, a kolik jste nasbrali ko?

  16:11 Jak to, [e] nerozumte, e jsem nemluvil o chlebech, kdy jsem kal: Varujte se farizejskho a saducejskho kvasu?"

  16:12 Tehdy pochopili, e jim neekl, aby se vyvarovali chlebovho kvasu, ale farizejskho a saducejskho uen.

  16:13 Kdy pak Je piel do konin Cesareje Filipovy, zeptal se svch uednk: "Za koho mne, Syna lovka, maj lid?"

  16:14 A oni ekli: "Nkte za Jana Ktitele, jin za Elie a jin za Jeremie nebo za jednoho z prorok."

  16:15 On jim ekl: "A za koho mne mte vy?"

  16:16 imon Petr mu odpovdl: "Ty jsi Kristus, ten Syn ivho Boha!"

  16:17 Je mu tedy ekl: "Blaze tob, imone, synu Jonv, protoe [toto] ti nezjevilo tlo a krev, ale mj Otec, kter je v nebesch.

  16:18 A j ti km, e ty jsi Petr a na t skle postavm svou crkev a brny pekla ji nepemohou.

  16:19 Dm ti kle nebeskho krlovstv, a cokoli sve na zemi, bude u svzno v nebi, a cokoli rozve na zemi, bude u rozvzno v nebi."

  16:20 Tehdy sv uednky psn napomenul, aby nikomu nekali, e On, Je, je Kristus.

  16:21 Od t doby zaal Je oznamovat svm uednkm, e mus jt do Jeruzalma a mnoho vytrpt od starch, od velekn a od zkonk, bt zabit a tetho dne vstt [z mrtvch].

  16:22 Tehdy ho Petr vzal stranou a zaal ho krat slovy: "[Bh] t chra, Pane, to se ti nikdy nestane!"

  16:23 On se ale odvrtil a ekl Petrovi: "Jdi za mnou, Satane, svd m, protoe nemysl na Bo vci, ale na lidsk!"

  16:24 Potom Je ekl svm uednkm: "Chce-li nkdo pijt za mnou, a se zekne sm sebe, vezme svj k a nsleduje m.

  16:25 Kdokoli by si toti chtl zachrnit dui, ztrat ji, ale kdokoli by ztratil svou dui pro m, ten ji nalezne.

  16:26 Vdy co prospje lovku, kdyby zskal cel svt, ale ukodil sv dui? A co d lovk na opltku za svou dui?

  16:27 Nebo Syn lovka pijde ve slv svho Otce se svmi andly a tehdy kadmu odplat podle jeho skutk.

  16:28 Amen, km vm, e nkte z tch, kdo tu stoj, rozhodn nezakus smrt, dokud nespat Syna lovka pichzet v jeho krlovstv."

  -

  God Rules.NET
   100 +   .