Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 4

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  4:1 Tehdy byl Je veden Duchem na pou, aby byl pokouen od bla.

  4:2 A pot, co se postil tyicet dn a tyicet noc, vyhladovl.

  4:3 Tehdy k nmu pistoupil Pokuitel a ekl: "Jsi-li Bo Syn, ekni, a se z tohoto kamen stanou chleby."

  4:4 Ale on odpovdl: "Je napsno: 'Nejen chlebem bude lovk iv, ale kadm slovem, kter vychz z Boch st.' "

  4:5 Pak ho bel vzal do svatho msta, postavil ho na vrcholek chrmu

  4:6 a ekl mu: "Jsi-li Bo Syn, vrhni se dol! Vdy je napsno: 'Svm andlm pike o tob a ponesou t na rukou, abys snad nenarazil nohou na kmen.' "

  4:7 Je mu ekl: "Opt je napsno: 'Nebude pokouet Pna, svho Boha.'"

  4:8 bel ho zase vzal na velmi vysokou horu a ukzal mu vechna krlovstv svta a jejich slvu

  4:9 a ekl mu: "Toto vechno ti dm, kdy padne [na zem] a poklon se mi."

  4:10 Tehdy mu Je ekl: "Odejdi, Satane! Vdy je napsno: 'Pnu, svmu Bohu, se bude klant a jemu jedinmu bude slouit.'"

  4:11 Tehdy ho bel opustil a hle, pistoupili andl a slouili mu.

  4:12 Kdy Je uslyel, e Jan byl uvznn, vrtil se do Galileje.

  4:13 Opustil Nazaret a piel bydlet do Kafarnaum u moe, v krajinch Zabuln a Neftal,

  4:14 aby se naplnilo to, co bylo eeno skrze proroka Izaie:

  4:15 "Zem Zabuln a zem Neftal, pi cest k moi, za Jordnem, Galilea [pohanskch] nrod:

  4:16 lid, kter bydlel v temnosti, uvidl velik svtlo a tm, kte sedli v krajin a stnu smrti, svtlo se zaskvlo."

  4:17 Od t doby zaal Je kzat. kal: "ite pokn, protoe nebesk krlovstv se piblilo."

  4:18 Kdy se pak Je prochzel podl Galilejskho moe, uvidl dva bratry, imona zvanho Petr a Ondeje, jeho bratra, jak hzej s do moe (protoe to byli rybi),

  4:19 a ekl jim: "Pojte za mnou a udlm z vs rybe lid!"

  4:20 A oni hned opustili st a li za nm.

  4:21 Kdy pak odtud poodeel, uvidl jin dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svm otcem Zebedeem spravuj st, a povolal [i] je.

  4:22 A oni hned opustili lo i svho otce a li za nm.

  4:23 Je pak prochzel celou Galileu, vyuoval v jejich synagogch, kzal evangelium krlovstv a uzdravoval kadou nemoc a kad neduh v lidu.

  4:24 Zprva o nm se roznesla [i] po cel Srii, a [tak] k nmu pivdli vechny nemocn, suovan rznmi neduhy a bolestmi, posedl, nmsnky a ochrnut a on je uzdravil.

  4:25 A ly za nm velik zstupy z Galileje a z Dekapole, i z Jeruzalma, z Judska a ze Zajordnska.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .