Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 8

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  8:1 Kdy pak sestupoval z hory, ly za nm velik zstupy.

  8:2 A hle, piel malomocn a klanl se mu se slovy: "Pane, kdybys [jen] chtl, me m oistit."

  8:3 Je vzthl ruku, dotkl se ho a ekl: "Chci, bu oitn!" A jeho malomocenstv bylo ihned oitno.

  8:4 Tehdy mu Je ekl: "Dej pozor, abys [to] nikomu nekal. Jdi ale, uka se knzi a obtuj [Bohu] ten dar, kter pikzal Moj, na svdectv pro n."

  8:5 A kdy Je vchzel do Kafarnaum, pistoupil k nmu [msk] setnk a prosil ho:

  8:6 "Pane, mj sluebnk le doma rann mrtvic a stran trp."

  8:7 Je mu ekl: "J pijdu a uzdravm ho."

  8:8 Setnk vak odpovdl: "Pane, nejsem hoden, abys veel pod mou stechu, ale jen ekni slovo a mj sluebnk bude uzdraven.

  8:9 Vdy i j jsem lovk pod moc a mm pod sebou vojky. Tomuto eknu 'Jdi' a [on] jde a jinmu 'Pij' a [on] pijde; svmu otroku [eknu] 'Udlej tohle' a udl [to]."

  8:10 Kdy to Je uslyel, podivil se a ekl tm, kdo li za nm: "Amen, km vm, [e] ani v Izraeli jsem tak velikou vru nenael.

  8:11 km vm, e mnoz pijdou od vchodu i [od] zpadu a budou stolovat s Abrahamem, Izkem a Jkobem v nebeskm krlovstv.

  8:12 Ale synov krlovstv budou vyvreni do t venkovn tmy. Tam bude pl a skpn zub."

  8:13 Tomu setnkovi pak Je ekl: "Jdi, a se ti stane, jak jsi uvil." A jeho sluebnk byl v tu chvli uzdraven.

  8:14 Kdy pak Je piel do Petrova domu, uvidl jeho tchyni, jak le a m horeku.

  8:15 Dotkl se tedy jej ruky, horeka ji opustila a ona vstala a zaala je obsluhovat.

  8:16 Kdy potom nastal veer, pivedli k nmu mnoho [lid] posedlch dmony a on ty duchy vymtal slovem a uzdravil vechny nemocn,

  8:17 aby se naplnilo to, co bylo eeno skrze proroka Izaie: "On sal nae slabosti a odnesl nae nemoci."

  8:18 Kdy pak Je kolem sebe uvidl velik zstupy, pikzal [uednkm], aby se peplavili na druhou stranu.

  8:19 Tehdy [k nmu] pistoupil jeden zkonk a ekl mu: "Miste, budu t nsledovat, kamkoli pjde."

  8:20 Je mu tedy ekl: "Liky maj doupata a nebet ptci hnzda, ale Syn lovka nem, kde by sloil hlavu."

  8:21 Tehdy mu ekl jin z jeho uednk: "Pane, dovol mi nejdv odejt a pochovat svho otce."

  8:22 Je mu vak ekl: "Poj za mnou a nech mrtv, a pochovvaj sv mrtv."

  8:23 Potom vstoupil na lo a jeho uednci ho nsledovali.

  8:24 Na moi pak nhle nastala velik boue, take vlny pikrvaly lo. On vak spal.

  8:25 Pistoupili tedy a vzbudili ho se slovy: "Pane, zachra ns, [vdy] hyneme!"

  8:26 [Je] jim ale ekl: "Pro se bojte, malovrn?" Tehdy vstal a napomenul vtr i moe a nastal naprost klid.

  8:27 A ti mui asli a kali: "Co je tohle za lovka, e ho poslouch i vtr a moe?"

  8:28 Kdy se pak peplavil na druhou stranu do kraje Gergezenc, setkali se s nm dva [lid] posedl dmony, kte vyli z hrob a byli velmi nebezpen, take nikdo nemohl chodit tou cestou.

  8:29 A hle, kieli: "Co je ti do ns, Jei, Bo Synu? Piel jsi sem, abys ns pedasn trznil?"

  8:30 Daleko od nich se pslo velik stdo vep

  8:31 a ti dmoni ho prosili: "Jestlie ns vymt, dovol nm odejt do toho stda vep."

  8:32 On jim tedy ekl: "Jdte!" A oni vyli, vstoupili do toho stda vep, a hle, cel stdo se rozbhlo ze srzu dol do moe a zahynulo ve vodch.

  8:33 Ti, kdo [je] psli, pak utekli, a kdy pili do msta, vechno vyprvli - toti to o tch posedlch.

  8:34 A hle, cel msto vylo Jei naproti, a jakmile ho uvidli, dali ho, aby odeel z jejich kraje.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .