Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 16

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  16:1 Tehdy jsem uslyel z chrmu mocn hlas, jak k tm sedmi andlm: "Jdte, vylijte tch sedm koflk Boho hnvu na zem."

  16:2 Prvn tedy odeel a vylil svj koflk na zem a na lidech, kte mli znamen elmy, a [na] tch, kte se klanli jejmu obrazu, vyvstaly zl a zhoubn vedy.

  16:3 Druh andl pak vylil svj koflk do moe a obrtilo se jakoby v krev mrtvho a veker iv due v moi zemela.

  16:4 Tet andl pak vylil svj koflk na eky a na prameny vod a obrtily se v krev.

  16:5 A slyel jsem andla vod, jak k: "Jsi spravedliv, Pane, kter jsi, kter jsi byl a kter bude, e jsi to usoudil!

  16:6 Protoe prolvali krev svatch a prorok, a [ty] jsi jim dal pt krev, nebo si [to] zaslou."

  16:7 A uslyel jsem, jak jin od olte k: "Ano, Pane Boe Vemohouc, tv soudy [jsou] pravdiv a spravedliv."

  16:8 tvrt andl pak vylil svj koflk na slunce a bylo mu dno plit lidi ohnm.

  16:9 A lid byli pleni velikm rem a rouhali se jmnu Boha, kter m moc nad tmi ranami, avak neinili pokn, aby mu vzdali slvu.

  16:10 Pt andl pak vylil svj koflk na trn t elmy a jej krlovstv bylo zatemnno. [Lid] se bolest kousali do jazyka

  16:11 a rouhali se nebeskmu Bohu pro sv bolesti a pro sv vedy, avak neinili pokn ze svch skutk.

  16:12 est andl pak vylil svj koflk na tu velikou eku Eufrat a jej voda vyschla, aby byla pipravena cesta krlm od vchodu slunce.

  16:13 Tehdy jsem uvidl z st draka, z st elmy a z st falenho proroka vychzet ti neist duchy podobn abm.

  16:14 Jsou [to] duchov dmon, kte konaj divy a vychzej ke krlm zem a celho svta, aby je shromdili k bitv toho velikho dne Vemohoucho Boha.

  16:15 "Hle, pichzm jako zlodj. Blaze tomu, kdo bd a ste sv roucha, aby nechodil nah a nebyla vidt jeho hanba."

  16:16 A shromdil je na msto, kter se hebrejsky jmenuje Armageddon.

  16:17 Sedm andl pak vylil svj koflk na ovzdu a z nebeskho chrmu vyel od trnu mocn hlas: "Stalo se!"

  16:18 A nastaly hlasy, hromobit a blskn a bylo velik zemtesen - tak velik zemtesen, jak nebylo, co jsou lid na zemi.

  16:19 A to velik msto se roztrhlo na ti dly a msta nrod padla. A velik Babyln byl pipomenut ped Bo tv a [Bh] mu dal kalich s vnem svho vnivho hnvu.

  16:20 Tehdy zmizely vechny ostrovy a hory se nedaly najt.

  16:21 Z nebe padaly na lidi velik kroupy, [tk] jako cent. A kvli rn tch krup se lid rouhali Bohu, nebo ta rna byla nesmrn velik.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .