Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1CHRONICLES 19

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  19:1 Dupq aceea, Nahaw, kmpqratul fiilor lui Amon, a murit, wi kn locul lui a domnit fiul squ.

  19:2 David a zis: ,,Voi arqta bunqvoinyq lui Hanun, fiul lui Nahaw, cqci tatql lui a arqtat bunqvoinyq fayq de mine.`` Wi David a trimes soli sq -l mkngkie pentru moartea tatqlui squ. Cknd au ajuns slujitorii lui David kn yara fiilor lui Amon, la Hanun, ca sq -l mkngkie,

  19:3 cqpeteniile fiilor lui Amon au zis lui Hanun: ,,Crezi cq David kyi trimete oameni sq te mkngkie, ca sq cinsteascq pe tatql tqu? -Oare n`au venit slujitorii lui la tine ca sq cunoascq cetatea wi s`o nimiceascq, wi ca sq iscodeascq yara?``

  19:4 Atunci Hanun a luat pe slujitorii lui David, a pus sq -i radq, wi sq le taie hainele pela mijloc pknq la brku. Apoi le -a dat drumul.

  19:5 David, cqruia au venit wi i-au dat de wtire despre cele kntkmplate cu oamenii acewtia, a trimes niwte oameni knaintea lor, cqci li se fqcuse mare ruwine; wi kmpqratul a trimes sq le spunq: ,,Rqmkneyi la Ierihon pknq vq va crewte barba, wi apoi sq vq kntoarceyi.``

  19:6 Fiii lui Amon au vqzut cq se fqcuserq urkyi lui David, wi Hanun wi fiii lui Amon au trimes o mie de talanyi de argint sq tocmeascq kn slujba lor carq wi cqlqreyi dela Sirienii din Mesopotamia wi dela Sirienii din Maaca wi din Yoba.

  19:7 Au tocmit treizeci wi douq de mii de carq wi pe kmpqratul din Maaca kmpreunq cu poporul lui, cari au venit wi au tqbqrkt knaintea Medebei. Fiii lui Amon s`au strkns din cetqyile lor, wi au mers la luptq.

  19:8 La auzul acestei vewti, David a trimes kmpotriva lor pe Ioab wi toatq owtirea de oameni viteji.

  19:9 Fiii lui Amon au iewit, wi s`au knwirat kn linie de bqtaie la intrarea cetqyii; kmpqrayii cari veniserq au tqbqrkt deosebit pe ckmp.

  19:10 Ioab a vqzut cq avea de luptat wi knainte wi knapoi. A ales atunci din toyi voinicii de frunte ai lui Israel o ceatq, pe care a awezat -o kmpotriva Sirienilor;

  19:11 wi a pus supt porunca fratelui squ Abiwai cealaltq parte a poporului, ca sq yinq piept fiilor lui Amon.

  19:12 El a zis: ,,Dacq Sirienii vor fi mai tari deckt mine, sq-mi vii tu kn ajutor; wi dacq fiii lui Amon vor fi mai tari deckt tine, kyi voi veni eu kn ajutor.

  19:13 Fii tare, wi sq ne kmbqrbqtqm pentru poporul nostru wi pentru cetqyile Dumnezeului nostru, wi Domnul sq facq ce va crede!``

  19:14 Ioab, cu poporul lui, a knaintat la luptq kmpotriva Sirienilor, wi ei au fugit dinaintea lui.

  19:15 Wi cknd au vqzut fiii lui Amon cq Sirienii o luaserq la fugq, au fugit wi ei dinaintea lui Abiwai, fratele lui Ioab, wi s`au kntors kn cetate. Wi Ioab s`a kntors la Ierusalim.

  19:16 Sirienii, vqzknd cq fuseserq bqtuyi de Israel, au trimes wi au adus pe Sirienii cari erau de cealaltq parte a Rkului; wi Wofah, cqpetenia owtirii lui Hadarezer, era kn fruntea lor.

  19:17 Au dat de wtire lui David, care a strkns pe tot Israelul, a trecut Iordanul, a mers kmpotriva lor, wi s`a pregqtit de luptq kmpotriva lor. David s`a knwiruit kn linie de bqtaie kmpotriva Sirienilor. Dar Sirienii, dupq ce se bqtuserq cu el,

  19:18 au fugit dinaintea lui Israel. David le -a ucis oamenii dela wapte mii de carq wi patruzeci de mii de pedestrawi, wi a omorkt pe Wofah, cqpetenia owtirii.

  19:19 Slujitorii lui Hadarezer, vqzkndu-se bqtuyi de Israel, au fqcut pace cu David, wi i s`au supus. Wi Sirienii n`au vrut sq mai ajute pe fiii lui Amon.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск