Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2KINGS 3

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  3:1 Ioram, fiul lui Ahab, a knceput sq domneascq peste Israel la Samaria, kn al optsprezecelea an al lui Iosafat, kmpqratul lui Iuda. A domnit doisprezece ani.

  3:2 El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului, totuw nu ca tatql squ wi ca mama sa. A rqsturnat stklpii lui Baal, pe cari -i fqcuse tatql squ;

  3:3 dar s`a dedat la pqcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care fqcuse pe Israel sq pqcqtuiascq, wi nu s`a abqtut dela ele.

  3:4 Mewa, kmpqratul Moabului, avea turme mari wi plqtea kmpqratului lui Israel un bir de o sutq de mii de miei wi o sutq de mii de berbeci cu lkna lor.

  3:5 La moartea lui Ahab, kmpqratul Moabului s`a rqsculat kmpotriva kmpqratului lui Israel.

  3:6 Kmpqratul Ioram a iewit atunci din Samaria, wi a numqrat pe tot Israelul.

  3:7 A pornit, wi a trimes sq spunq lui Iosafat, kmpqratul lui Iuda: ,,Kmpqratul Moabului s`a rqsculat kmpotriva mea; vrei sq vii cu mine sq luptqm kmpotriva Moabului?`` Iosafat a rqspuns: ,,Voi merge, eu ca tine, poporul meu ca poporul tqu, caii mei ca ai tqi.``

  3:8 Wi a zis: ,,Pe care drum sq ne suim?`` Ioram a zis: ,,Pe drumul care duce kn pustia Edomului.``

  3:9 Kmpqratul lui Israel, kmpqratul lui Iuda wi kmpqratul Edomului, au plecat; wi, dupq un drum de wapte zile, n`au avut apq pentru owtire wi pentru vitele cari veneau dupq ea.

  3:10 Atunci kmpqratul lui Israel a zis: ,,Vai! Domnul a chemat pe acewti trei kmpqrayi ca sq -i dea kn mknile Moabului!``

  3:11 Dar Iosafat a zis: ,,Nu este aici nici un prooroc al Domnului, prin care sq putem kntreba pe Domnul?`` Unul din slujitorii kmpqratului lui Israel a rqspuns: ,,Este aici Elisei, fiul lui Wafat, care turna apq pe mknile lui Ilie.``

  3:12 Wi Iosafat a zis: ,,Cuvkntul Domnului este cu el.`` Kmpqratul lui Israel, Iosafat, wi kmpqratul Edomului s`au pogorkt la el.

  3:13 Elisei a zis kmpqratului lui Israel: ,,Ce am eu a face cu tine? Du-te la proorocii tatqlui tqu wi la proorocii mamei tale.`` Wi kmpqratul lui Israel i -a zis: ,,Nu! cqci Domnul a chemat pe acewti trei kmpqrayi ca sq -i dea kn mknile Moabului!``

  3:14 Elisei a zis: ,,Viu este Domnul owtirilor, al cqrui slujitor sknt, cq, dacq n`aw avea kn vedere pe Iosafat, kmpqratul lui Iuda, pe tine nu te-aw bqga de loc kn seamq, wi nici nu m`aw uita la tine.

  3:15 Acum aduceyi-mi un ckntqrey cu arfa.`` Wi pe cknd cknta ckntqreyul din arfq, mkna Domnului a fost peste Elisei.

  3:16 Wi a zis: ,,Awa vorbewte Domnul: ,,Faceyi gropi kn valea aceasta, groapq lkngq groapq!

  3:17 Cqci awa vorbewte Domnul: ,Nu veyi vedea vknt wi nu veyi vedea ploaie, dar totuw valea aceasta se va umplea de apq, wi veyi bea, voi, turmele voastre wi vitele voastre.

  3:18 Dar aceasta este puyin lucru knaintea Domnului. El va da pe Moab kn mknile voastre;

  3:19 veyi sfqrkma toate cetqyile kntqrite wi toate cetqyile alese, veyi tqia toyi copacii cei buni, veyi astupa toate izvoarele de apq, wi veyi strica cu pietre toate ogoarele cele mai bune.``

  3:20 Wi dimineaya, kn clipa cknd se aducea jertfa, iatq cq a venit apa de pe drumul Edomului, wi s`a umplut yara de apq.

  3:21 Knsq, toyi Moabiyii, auzind cq kmpqrayii se suie sq lupte kmpotriva lor, au chemat pe toyi cei kn vkrstq sq poarte armele wi mai mari chiar, wi au stqtut la hotar.

  3:22 S`au sculat disdedimineayq, wi cknd a strqlucit soarele peste ape, Moabiyii au vqzut kn faya lor apele rowi ca skngele.

  3:23 Ei au zis: ,,Este sknge! Kmpqrayii au scos sabia kntre ei, s`au tqiat unii pe alyii; acum, la pradq, Moabiyi!``

  3:24 Wi au mers kmpotriva taberei lui Israel. Dar Israel s`a sculat, wi a bqtut pe Moab, care a luat -o la fugq dinaintea lor. Au pqtruns kn yarq, wi au bqtut pe Moab.

  3:25 Au sfqrkmat cetqyile, au aruncat fiecare pietre, kn toate ogoarele cele mai bune wi le-au umplut cu pietre au astupat toate izvoarele de apq, wi au tqiat toyi copacii cei buni; prqwtiawii au knconjurat wi au bqtut Chir-Hareset, din care n`au lqsat deckt pietrele.

  3:26 Kmpqratul Moabului, vqzknd cq fusese knfrknt kn luptq, a luat cu el wapte sute de oameni, cari scoteau sabia, sq-wi croiascq drum pknq la kmpqratului Edomului; dar n`au putut.

  3:27 A luat atunci pe fiul squ kntki nqscut, care trebuia sq domneascq kn locul lui, wi l -a adus ca ardere de tot pe zid. Wi o mare mknie a cuprins pe Israel, care s`a depqrtat de kmpqratul Moabului, wi s`a kntors kn yarq.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск