Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2KINGS 2

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  2:1 Cknd a voit Domnul sq ridice pe Ilie la cer kntr`un vkrtej de vknt, Ilie pleca din Ghilgal cu Elisei.

  2:2 Ilie a zis lui Elisei: `Rqmki aici, te rog, cqci Domnul mq trimete pknq la Betel.`` Elisei a rqspuns: ,,Viu este Domnul wi viu este sufletul tqu cq nu te voi pqrqsi.`` Wi s`au pogorkt la Betel.

  2:3 Fiii proorocilor, cari erau la Betel, au iewit la Elisei, wi i-au zis: ,,Wtii cq Domnul rqpewte astqzi pe stqpknul tqu deasupra capului tqu?`` Wi el a rqspuns: ,,Wtiu wi eu, dar tqceyi.``

  2:4 Ilie i -a zis: `Eliseie, rqmki aici, te rog, cqci Domnul mq trimete la Ierihon.`` El a rqspuns: ,,Viu este Domnul wi viu este sufletul tqu cq nu te voi pqrqsi!`` Wi au ajuns la Ierihon.

  2:5 Fii proorocilor, cari erau la Ierihon, s`au apropiat de Elisei, wi i-au zis: ,,Wtii cq Domnul rqpewte azi pe stqpknul tqu deasupra capului tqu?`` Wi el a rqspuns: ,,Wtiu wi eu; dar tqceyi.``

  2:6 Ilie i -a zis: ,,Rqmki aici, te rog, cqci Domnul mq trimete la Iordan.`` El a rqspuns: ,,Viu este Domnul wi viu este sufletul tqu cq nu te voi pqrqsi.`` Wi amkndoi wi-au vqzut de drum.

  2:7 Cincizeci de inwi dintre fiii proorocilor au sosit wi s`au oprit la o depqrtare oarecare kn faya lor, wi ei amkndoi s`au oprit pe malul Iordanului.

  2:8 Atunci Ilie wi -a luat mantaua, a fqcut -o sul, wi a lovit cu ea apele, cari s`au despqryit kntr`o parte wi kntr`alta, wi au trecut amkndoi pe uscat.

  2:9 Dupqce au trecut, Ilie a zis lui Elisei: ,,Cere ce vrei sq-yi fac, knainte ca sq fiu rqpit dela tine.`` Elisei a rqspuns: ,,Te rog sq vinq peste mine o kndoitq mqsurq din duhul tqu!``

  2:10 Ilie a zis: ,,Greu lucru ceri. Dar dacq mq vei vedea cknd voi fi rqpit dela tine, awa yi se va kntkmpla; dacq nu, nu yi se va kntkmpla awa,``

  2:11 Pe cknd mergeau ei vorbind, iatq cq un car de foc wi niwte cai de foc i-au despqryit pe unul de altul, wi Ilie s`a knqlyat la cer kntr`un vkrtej de vknt.

  2:12 Elisei se uita wi striga: ,,Pqrinte! Pqrinte! Carul lui Israel wi cqlqrimea lui!`` Wi nu l -a mai vqzut. Apuckndu-wi hainele, le -a sfkwiat kn douq bucqyi,

  2:13 wi a ridicat mantaua, cqreia ki dqduse drumul Ilie. Apoi s`a kntors, wi s`a oprit pe malul Iordanului;

  2:14 a luat mantaua, cqreia ki dqduse Ilie drumul, wi a lovit apele cu ea, wi a zis: ,,Unde este acum Domnul, Dumnezeul lui Ilie?`` Wi a lovit apele, cari s`au despqryit kntr`o parte wi kn alta, wi Elisei a trecut.

  2:15 Fiii proorocilor cari erau kn faya Ierihonului, cknd l-au vqzut, au zis: ,,Duhul lui Ilie a venit peste Elisei.`` Wi i-au iewit knainte, wi s`au knchinat pknq la pqmknt knaintea lui.

  2:16 Ei i-au zis: ,,Iatq cq kntre slujitorii tqi sknt cincizeci de oameni viteji; vrei sq se ducq sq caute pe stqpknul tqu?`` Poate cq Duhul Domnului l -a dus wi l -a aruncat pe vreun munte sau kn vreo vale.`` El a rqspuns: ,,Nu -i trimeteyi.``

  2:17 Dar ei au stqruit multq vreme de el. Wi el a zis: ,,Trimeteyi -i.`` Au trimes pe cei cincizeci de oameni, cari au cqutat pe Ilie trei zile wi nu l-au gqsit.

  2:18 Cknd s`au kntors la Elisei, care era la Ierihon, el le -a zis: ,,Nu v`am spus sq nu vq duceyi?``

  2:19 Oamenii din cetate au zis lui Elisei: ,,Iatq, awezarea cetqyii este bunq, dupq cum vede domnul meu; dar apele sknt rele, wi yara este stearpq.``

  2:20 El a zis: ,,Aduceyi-mi un blid nou wi puneyi sare kn el.`` Wi i-au adus.

  2:21 Apoi s`a dus la izvorul apelor, wi a aruncat sare kn el, wi a zis: ,,Awa vorbewte Domnul: ,Vindec apele acestea; nu va mai veni din ele nici moarte, nici sterpiciune.``

  2:22 Wi apele au fost vindecate pknq kn ziua aceasta, dupq cuvkntul pe care -l rostise Domnul.

  2:23 De acolo s`a suit la Betel. Wi pe cknd mergea pe drum, niwte bqieyawi au iewit din cetate, wi wi-au bqtut joc de el. Ei ki ziceau: ,,Suie-te, plewuvule! Suie-te, plewuvule!``

  2:24 El s`a kntors sq -i priveascq, wi i -a blestemat kn Numele Domnului. Atunci au iewit doi urwi din pqdure, wi au sfkwiat patruzeci wi doi din acewti copii.

  2:25 De acolo s`a dus pe muntele Carmel, de unde s`a kntors la Samaria.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск