Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - DEUTERONOMY 27

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  27:1 Moise wi bqtrknii lui Israel au dat urmqtoarea poruncq poporului: ,,Pqziyi toate poruncile pe cari vi le dau astqzi.

  27:2 Dupqce veyi trece Iordanul, ca sq intrayi kn yara pe care yi -o dq Domnul, Dumnezeul tqu, sq ridici niwte pietre mari, wi sq le tencuiewti cu var.

  27:3 Sq scrii pe pietrele acestea toate cuvintele din legea aceasta, dupqce vei trece Iordanul, ca sq intri kn yara pe care yi -o dq Domnul, Dumnezeul tqu, yarq kn care curge lapte wi miere, cum yi -a spus Domnul, Dumnezeul pqrinyilor tqi.

  27:4 Dupqce veyi trece Iordanul, sq ridicayi pe muntele Ebal pietrele acestea, pe cari vq poruncesc azi sq le ridicayi, wi sq le tencuiyi cu var.

  27:5 Acolo, sq zidewti un altar Domnului, Dumnezeului tqu, un altar de pietre, peste cari sq nu treacq ferul;

  27:6 din pietre kntregi sq zidewti altarul Domnului, Dumnezeului tqu. Sq aduci pe altarul acesta arderi de tot Domnului, Dumnezeului tqu;

  27:7 sq aduci jertfe de mulyqmire, wi sq mqnknci acolo wi sq te bucuri knaintea Domnului, Dumnezeului tqu.

  27:8 Sq scrii pe aceste pietre toate cuvintele legii acesteia, sqpkndu-le foarte desluwit.``

  27:9 Moise wi preoyii din neamul Leviyilor au vorbit kntregului Israel, wi au zis: ,,Israele, ia aminte wi ascultq! Astqzi, tu te-ai fqcut poporul Domnului, Dumnezeului tqu.

  27:10 Sq asculyi de glasul Domnului, Dumnezeului tqu, wi sq kmplinewti poruncile wi legile Lui pe cari yi le dau astqzi.``

  27:11 Kn aceeaw zi, Moise a mai dat urmqtoarea poruncq poporului:

  27:12 ,,Dupq ce veyi trece Iordanul, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif wi Beniamin, sq stea pe muntele Garizim, ca sq binecuvinteze poporul;

  27:13 iar Ruben, Gad, Awer, Zabulon, Dan wi Neftali, sq stea pe muntele Ebal, ca sq rosteascq blestemul.

  27:14 Wi Leviyii sq ia cuvkntul, wi sq spunq cu glas tare kntregului Israel:

  27:15 ,,Blestemat sq fie omul care va face un chip cioplit sau un chip turnat, cqci este o urkciune knaintea Domnului, un lucru iewit din mkni de mewter, wi care -l va pune kntr`un loc ascuns!`` --Wi tot poporul sq rqspundq: ,,Amin!``

  27:16 ,,Blestemat sq fie cel ce va nesocoti pe tatql squ wi pe mama sa!`` -Wi tot poporul sq rqspundq: ,,Amin!``

  27:17 ,,Blestemat sq fie cel ce va muta hotarele aproapelui squ!`` -Wi tot poporul sq rqspundq: ,,Amin!``

  27:18 ,,Blestemat sq fie cel ce va face pe un orb sq rqtqceascq pe drum!`` -Wi tot poporul sq rqspundq: ,,Amin!``

  27:19 ,,Blestemat sq fie cel ce se atinge de dreptul strqinului, orfanului wi vqduvei!`` -Wi tot poporul sq rqspundq: ,,Amin!``

  27:20 ,,Blestemat sq fie cel ce se va culca cu nevasta tatqlui squ, cqci ridicq knvelitoarea tatqlui squ!`` --Wi tot poporul sq rqspundq: ,,Amin!``

  27:21 ,,Blestemat sq fie cel ce se va culca cu vreo vitq oarecare!`` --Wi tot poporul sq rqspundq: ,,Amin!``

  27:22 ,,Blestemat sq fie cel ce se va culca cu soru-sa, fiica tatqlui squ sau fiica mamei sale!`` -Wi tot poporul sq rqspundq: ,,Amin!``

  27:23 ,,Blestemat sq fie cel ce se va culca cu soacrq-sa!`` -Wi tot poporul sq rqspundq: ,,Amin!``

  27:24 ,,Blestemat sq fie cel ce va lovi pe aproapele lui kn ascuns!`` -Wi tot poporul sq rqspundq: ,,Amin!``

  27:25 ,,Blestemat sq fie cel ce va primi un dar ca sq verse skngele celui nevinovat!`` -Wi tot poporul sq rqspundq: ,,Amin!``

  27:26 ,,Blestemat sq fie cine nu va kmplini cuvintele legii acesteia, wi cine nu le va face!`` --Wi tot poporul sq rqspundq: ,,Amin!``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск