Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - DEUTERONOMY 28

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  28:1 Dacq vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tqu, pqzind wi kmplinind toate poruncile Lui pe cari yi le dau astqzi, Domnul, Dumnezeul tqu, kyi va da kntkietate asupra tuturor neamurilor de pe pqmknt.

  28:2 Iatq toate binecuvkntqrile cari vor veni peste tine wi de cari vei avea parte, dacq vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tqu:

  28:3 Vei fi binecuvkntat kn cetate, wi vei fi binecuvkntat la ckmp.

  28:4 Rodul pkntecelui tqu, rodul pqmkntului tqu, rodul turmelor tale, fqtul vacilor wi oilor tale, toate acestea vor fi binecuvkntate.

  28:5 Cowniya wi postava ta vor fi binecuvkntate.

  28:6 Vei fi binecuvkntat la venirea ta, wi vei fi binecuvkntat la plecarea ta.

  28:7 Domnul kyi va da biruinyq asupra vrqjmawilor tqi cari se vor ridica kmpotriva ta; pe un drum vor iewi kmpotriva ta, dar pe wapte drumuri vor fugi dinaintea ta.

  28:8 Domnul va face ca binecuvkntarea sq fie cu tine kn grknarele tale wi kn toate lucrurile pe cari vei pune mkna. Te va binecuvknta kn yara pe care yi -o dq Domnul, Dumnezeul tqu.

  28:9 Vei fi pentru Domnul un popor sfknt, cum yi -a jurat El, dacq vei pqzi poruncile Domnului, Dumnezeului tqu, wi vei umbla pe cqile Lui.

  28:10 Toate popoarele vor vedea cq tu poryi Numele Domnului, wi se vor teme de tine.

  28:11 Domnul te va coplewi cu bunqtqyi, knmulyind rodul trupului tqu, rodul turmelor tale wi rodul pqmkntului tqu, kn yara pe care Domnul a jurat pqrinyilor tqi cq yi -o va da.

  28:12 Domnul kyi va deschide comoara Lui cea bunq, cerul, ca sq trimeatq yqrii tale ploaie la vreme wi ca sq binecuvinteze tot lucrul mknilor tale: vei da cu kmprumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu kmprumut.

  28:13 Domnul te va face sq fii cap, nu coadq; totdeauna vei fi sus, wi niciodatq nu vei fi jos, dacq vei asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului tqu, pe cari yi le dau astqzi, dacq le vei pqzi wi le vei kmplini,

  28:14 wi nu te vei abate nici la dreapta nici la stknga dela toate poruncile pe cari vi le dau astqzi, ca sq vq duceyi dupq alyi dumnezei wi sq le slujiyi.

  28:15 Dar dacq nu vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tqu, dacq nu vei pqzi wi nu vei kmplini toate poruncile Lui wi toate legile Lui, pe cari yi le dau astqzi, iatq toate blestemurile cari vor veni peste tine wi de cari vei avea parte.

  28:16 Vei fi blestemat kn cetate, wi vei fi blestemat pe ckmp.

  28:17 Cowniya wi postava ta vor fi blestemate.

  28:18 Rodul trupului tqu, rodul pqmkntului tqu, fqtul vacilor tale wi fqtul oilor tale, toate vor fi blestemate.

  28:19 Vei fi blestemat la venirea ta, wi vei fi blestemat la plecarea ta.

  28:20 Domnul va trimete kmpotriva ta blestemul, turburarea wi ameninyarea, kn mijlocul tuturor lucrurilor de cari te vei apuca, pknq vei fi nimicit, pknq vei pieri curknd, din pricina rqutqyii faptelor tale, care te -a fqcut sq Mq pqrqsewti.

  28:21 Domnul va trimete peste tine ciuma, pknq te va nimici kn yara pe care o vei lua kn stqpknire.

  28:22 Domnul te va lovi cu lingoare, cu friguri, cu obrintealq, cu cqldurq arzqtoare, cu secetq, cu ruginq kn grku wi cu tqciune, cari te vor urmqri pknq vei pieri.

  28:23 Cerul deasupra capului tqu va fi de aramq, wi pqmkntul subt tine va fi de fer.

  28:24 Domnul va trimete yqrii tale kn loc de ploaie praf wi pulbere, care va cqdea din cer peste tine pknq vei fi nimicit.

  28:25 Domnul te va face sq fii bqtut de vrqjmawii tqi; pe un drum vei iewi kmpotriva lor, dar pe wapte drumuri vei fugi dinaintea lor; wi vei fi o groazq pentru toate kmpqrqyiile pqmkntului.

  28:26 Trupul tqu mort va fi hrana tuturor pqsqrilor cerului wi fiarelor pqmkntului; wi nu va fi nimeni care sq le sperie.

  28:27 Domnul te va bate cu buba rea a Egiptului, cu bube rele la wezut, cu rkie wi cu pecingine, de cari nu vei putea sq te vindeci.

  28:28 Domnul te va lovi cu nebunie, cu orbire, cu rqtqcire a minyii,

  28:29 wi vei bkjbqi pe kntunerec ziua nameaza mare, ca orbul pe kntunerec; nu vei avea noroc kn treburile tale, wi kn toate zilele vei fi apqsat, prqdat, wi nu va fi nimeni care sq-yi vinq kn ajutor.

  28:30 Vei avea logodnicq, wi altul se va culca cu ea; vei zidi casq, wi n`o vei locui; vei sqdi vie, wi nu vei mknca din ea.

  28:31 Boul tqu va fi junghiat subt ochii tqi, wi nu vei mknca din el; yi se va rqpi mqgarul dinaintea ta, wi nu yi se va da knapoi; oile tale vor fi date vrqjmawilor tqi, wi nu va fi nimeni care sq-yi vinq kn ajutor.

  28:32 Fiii tqi wi fiicele tale vor fi date ca roabe pe mkna altui popor; yi se vor topi ochii de dor, uitkndu-te toatq ziua dupq ei, wi mkna ta va fi fqrq putere.

  28:33 Un popor, pe care nu -l cunowti, va mknca rodul pqmkntului tqu wi tot venitul lucrului tqu, wi kn toate zilele vei fi apqsat wi sdrobit.

  28:34 Priveliwtea pe care o vei avea subt ochi te va face sq knebunewti.

  28:35 Domnul te va lovi cu o bubq rea la genunchi wi la coapse, wi nu te vei putea vindeca de ea, te va lovi dela talpa piciorului pknq kn crewtetul capului.

  28:36 Domnul te va duce, pe tine wi kmpqratul pe care -l vei pune peste tine, la un neam pe care nu l-ai cunoscut, nici tu, nici pqrinyii tqi. Wi acolo, vei sluji altor dumnezei, de lemn wi de piatrq.

  28:37 Wi vei fi de pominq, de batjocurq wi de rks, printre toate popoarele la cari te va duce Domnul.

  28:38 Vei sqmqna multq sqmknyq pe ckmpul tqu, wi vei strknge puyin; cqci o vor mknca toate lqcustele.

  28:39 Vei sqdi vii wi le vei lucra, dar vin nu vei bea, ba nici n`o vei culege, cqci o vor mknca viermii.

  28:40 Vei avea mqslini, pe toatq kntinderea yqrii tale: wi nu te vei unge cu untdelemn, cqci mqslinele vor cqdea.

  28:41 Vei nawte fii wi fiice; dar nu vor fi ai tqi, cqci se vor duce kn robie.

  28:42 Omizile kyi vor mknca toyi pomii wi rodul pqmkntului.

  28:43 Strqinul care va fi kn mijlocul tqu se va ridica tot mai sus peste tine, iar tu te vei pogork tot mai jos;

  28:44 el kyi va da cu kmprumut, wi tu nu -i vei da cu kmprumut; el va fi fruntea wi tu vei fi coada.

  28:45 Toate blestemurile acestea vor veni peste tine, te vor urmqri wi te vor ajunge pknq vei fi nimicit, pentrucq n`ai ascultat de glasul Domnului, Dumnezeului tqu, pentrucq n`ai pqzit poruncile Lui wi legile Lui, pe cari yi le -a dat.

  28:46 Ele vor fi vecinic ca niwte semne wi minuni pentru tine wi sqmknya ta.

  28:47 Pentrucq, kn mijlocul belwugului tuturor lucrurilor, n`ai slujit Domnului, Dumnezeului tqu, cu bucurie wi cu dragq inimq,

  28:48 vei sluji kn mijlocul foamei, setei, goliciunii wi lipsei de toate, vrqjmawilor tqi, pe cari -i va trimete Domnul kmpotriva ta. El kyi va pune pe grumaz un jug de fer, pknq te va nimici.

  28:49 Domnul va aduce de departe, dela marginile pqmkntului, un neam care va cqdea peste tine cu sbor de vultur, un neam a cqrui limbq n`o vei knyelege,

  28:50 un neam cu knfqyiwarea sqlbaticq, wi care nu se va sfii de cel bqtrkn, nici nu va avea milq de copii.

  28:51 El va mknca rodul turmelor tale wi rodul pqmkntului tqu, pknq vei fi nimicit; nu-yi va lqsa nici grku, nici must, nici untdelemn, nici viyeii dela vaci, nici mieii de la oi, pknq te va face sq pieri.

  28:52 Te va kmpresura kn toate cetqyile tale, pknq kyi vor cqdea zidurile, aceste ziduri knalte wi tari, kn cari kyi pusesei kncrederea pe toatq kntinderea yqrii tale; te va kmpresura kn toate cetqyile tale, kn toatq yara pe care yi -o dq Domnul, Dumnezeul tqu.

  28:53 Kn strkmtorarea wi necazul kn care te va aduce vrqjmawul tqu, vei mknca rodul trupului tqu, carnea fiilor wi fiicelor tale, pe care yi -i va da Domnul, Dumnezeul tqu.

  28:54 Omul cel mai gingaw wi cel mai milos dintre voi se va uita rqu la fratele squ, la nevasta care se odihnewte pe sknul lui, la copiii pe cari i -a cruyat:

  28:55 nu va da nici unuia din ei din carnea copiilor lui cu care se hrqnewte, fiindcq nu -i va mai rqmknea nimic kn mijlocul strkmtorqrii wi necazului kn care te va aduce vrqjmawul tqu kn toate cetqyile tale.

  28:56 Femeia cea mai gingawq wi cea mai miloasq dintre voi, care, de gingawq wi miloasq ce era, nu wtia sq calce mai uwor cu piciorul pe pqmknt, va privi fqrq milq pe bqrbatul care se odihnewte la sknul ei, pe fiul wi pe fiica ei:

  28:57 nu le va da nimic din pieliya noului nqscut, pieliyq iewitq dintre picioarele ei wi din copiii pe cari -i va nawte, cqci, ducknd lipsq de toate, ki va mknca kn ascuns, din pricina strkmtorqrii wi necazului kn care te va aduce vrqjmawul tqu kn cetqyile tale.

  28:58 Dacq nu vei pqzi wi nu vei kmplini toate cuvintele legii acesteia, scrise kn cartea aceasta, dacq nu te vei teme de acest Nume slqvit wi knfricowat, adicq de Domnul, Dumnezeul tqu,

  28:59 Domnul te va lovi kn chip minunat, pe tine wi sqmknya ta, cu rqni mari wi kndelungate, cu boli grele wi necurmate.

  28:60 Va aduce peste tine toate bolile Egiptului de cari tremurai, wi ele se vor lipi de tine.

  28:61 Ba kncq, Domnul va aduce peste tine, pknq vei fi nimicit, toate felurile de boli wi de rqni cari nu sknt pomenite kn cartea legii acesteia.

  28:62 Dupqce ayi fost atkt de mulyi ca stelele cerului, nu veyi mai rqmknea deckt un mic numqr, pentrucq n`ai ascultat de glasul Domnului, Dumnezeului tqu.

  28:63 Dupq cum Domnul Se bucura sq vq facq bine wi sq vq knmulyeascq, tot awa Domnul Se va bucura sq vq piardq wi sq vq nimiceascq; wi veyi fi smulwi din yara pe care o vei lua kn stqpknire.

  28:64 Domnul te va kmprqwtia printre toate neamurile, dela o margine a pqmkntului pknq la cealaltq: wi acolo, vei sluji altor dumnezei pe cari nu i-ai cunoscut nici tu, nici pqrinyii tqi, dumnezei de lemn wi de piatrq.

  28:65 Kntre aceste neamuri, nu vei fi liniwtit, wi nu vei avea un loc de odihnq pentru talpa picioarelor tale. Domnul kyi va face inima fricoasq, ochii lkncezi, wi sufletul kndurerat.

  28:66 Viaya kyi va sta nehotqrktq knainte, vei tremura zi wi noapte, nu vei fi sigur de viaya ta.

  28:67 Kn groaza care-yi va umplea inima wi kn faya lucrurilor pe care yi le vor vedea ochii, dimineaya vei zice: ,,O, de ar veni seara!`` wi seara vei zice: ,,O, de ar veni dimineaya!``

  28:68 Wi Domnul te va kntoarce pe corqbii kn Egipt, wi vei face drumul acesta despre care-yi spusesem: ,,Sq nu -l mai vezi!`` Acolo, vq veyi vinde vrqjmawilor vowtri, ca robi wi roabe: wi nu va fi nimeni sq vq cumpere.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск