Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - DEUTERONOMY 29

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  29:1 Iatq cuvintele legqmkntului pe care a poruncit lui Moise Domnul sq -l kncheie cu copiii lui Israel kn yara Moabului, afarq de legqmkntul pe care -l kncheiase cu ei la Horeb.

  29:2 Moise a chemat pe tot Israelul wi le -a zis: ,,Ayi vqzut tot ce a fqcut Domnul subt ochii vowtri, kn yara Egiptului, lui Faraon, tuturor supuwilor lui, wi kntregei lui yqri:

  29:3 marile kncercqri pe cari yi le-au vqzut ochii, minunile wi semnele acelea mari

  29:4 Dar Domnul nu v`a dat minte sq pricepeyi, nici ochi sq vedeyi, nici urechi sq auziyi, pknq kn ziua de azi.

  29:5 Totuw El zice: ,,Eu v`am cqlquzit patruzeci de ani kn pustie; hainele nu vi s-au knvechit pe voi, wi kncqlyqmintea nu vi s`a knvechit kn picior:

  29:6 pkne n`ayi mkncat, wi n`ayi bqut nici vin, nici bquturq tare, ca sq cunoawteyi cq Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru.``

  29:7 Ayi ajuns kn locul acesta; Sihon, kmpqratul Hesbonului, wi Og, kmpqratul Basanului, ne-au iewit knainte, ca sq ne batq, wi i-am bqtut.

  29:8 Le-am luat yara, wi am dat -o kn stqpknire Rubeniyilor, Gadiyilor wi la jumqtate din seminyia Manasiyilor.

  29:9 Sq pqziyi dar cuvintele legqmkntului acestuia, wi sq le kmpliniyi, ca sq izbutiyi kn tot ce veyi face.

  29:10 Astqzi stayi knaintea Domnului, Dumnezeului vostru, voi toyi, cqpeteniile seminyiilor voastre, bqtrknii vowtri, mai marii owtirii voastre, toyi bqrbayii din Israel,

  29:11 copiii vowtri, nevestele voastre, wi strqinul care este kn mijlocul taberii tale, dela cel ce-yi taie lemne, pknq la cel ce-yi scoate apq.

  29:12 Stai ca sq intri kn legqmknt cu Domnul, Dumnezeul tqu, kn legqmkntul acesta kncheiat cu jurqmknt, wi pe care Domnul, Dumnezeul tqu, kl kncheie cu tine kn ziua aceasta,

  29:13 ca sq te facq azi poporul Lui wi El sq fie Dumnezeul tqu, cum yi -a spus, wi cum a jurat pqrinyilor tqi, Avraam, Isaac wi Iacov.

  29:14 Nu numai cu voi knchei legqmkntul acesta kncheiat cu jurqmknt,

  29:15 ci atkt cu cei ce sknt aici printre noi, de fayq kn ziua aceasta knaintea Domnului, Dumnezeului nostru, ckt wi cu cei ce nu sknt aici printre noi kn ziua aceasta.

  29:16 Wtiyi cum am locuit kn yara Egiptului wi cum am trecut prin mijlocul neamurilor pe cari le-ayi strqbqtut.

  29:17 Ayi vqzut urkciunile wi idolii lor, lemnul wi piatra, argintul wi aurul, cari erau la ele.

  29:18 Sq nu fie kntre voi nici bqrbat, nici femeie, nici familie, nici seminyie, a cqror inimq sq se abatq azi de la Domnul, Dumnezeul nostru, ca sq se ducq sq slujeascq dumnezeilor neamurilor acelora. Sq nu fie printre voi nici o rqdqcinq care sq aducq otravq wi pelin.

  29:19 Nimeni, dupq ce a auzit cuvintele legqmkntului acestuia kncheiat cu jurqmknt, sq nu se laude kn inima lui wi sq zicq: ,,Voi avea pacea, chiar dacq aw urma dupq pornirile inimii mele, wi chiar dacq aw adquga beyia la sete.``

  29:20 Pe acela Domnul nu -l va ierta. Ci atunci mknia wi gelozia Domnului se vor aprinde kmpotriva omului aceluia, toate blestemurile scrise kn cartea aceasta vor veni peste el, wi Domnul ki va wterge numele de subt ceruri.

  29:21 Domnul kl va despqryi, spre peirea lui, din toate seminyiile lui Israel, wi -i va face dupq toate blestemurile legqmkntului scris kn aceastq carte a legii.

  29:22 Vkrsta de oameni care va veni, copiii vowtri cari se vor nawte dupq voi wi strqinul care va veni dintr`o yarq depqrtatq, -la vederea urgiilor wi bolilor cu cari va lovi Domnul yara aceasta,

  29:23 la vederea pucioasei, sqrii, wi arderii kntregului yinut, unde nu va fi nici sqmknyq, nici rod, nici o iarbq care sq creascq, kntocmai ca la surparea Sodomei, Gomorei, Admei wi Yeboimului, pe cari le -a nimicit Domnul, kn mknia wi urgia Lui, -

  29:24 toate neamurile vor zice: ,,Pentruce a fqcut Domnul astfel yqrii acesteia? Pentruce aceastq mknie aprinsq, aceastq mare urgie?``

  29:25 Wi li se va rqspunde: ,,Pentru cq au pqrqsit legqmkntul kncheiat cu ei de Domnul, Dumnezeul pqrinyilor lor, cknd i -a scos din yara Egiptului;

  29:26 pentru cq s`au dus sq slujeascq altor dumnezei wi sq se knchine knaintea lor, dumnezei pe cari ei nu -i cunowteau wi pe cari nu li -i dqduse Domnul.

  29:27 De aceea S`a aprins Domnul de mknie kmpotriva acestei yqri, wi a adus peste ea toate blestemurile scrise kn cartea aceasta.

  29:28 Domnul i -a smuls din yara lor cu mknie, cu urgie, cu o mare iuyime, wi i -a aruncat kntr`o altq yarq, cum se vede azi.``

  29:29 Lucrurile ascunse sknt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sknt ale noastre wi ale copiilor nowtri, pe vecie, ca sq kmplinim toate cuvintele legii acesteia.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск