Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EZEKIEL 43

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  43:1 M`a dus la poartq, la poarta dinspre rqsqrit.

  43:2 Wi iatq cq slava Domnezeului lui Israel venea dela rqsqrit. Glasul Squ era ca urletul unor ape mari, wi pqmkntul strqlucea de slava Sa.

  43:3 Vedenia aceasta semqna cu aceea pe care o avusesem cknd venisem sq nimicesc cetatea; wi vedeniile acestea semqnau cu aceea pe care o avusesem, lkngq rkul Chebar. Wi am cqzut cu faya la pqmknt.

  43:4 Slava Domnului a intrat kn Casq pe poarta dinspre rqsqrit.

  43:5 Atunci, Duhul m`a rqpit wi m`a dus kn curtea dinlquntru. Wi Casa era plinq de slava Domnului!

  43:6 Am auzit pe cineva vorbindu-mi din Casq, wi un om stqtea lkngq mine.

  43:7 El mi -a zis: ,,Fiul omului, acesta este locul scaunului Meu de domnie, locul unde voi pune talpa picioarelor Mele; aici voi locui vecinic kn mijlocul copiilor lui Israel! Casa lui Israel wi kmpqrayii lor nu-Mi vor mai pkngqri Numele Meu cel sfknt, prin curviile lor wi prin trupurile moarte ale kmpqrayilor lor la moartea lor,

  43:8 ca atunci cknd kwi puneau pragul lor lkngq pragul Meu, stklpii lor lkngq stklpii Mei, wi nu era de ckt un zid kntre Mine wi ei. Awa au pkngqrit ei Numele Meu cel sfknt cu urkciunile pe cari le-au sqvkrwit; de aceea i-am mistuit kn mknia Mea.

  43:9 Acum vor depqrta de la Mine curviile lor wi trupurile moarte ale kmpqrayilor lor, wi voi locui vecinic kn mijlocul lor.

  43:10 Tu, knsq, fiul omului, aratq Templul acesta casei lui Israel; ei sq -i mqsoare planul, wi sq roweascq de nelegiuirile lor.

  43:11 Dacq vor rowi de toatq purtarea lor, aratq-le chipul casei acesteia, kntocmirea ei, iewirile wi intrqrile ei, toate planurile wi toate legile ei; zugrqvewte-le -o supt ochi, ca sq pqzeascq toate planurile ei, toate poruncile ei wi toate orknduirile ei, wi sq facq kntocmai dupq ele.

  43:12 Aceasta este legea privitoare la Casq. Pe vkrful muntelui, tot locul pe care -l va cuprinde ea, este prea sfknt. Iatq, aceasta este legea asupra Casei.

  43:13 Iatq mqsurile altarului, kn coyi; fiecare cot era cu o palmq mai lung deckt cotul obicinuit. Temelia era knaltq de un cot, wi latq de un cot; wi pervazul dimprejur avea o lqyime de un lat de mknq; aceasta era propteaua altarului.

  43:14 Dela temelia de pe pqmknt pknq la pervazul de jos erau doi coyi, wi o lqyime de un cot; wi dela pervazul cel mic pknq la cel mare erau patru coyi, wi un cot lqyime.

  43:15 Altarul avea o vatrq de patru coyi; wi din vatra altarului se knqlyau patru coarne.

  43:16 Vatra altarului avea o lungime de doisprezece coyi, o lqyime de doisprezece coyi, wi cu cele patru laturi ale lui fqcea un patrat.

  43:17 Pervazul avea patrusprezece coyi lungime pe patrusprezece coyi lqyime, kn cele patru laturi ale lui; marginea de sus era de o jumqtate de cot; temelia era latq de un cot de jur kmprejur, wi treptele erau kndreptate spre rqsqrit.

  43:18 El mi -a zis: ,,Fiul omului, awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,Iatq legile cu privire la altar, pentru ziua cknd kl vor face, ca sq aducq pe el arderi de tot wi sq stropeascq skngele.

  43:19 Sq dai preoyilor, Leviyilor, cari sknt din sqmknya lui Yadoc wi cari se apropie de Mine ca sq-Mi slujeascq, zice Domnul Dumnezeu, un viyel pentru jertfa de ispqwire.

  43:20 Sq iei din skngele lui, wi sq ungi cele patru coarne ale altarului, cele patru colyuri ale pervazului, wi marginea care -l knconjoarq; sq curqyewti astfel altarul wi sq faci ispqwire pentru el.

  43:21 Sq iei viyelul pentru ispqwite, wi sq -l ardq kntr`un loc anume lkngq Casq, afarq din sfkntul Locaw.

  43:22 Kn ziua a doua, sq aduci ca jertfq de ispqyire un yap fqrq cusur, ca sq curqye altarul, cum l-au curqyit cu viyelul.

  43:23 Dupq ce vei isprqvi de fqcut ispqwirea, sq aduci un viyel fqrq cusur, wi un berbece din turmq fqrq cusur.

  43:24 Sq -i aduci knaintea Domnului; preoyii sq -i presare cu sare, wi sq -i aducq Domnului ca ardere de tot.

  43:25 Timp de wapte zile, sq jertfewti kn fiecare zi un yap ca jerfq de ispqwire; sq jertfeascq wi un viyel wi un berbece din turmq, amkndoi fqrq cusur.

  43:26 Timp de wapte zile, vor face ispqwirea wi curqyirea altarului, wi -l vor sfinyi astfel.

  43:27 Dupq ce se vor kmplini aceste zile, dela ziua a opta knainte, preoyii sq aducq pe altar arderile voastre de tot, wi jerfele voastre de mulyqmire. Wi vq voi fi binevoitor, zice Domnul Dumnezeu.``

  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск