Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EZEKIEL 44

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  44:1 M`a adus knapoi la poarta de afarq a sfkntului Locaw, dinspre rqsqrit. Dar era knchisq.

  44:2 Wi Domnul mi -a zis: ,,Poarta aceasta va sta knchisq, nu se va deschide, wi nimeni nu va trece pe ea; cqci Domnul, Dumnezeul lui Israel, a intrat pe ea. De aceea va rqmknea knchisq!

  44:3 Kn ce privewte pe voivod, voivodul va putea sq wadq supt ea, ca sq mqnknce pknea de jertfq knaintea Domnului. El va intra pe drumul care dq kn tinda poryii, wi va iewi pe acelaw drum.``

  44:4 M`a dus apoi la poarta de miazq noapte, knaintea casei Templului. M`am uitat wi iatq cq slava Domnului umplea Casa Domnului! Wi am cqzut cu faya la pqmknt.

  44:5 Domnul mi -a zis: ,,Fiul omului, fii cu luare aminte, uitq-te cu ochii tqi wi ascultq cu urechile tale tot ce-yi voi spune cu privire la toate rknduielile Casei Domnului wi cu privire la toate legile ei; privewte cu bqgare de seamq intrarea casei wi toate iewirile sfkntului Locaw!

  44:6 Wi spune celor kndqrqdnici, casei lui Israel: ,Awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,Ajungq-vq toate urkciunile voastre, casa lui Israel!

  44:7 Ayi bqgat kn Locawul Meu cel sfknt niwte strqini cu inima netqiatq kmprejur, wi cu carnea netqiatq kmprejur, ca sq-Mi spurce casa; ayi adus pknea Mea, grqsimea wi skngele knaintea tuturor urkciunilor voastre, wi ayi rupt astfel legqmkntul Meu.

  44:8 N`ayi pqzit ce trebuia pqzit cu privire la lucrurile Mele cele sfinte, ci i-ayi pus kn locul vostru, ca sq facq slujbq kn Locawul Meu cel sfknt.

  44:9 Awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,Niciun strqin, netqiat kmprejur cu inima wi netqiat kmprejur cu trupul, sq nu intre kn Locawul Meu cel sfknt, niciunul din strqinii cari vor fi kn mijlocul copiilor lui Israel.

  44:10 Mai mult, Leviyii cari s`au depqrtat de Mine, cknd se rqtqcea Israel wi se abqtea dela Mine ca sq-wi urmeze idolii, vor purta pedeapsa nelegiuirilor lor:

  44:11 ei vor fi kn Locawul Meu cel sfknt ca slugi, vor pqzi poryile casei wi vor face slujbq kn casq; vor junghia pentru popor vitele rknduite pentru arderile de tot wi pentru celelalte jertfe, wi vor sta knaintea lui ca sq -i slujeascq.

  44:12 Pentrucq i-au slujit knaintea idolilor lui, wi au fqcut sq cadq kn pqcat casa lui Israel, deaceea Kmi ridic mkna asupra lor, zice Domnul Dumnezeu, ca sq-wi poarte pedeapsa nelegiuirii lor.

  44:13 Nu se vor apropia de Mine ca sq fie kn slujba Mea ca preoyi, nu se vor apropia de lucrurile Mele cele sfinte, nici de lucrurile Mele prea sfinte; ci vor purta pedepsa ruwinei lor wi urkciunilor pe cari le-au sqvkrwit.

  44:14 Totuw le voi da paza casei, ki voi kntrebuinya la toatq slujba ei wi la tot ce trebuie fqcut kn ea.

  44:15 ,Dar preoyii, Leviyii, fiii lui Yadoc, cari au pqzit slujba locawului Meu celui sfknt cknd se rqtqceau copiii lui Israel dela Mine, aceia se vor apropia de Mine sq-Mi slujeascq, wi vor sta knaintea Mea ca sq-Mi aducq grqsime wi sknge, zice Domnul Dumnezeu.``

  44:16 ,,Ei vor intra kn Locawul Meu cel sfknt, se vor apropia de masa Mea ca sq-Mi slujeascq, wi vor fi kn slujba Mea.

  44:17 Cknd vor trece pe poryile curyii dinlquntru, se vor kmbrqca kn haine de in; nu vor avea pe ei nimic de lknq, cknd vor face slujba kn poryile curyii dinlquntru wi kn casq.

  44:18 Vor avea pe cap wi scufii de in, wi ismene de in pe coapsele lor; nu se vor kncinge cu ceva care sq aducq sudoarea;

  44:19 iar cknd vor iewi sq se ducq kn curtea de afarq la popor, vor lepqda vewmintele cu cari fac slujba, wi le vor pune kn odqile sfkntului Locaw; se vor kmbrqca kn altele ca sq nu sfinyeascq poporul cu vewmintele lor.

  44:20 Nu-wi vor rade capul, dar nici nu vor lqsa pqrul sq creascq kn voie; ci vor trebui sq-wi taie pqrul.

  44:21 Niciun preot nu va bea vin cknd va intra kn curtea dinlquntru.

  44:22 Nu vor lua de nevastq nici o vqduvq, nici o femeie lqsatq de bqrbat, ci vor lua numai fecioare din sqmknya casei lui Israel; totuw vor putea sq ia wi pe vqduva unui preot.

  44:23 Vor knvqya pe poporul Meu sq deosebeascq ce este sfknt de ce nu este sfknt, wi vor arqta deosebirea dintre ce este necurat wi ce este curat.

  44:24 Vor judeca kn neknyelegeri, wi vor hotqrk dupq legile Mele. Vor pqzi deasemenea legile wi poruncile Mele, la toate sqrbqtorile Mele, wi vor sfinyi Sabatele Mele.

  44:25 Un preot nu se va duce la un mort, ca sq nu se facq necurat; nu va putea sq se facq necurat deckt pentru un tatq, pentru o mamq, pentru un fiu, pentru o fiicq, pentru un frate wi pentru o sorq, care nu era mqritatq.

  44:26 Dupq curqyire, i se vor numqra wapte zile.

  44:27 Kn ziua cknd va intra kn Locawul Meu cel sfknt, kn curtea dinlquntru, ca sq facq slujba kn sfkntul Locaw, kwi va aduce jertfa de ispqwire, zice Domnul Dumnezeu.``

  44:28 ,,Iatq mowtenirea pe care o vor avea: Eu voi fi mowtenirea lor. Sq nu le dayi nici o mowie kn Israel: Eu voi fi mowia lor!``

  44:29 Dar se vor hrqni cu darurile de mkncare, cu jertfele de ispqwire wi de vinq; wi tot ce va fi knchinat Domnului prin fqgqduinyq kn Israel va fi al lor.

  44:30 Cele mai bune din cele dintki roade de orice fel, wi partea ridicatq din toate darurile de mkncare, pe cari le veyi aduce ca daruri ridicate, vor fi ale preoyilor; veyi da preoyilor wi pkrga fqinii voastre, pentru ca binecuvkntarea sq rqmknq peste casa voastrq.

  44:31 Preoyii knsq nu vor mknca din nicio pasqre sau vitq moartq ori sfkwiatq de fiarq.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск