Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EZRA 4

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  4:1 Vrqjmawii lui Iuda wi Beniamin au auzit cq fiii robiei zidesc un Templu Domnului, Dumnezeului lui Israel.

  4:2 Au venit la Zorobabel wi la capii de familii, wi le-au zis: ,,Sq zidim wi noi cu voi; cqci, wi noi chemqm ca wi voi pe Dumnezeul vostru, wi -I aducem jertfe din vremea lui Esar-Hadon, kmpqratul Asiriei, care ne -a adus aici.``

  4:3 Dar Zorobabel, Iosua, wi ceilalyi capi ai familiilor lui Israel, le-au rqspuns: ,,Nu se cuvine sq zidiyi kmpreunq cu noi Casa Dumnezeului nostru; ci noi singuri o vom zidi Domnului, Dumnezeului lui Israel, cum ne -a poruncit kmpqratul Cir, kmpqratul Perwilor.``

  4:4 Atunci oamenii yqrii au muiat inima poporului lui Iuda; l-au knfricowat ca sq -l kmpedece sq zideascq,

  4:5 wi au mituit cu prey de argint pe sfetnici ca sq -i zqdqrniceascq lucrarea. Awa a fost tot timpul vieyii lui Cir, kmpqratul Perwilor, pknq la domnia lui Dariu, kmpqratul Perwilor.

  4:6 Supt domnia lui Asuerus, la knceputul domniei lui, au scris o pkrq kmpotriva locuitorilor din Iuda wi din Ierusalim.

  4:7 Wi pe vremea lui Artaxerxe, Biwlam, Mitredat, Tabeel, wi ceilalyi tovarqwi de slujbq ai lor, au scris lui Artaxerxe, kmpqratul Perwilor. Scrisoarea a fost scrisq cu slove aramaice wi tqlmqcitq kn limba aramaicq.

  4:8 Dregqtorul Rehum wi logofqtul Wimwai au scris kmpqratului Artaxerxe scrisoarea urmqtoare la Ierusalim.

  4:9 Dregqtorul Rehum, logofqtul Wimwai, wi ceilalyi tovarqwi de slujbq ai lor, cei din Din, din Arfarsatac, din Tarpel, din Afaras, din Erec, din Babilon, din Susa, din Deha, din Elam,

  4:10 wi celelalte popoare pe cari le -a mutat marele wi vestitul Osnapar wi le -a awezat kn cetatea Samariei, wi kn celelalte locuri de dincoace de Rku, wi awa mai departe.

  4:11 Iatq cuprinsul scrisorii pe care au trimes -o kmpqratului Artaxerxe: ,,Robii tqi, oamenii de dincoace de Rku, wi awa mai departe...

  4:12 Sq wtie kmpqratul cq Iudeii plecayi dela tine wi veniyi printre noi la Ierusalim zidesc din nou cetatea aceea rqzvrqtitq wi rea, ki ridicq zidurile wi -i dreg temeliile.

  4:13 Sq wtie dar kmpqratul cq, dacq se va zidi cetatea aceasta wi i se vor ridica zidurile, nu vor mai plqti nici bir, nici dare, nici drept de trecere, wi vistieria kmpqrqteascq va suferi din pricina aceasta.

  4:14 Wi, fiindcq noi mkncqm sarea curyii domnewti wi nu ne wade bine sq vedem pe kmpqrat pqgubit, trimitem kmpqratului aceste wtiri.

  4:15 Sq se facq cercetqri kn cartea cronicilor pqrinyilor tqi; wi vei gqsi wi vei vedea kn cartea cronicilor cq cetatea aceasta este o cetate rqzvrqtitq, vqtqmqtoare kmpqrayilor wi yinuturilor, wi cq s`au dedat la rqscoalq kncq din vremuri strqbune. De aceea a fost nimicitq cetatea aceasta.

  4:16 Facem cunoscut kmpqratului cq dacq va fi ziditq din nou cetatea aceasta, wi dacq i se vor ridica zidurile, prin chiar faptul acesta nu vei mai avea stqpknire dincoace de Rku.``

  4:17 Iatq rqspunsul trimes de kmpqrat dregqtorului Rehum, logofqtului Wimwai, wi celorlalyi tovarqwi ai lui de slujbq, cari locuiau la Samaria wi kn alte locuri de cealaltq parte a Rkului. ,,Sqnqtate, wi awa mai departe.

  4:18 Scrisoarea pe care ne-ayi trimes -o a fost cetitq kntocmai knaintea mea.

  4:19 Am dat poruncq sq se facq cercetqri; wi s`a gqsit cq din vremuri vechi cetatea aceasta s`a rqsculat kmpotriva kmpqrayilor, wi s`a dedat la rqscoalq wi la rqzvrqtire.

  4:20 Au fost la Ierusalim kmpqrayi puternici, stqpkni peste toatq yara de dincolo de Rku, wi cqrora li se plqtea bir, dare, wi drept de trecere pe drum.

  4:21 Ca urmare, porunciyi sq knceteze lucrqrile oamenilor acelora, wi sq nu se mai zideascq cetatea aceasta pknq ce nu vor avea o knvoire din partea mea.

  4:22 Vedeyi sq nu vq abateyi dela porunca aceasta, ca sq nu creascq rqul acela spre paguba kmpqrayilor.``

  4:23 Kndatq ce s`a citit cuprinsul scrisorii kmpqratului Artaxerxe knaintea lui Rehum, knaintea logofqtului Wimwai, wi knaintea tovarqwilor lor de slujbq, s`au dus kn grabq la Ierusalim la Iudei, wi i-au oprit cu silq wi cu putere dela lucrqrile lor.

  4:24 Atunci s`a oprit lucrarea Casei lui Dumnezeu la Ierusalim, wi a fost opritq pknq kn anul al doilea al domniei lui Dariu, kmpqratul Perwilor.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск