Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EZRA 5

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  5:1 Proorocii: Hagai, proorocul, wi Zaharia, fiul lui Ido, au proorocit Iudeilor cari erau kn Iuda wi la Ierusalim, kn Numele Dumnezeului lui Israel.

  5:2 Atunci Zorobabel, fiul lui Wealtiel, wi Iosua, fiul lui Ioyadac, s`au sculat wi au knceput zidirea Casei lui Dumnezeu la Ierusalim. Wi kmpreunq cu ei erau wi proorocii lui Dumnezeu cari -i ajutau.

  5:3 Kn aceeaw vreme, Tatnai, dregqtorul de dincoace de Rku, Wetar-Boznai, wi tovarqwii lor de slujbq au venit la ei wi le-au vorbit awa: ,,Cine v`a dat knvoire sq zidiyi casa aceasta wi sq ridicayi zidurile acestea?``

  5:4 Ei le-au mai zis: ,,Cari sknt numele oamenilor cari zidesc clqdirea aceasta?``

  5:5 Dar ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bqtrknilor Iudeilor. Wi au lqsat sq meargq knainte lucrqrile pknq la trimeterea unei knwtiinyqri cqtre Dariu, wi pknq la primirea unei scrisori dela el kn aceastq privinyq.

  5:6 Iatq cuprinsul scrisorii trimese kmpqratului Dariu de Tatnai, dregqtorul de dincoace de Rku, de Wetar-Boznai, wi tovarqwii lor din Afarsac, cari locuiau dincoace de Rku.

  5:7 I-au trimes o scrisoare cu urmqtorul cuprins: ,,Cqtre kmpqratul Dariu, sqnqtate!

  5:8 Sq wtie kmpqratul cq ne-am dus kn yinuturile lui Iuda, la Casa Dumnezeului celui mare. Ea se zidewte din pietre cioplite, wi kn pereyi se pune lemn; lucrul merge repede wi izbutewte kn mknile lor.

  5:9 Am kntrebat pe bqtrkni, wi le-am vorbit awa: ,Cine v`a dat knvoire sq zidiyi casa aceasta wi sq ridicayi zidurile acestea?`

  5:10 Le-am cerut wi numele lor ca sq yi le facem cunoscut, wi am pus kn scris numele oamenilor cari sknt kn fruntea lor.

  5:11 Iatq rqspunsul pe care ni l-au dat: ,Noi skntem slujitorii Dumnezeului cerurilor wi al pqmkntului, wi zidim din nou casa care fusese ziditq acum mulyi ani. Un mare kmpqrat al lui Israel o zidise wi o isprqvise.

  5:12 Dar, dupqce pqrinyii nowtri au mkniat pe Dumnezeul cerurilor, El i -a dat kn mknile lui Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului, Haldeianul, care a nimicit casa aceasta wi a luat pe popor rob la Babilon.

  5:13 Totuw, kn cel dintki an al lui Cir, kmpqratul Babilonului, kmpqratul Cir a dat poruncq sq se zideascq din nou aceastq casq a lui Dumnezeu.

  5:14 Wi chiar kmpqratul Cir a scos din templul din Babilon uneltele de aur wi de argint ale Casei lui Dumnezeu, pe cari le luase Nebucadneyar din Templul dela Ierusalim wi le dusese kn templul din Babilon, le -a dat kn mkna awa zisului Wewbayar, pe care l -a pus dregqtor,

  5:15 wi i -a zis: ,Ia uneltele acestea, du-te de le pune kn Templul din Ierusalim, wi sq se zideascq din nou Casa lui Dumnezeu pe locul unde era.`

  5:16 Acest Wewbayar a venit dar, wi a pus temeliile Casei lui Dumnezeu la Ierusalim. De atunci pknq acum se zidewte ea, wi nu s`a isprqvit.`

  5:17 Acum, dacq kmpqratul gqsewte cu cale, sq se facq cercetqri kn casa vistieriilor kmpqratului la Babilon, ca sq vadq dacq s`a dat din partea kmpqratului Cir o poruncq pentru zidirea Casei acesteia a lui Dumnezeu la Ierusalim. Apoi, sq ne trimeatq kmpqratul voinya lui asupra acestui lucru.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск