Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EZRA 6

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  6:1 Atunci kmpqratul Dariu a dat poruncq sq se facq cercetqri kn casa scrisorilor unde se puneau vistieriile kn Babilon.

  6:2 Wi s`a gqsit la Ahmeta, capitala yinutului Mediei, un sul pe care era scrisq aceastq aducere aminte:

  6:3 -,,Kn anul kntki al domniei kmpqratului Cir, kmpqratul Cir a dat aceastq poruncq privitoare la Casa lui Dumnezeu din Ierusalim: ,Casa sq fie ziditq iarqw, ca sq fie un loc unde sq se aducq jertfe, wi sq aibq temelii tari. Sq aibq o knqlyime de wasezeci de coyi, o lqyime de wasezeci de coyi,

  6:4 trei rknduri de pietre cioplite wi un rknd de lemn nou. Cheltuielile vor fi plqtite din casa kmpqratului.

  6:5 Mai mult, uneltele de aur wi de argint ale Casei lui Dumnezeu, pe cari le luase Nebucadneyar din Templul dela Ierusalim wi le adusese la Babilon, sq fie date knapoi, duse kn Templul din Ierusalim la locul unde erau, wi puse kn Casa lui Dumnezeu.`` -

  6:6 Acum, Tatnai, dregqtorul de dincolo de Rku, Wetar-Boznai, wi tovarqwii vowtri de slujbq din Afarsac, cari locuiyi dincolo de Rku, depqrtayi-vq de locul acesta.

  6:7 Lqsayi sq meargq knainte lucrqrile acestei case a lui Dumnezeu; dregqtorul Iudeilor wi bqtrknii Iudeilor s`o zideascq iarqw pe locul unde era.

  6:8 Iatq porunca pe care o dau cu privire la ce veyi avea de fqcut fayq de acewti bqtrkni ai Iudeilor, pentru zidirea acestei Case a lui Dumnezeu: cheltuielile, luate din averile kmpqratului venite din birurile de dincolo de Rku, sq fie plqtite kndatq oamenilor acestora, ca sq nu knceteze lucrul.

  6:9 Lucrurile trebuincioase pentru arderile de tot ale Dumnezeului cerurilor, viyei, berbeci wi miei, grku, sare, vin wi untdelemn, sq li se dea, la cerere, preoyilor din Ierusalim, zi de zi, wi fqrq nicio lipsq,

  6:10 ca sq aducq jertfe de bun miros Dumnezeului cerurilor, wi sq se roage pentru viaya kmpqratului wi a fiilor lui.

  6:11 Wi iatq porunca pe care o dau cu privire la oricine va cqlca porunca aceasta: sq se scoatq din casa lui o bkrnq, s`o ridice ca sq fie spknzurat pe ea, wi casa sq i se prefacq kntr`o grqmadq de gunoi.

  6:12 Dumnezeul care a pus sq locuiascq kn locul acela Numele Lui sq rqstoarne pe orice kmpqrat wi pe orice popor, care ar kntinde mkna sq calce cuvkntul meu, ca sq nimiceascq aceastq Casq a lui Dumnezeu din Ierusalim! Eu, Dariu, am dat porunca aceasta. Sq fie kmplinitq kntocmai.`

  6:13 Tatnai, dregqtorul de dincoace de Rku, Wetar-Boznai, wi tovarqwii lor de slujbq, au kmplinit kntocmai porunca aceasta pe care le -a trimes -o kmpqratul Dariu.

  6:14 Wi bqtrknii Iudeilor au zidit cu izbkndq, dupq proorocirile proorocului Hagai, wi ale lui Zaharia, fiul lui Ido; au zidit wi au isprqvit, dupq porunca Dumnezeului lui Israel, wi dupq porunca lui Cir, lui Dariu, wi lui Artaxerxe, kmpqratul Perwilor.

  6:15 Casa a fost isprqvitq kn ziua a treia a lunii Adar, kn al waselea an al domniei kmpqratului Dariu.

  6:16 Copiii lui Israel, preoyii wi Leviyii, wi ceilalyi fii ai robiei, au fqcut cu bucurie sfinyirea acestei Case a lui Dumnezeu.

  6:17 Au adus, pentru sfinyirea acestei Case a lui Dumnezeu, o sutq de viyei, douq sute de berbeci, patru sute de miei, wi, ca jertfe ispqwitoare pentru tot Israelul, doisprezece yapi, dupq numqrul seminyiilor lui Israel.

  6:18 Au pus pe preoyi, dupq cetele lor, wi pe Leviyi, dupq kmpqryirile lor, pentru slujba lui Dumnezeu la Ierusalim, cum este scris kn cartea lui Moise.

  6:19 Fiii robiei au prqznuit Pawtele kn a patrusprezecea zi a lunii kntki.

  6:20 Preoyii wi Leviyii se curqyiserq cu toyii, awa cq toyi erau curayi; au jertfit Pawtele pentru toyi fiii robiei, pentru frayii lor preoyii, wi pentru ei knwiwi.

  6:21 Copiii lui Israel, kntorwi din robie, au mkncat Pawtele, kmpreunq cu toyi cei ce se depqrtaserq de necurqyia neamurilor yqrii wi cari s`au unit cu ei ca sq caute pe Domnul, Dumnezeul lui Israel.

  6:22 Au prqznuit cu bucurie wapte zile sqrbqtoarea azimilor, cqci Domnul ki knveselise, fqcknd pe kmpqratul Asiriei sq -i sprijineascq kn lucrarea Casei lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск