Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EZRA 7

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  7:1 Dupq aceste lucruri, supt domnia lui Artaxerxe, kmpqratul Perwilor, a venit Ezra, fiul lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia,

  7:2 fiul lui Walum, fiul lui Yadoc, fiul lui Ahitub,

  7:3 fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot,

  7:4 fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, fiul lui Buchi,

  7:5 fiul lui Abiwua, fiul lui Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, marele preot.

  7:6 Acest Ezra a venit din Babilon: era un cqrturar iscusit kn Legea lui Moise, datq de Domnul, Dumnezeul lui Israel. Wi, fiindcq mkna Domnului, Dumnezeului squ, era peste el, kmpqratul i -a dat tot ce ceruse.

  7:7 Mulyi din copiii lui Israel, din preoyi wi din Leviyi, din ckntqreyi, din uwieri, wi din slujitorii Templului, au venit wi ei la Ierusalim, kn al waptelea an al kmpqratului Artaxerxe.

  7:8 Ezra a venit la Ierusalim kn a cincea lunq a anului al waptelea al kmpqratului.

  7:9 Plecase din Babilon kn ziua kntki a lunii kntkia, wi a ajuns la Ierusalim kn ziua kntki a lunii a cincea, mkna bunq a Dumnezeului squ fiind peste el.

  7:10 Cqci Ezra kwi pusese inima sq adknceascq wi sq kmplineascq Legea Domnului, wi sq knveye pe oameni kn mijlocul lui Israel legile wi poruncile.

  7:11 Iatq cuprinsul scrisorii date de kmpqratul Artaxerxe preotului wi cqrturarului Ezra, care knvqya poruncile wi legile Domnului cu privire la Israel:

  7:12 ,,Artaxerxe, kmpqratul kmpqrayilor, cqtre Ezra, preotul wi cqrturarul iscusit kn Legea Dumnezeului cerurilor, wi awa mai departe:

  7:13 Am dat poruncq sq se lase sq plece aceia din poporul lui Israel, din preoyii wi din Leviyii lui, cari se aflq kn kmpqrqyia mea, wi cari vor sq plece cu tine la Ierusalim.

  7:14 Tu ewti trimes de kmpqratul wi de cei wapte sfetnici ai lui sq cercetezi kn Iuda wi Ierusalim, dupq Legea Dumnezeului tqu, care este kn mknile tale,

  7:15 wi sq duci argintul wi aurul pe care kmpqratul wi sfetnicii sqi l-au dqruit cu dragq inimq Dumnezeului lui Israel, a cqrui locuinyq este la Ierusalim,

  7:16 tot argintul wi aurul pe care -l vei gqsi kn tot yinutul Babilonului, wi darurile de bunqvoie fqcute de popor wi preoyi pentru Casa Dumnezeului lor la Ierusalim.

  7:17 Ca urmare, vei avea grijq sq cumperi cu argintul acesta viyei, berbeci, miei, wi ce trebuie pentru darurile de mkncare wi jertfele de bquturq, wi sq le aduci pe altarul Casei Dumnezeului vostru la Ierusalim.

  7:18 Cu celalt argint wi aur sq faceyi ce veyi crede de cuviinyq, tu wi frayii tqi, potrivit cu voia Dumnezeului vostru.

  7:19 Pune knaintea Dumnezeului din Ierusalim uneltele cari-yi vor fi kncredinyate pentru slujba Casei Dumnezeului tqu.

  7:20 Sq scoyi din casa vistieriilor kmpqratului ce va trebui pentru celelalte cheltuieli pe cari le vei avea de fqcut cu privire la Casa Dumnezeului tqu.

  7:21 Eu, kmpqratul Artaxerxe, dau poruncq tuturor vistiernicilor de dincolo de Rku sq dea kndatq lui Ezra, preot wi cqrturar iscusit kn Legea Dumnezeului cerurilor, tot ce vq va cere,

  7:22 pknq la o sutq de talanyi de argint, o sutq de cori de grku, o sutq de bayi de vin, o sutq de bayi de untdelemn, wi sare cktq va vrea.

  7:23 Tot ce este poruncit de Dumnezeul cerurilor sq se facq kntocmai pentru Casa Dumnezeului cerurilor, pentruca sq nu vie mknia Lui asupra kmpqrqyiei, asupra kmpqratului wi asupra fiilor sqi.

  7:24 Vq facem cunoscut cq nu puteyi pune nici bir, nici dare, nici vamq de trecere, peste niciunul din preoyi, din Leviyi, din ckntqreyi, din uwieri, din slujitorii Templului wi din slujitorii acestei Case a lui Dumnezeu.

  7:25 Wi tu, Ezra, dupq knyelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, pune judecqtori wi dregqtori cari sq facq dreptate la tot poporul de dincolo de Rku, tuturor celorce cunosc legile Dumnezeului tqu; wi fq-le cunoscut celor ce nu le cunosc.

  7:26 Oricine nu va pqzi kntocmai Legea Dumnezeului tqu wi legea kmpqratului, sq fie oskndit la moarte, la surghiun, la o gloabq sau la temniyq.``

  7:27 Binecuvkntat sq fie Domnul, Dumnezeul pqrinyilor nowtri, care a pregqtit inima kmpqratului ca sq slqveascq astfel Casa Domnului la Ierusalim,

  7:28 wi a kndreptat asupra mea bunqvoinya kmpqratului, a sfetnicilor sqi, wi a tuturor cqpeteniilor puternice ale lui! Kntqrit de mkna Domnului, Dumnezeului meu, care era asupra mea, am strkns pe cqpeteniile lui Israel, ca sq plece cu mine.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск