Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EZRA 8

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  8:1 Iatq capii de familii wi spiyele de neam ale celor ce s`au suit cu mine din Babilon, supt domnia kmpqratului Artaxerxe.

  8:2 Din fiii lui Fineas, Gherwom; din fiii lui Itamar, Daniel; din fiii lui David, Hatuw,

  8:3 din fiii lui Wecania; din fiii lui Pareow, Zaharia, wi cu el o sutq cincizeci de bqrbayi knscriwi;

  8:4 din fiii lui Pahat-Moab, Elioenai, fiul lui Zeraria, wi cu el douq sute de bqrbayi;

  8:5 din fiii lui Wecania, fiul lui Iahaziel, wi cu el trei sute de bqrbayi;

  8:6 din fiii lui Adin, Ebed, fiul lui Ionatan, wi cu el cincizeci de bqrbayi;

  8:7 din fiii lui Elam, Isaia, fiul Ataliei, wi cu el waptezeci de bqrbayi;

  8:8 din fiii lui Wefatia, Zebadia, fiul lui Micael, wi cu el optzeci de mii de bqrbayi;

  8:9 din fiii lui Ioab, Obadia, fiul lui Iehiel, wi cu el douqsute optsprezece bqrbayi;

  8:10 din fiii lui Welomit, fiul lui Iosifia, wi cu el o sutq wasezeci de bqrbayi;

  8:11 din fiii lui Bebai, Zaharia, fiul lui Bebai, wi cu el douqzeci wi opt de bqrbayi;

  8:12 din fiii lui Azgad, Iohanan, fiul lui Hacatan, wi cu el o sutq zece bqrbayi;

  8:13 din fiii lui Adonicam, cei din urmq, ale cqror nume iatq-le: Elifelet, Ieiel wi Wemaia, wi cu ei wasezeci de bqrbayi;

  8:14 din fiii lui Bigvai, Utai wi Zabud, wi cu ei waptezeci de bqrbayi.

  8:15 I-am strkns la rkul care curge spre Ahava, wi am tqbqrkt acolo trei zile. Am cqutat kntre popor wi preoyi, wi n`am gqsit acolo pe niciunul din fiii lui Levi.

  8:16 Atunci am trimes sq cheme pe cqpeteniile Eliezer, Ariel, Wemaia, Elnatan, Iarib, Elnatan, Natan, Zaharia wi Mewulam, wi pe knvqyqtorii Ioiarib wi Elnatan.

  8:17 I-am trimes la cqpetenia Ido, care locuia la Casifia, wi am pus kn gura lor ce trebuiau sq spunq lui Ido wi frayilor sqi slujitori ai Templului cari erau la Casifia, ca sq ne aducq slujitori pentru Casa Dumnezeului nostru.

  8:18 Wi, fiindcq mkna cea bunq a Dumnezeului nostru era peste noi, ne-au adus pe Serebia, bqrbat cu minte, dintre fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel, wi cu el pe fiii wi frayii lui, kn numqr de optsprezece;

  8:19 pe Hawabia, wi cu el pe Isaia, dintre fiii lui Merari, frayii sqi wi fiii lor, kn numqr de douqzeci;

  8:20 wi dintre slujitorii Templului, pe cari David wi cqpeteniile ki puseserq kn slujba Leviyilor, douq sute douqzeci de slujitori ai Templului, toyi numiyi pe nume.

  8:21 Acolo, la rkul Ahava, am vestit un post de smerire knaintea Dumnezeului nostru, ca sq cerem dela El o cqlqtorie fericitq pentru noi, pentru copiii nowtri, wi pentru tot ce era al nostru.

  8:22 Mi-era ruwine sq cer kmpqratului o oaste de knsoyire wi cqlqreyi, ca sq ne ocroteascq kmpotriva vrqjmawului pe drum, cqci spusesem kmpqratului: ,,Mkna Dumnezeului nostru este, spre binele lor, peste toyi cei ce -L cautq, dar puterea wi mknia Lui sknt peste toyi cei ce -L pqrqsesc.``

  8:23 Pentru aceasta am postit wi am chemat pe Dumnezeul nostru. Wi El ne -a ascultat.

  8:24 Am ales douqsprezece cqpetenii dintre preoyi, pe Werabia, Hawabia, wi zece din frayii lor.

  8:25 Am ckntqrit knaintea lor argintul, aurul, wi uneltele, date kn dar pentru Casa Dumnezeului nostru de kmpqrat, sfetnicii wi cqpeteniile lui, wi de toyi cei din Israel cari se aflau acolo.

  8:26 Am dat kn mknile lor wase sute cincizeci de talanyi de argint, unelte de argint de o sutq de talanyi, o sutq de talanyi de aur,

  8:27 douqzeci de pahare de aur de o mie de darici, wi douq vase de aramq frumoasq poleitq, tot atkt de scumpq ca aurul.

  8:28 Apoi le-am zis: ,,Sknteyi knchinayi Domnului. Vasele acestea sknt lucruri sfinte, wi argintul wi aurul acestea sknt un dar de bunq voie fqcut Domnului, Dumnezeului pqrinyilor vowtri.

  8:29 Fiyi cu ochii kn patru, wi luayi lucrurile acestea supt paza voastrq, pknq le veyi ckntqri knaintea cqpeteniilor preoyilor wi knaintarea Leviyilor, wi knaintarea capilor de familii ai lui Israel, la Ierusalim, kn cqmqrile Casei Domnului.``

  8:30 Wi preoyii wi Leviyii au luat greutatea argintului, aurului wi vaselor, ca sq le ducq la Ierusalim, kn Casa Dumnezeului nostru.

  8:31 Am plecat dela rkul Ahava, ca sq ne ducem la Ierusalim, kn a douqsprezecea zi a lunii kntkia. Mkna Dumnezeului nostru a fost peste noi, wi ne -a pqzit de loviturile vrqjmawului wi de orice piedicq pe drum.

  8:32 Am ajuns la Ierusalim, wi ne-am odihnit acolo trei zile.

  8:33 Kn ziua a patra, am ckntqrit kn Casa Dumnezeului nostru argintul, aurul wi vasele, pe cari le-am kncredinyat lui Meremot, fiul lui Urie, preotul. Cu el era Eleazar, fiul lui Fineas, wi kmpreunq cu ei Leviyii Iozabad, fiul lui Iosua, wi Noadia, fiul lui Binui.

  8:34 Fiind cercetate toate dupq numqr wi greutate, au pus atunci kn scris greutatea tuturor.

  8:35 Fiii robiei, kntorwi din robie, au adus, ca ardere de tot Dumnezeului lui Israel, doisprezece viyei pentru tot Israelul, nouqzeci wi wase de berbeci, waptezeci wi wapte de miei, wi doisprezece yapi, ca jertfe ispqwitoare, toate ca ardere de tot Domnului.

  8:36 Au dat poruncile kmpqratului dregqtorilor kmpqratului wi ckrmuitorilor de dincoace de Rku, cari au ajutat pe popor wi casa lui Dumnezeu.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск