Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - HAGGAI 2

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  2:1 Kn a douqzeci wi una zi a lunii a waptea, Cuvkntul Domnului a vorbit prin proorocul Hagai, astfel:

  2:2 ,,Vorbewte lui Zorobabel, fiul lui Wealtiel, dregqtorul lui Iuda, lui Iosua, fiul lui Ioyadac, marele preot, wi rqmqwiyei poporului, wi spune-le:

  2:3 ,Cine a mai rqmas kntre voi din ceice au vqzut Casa aceasta kn slava ei dintki? Wi cum o vedeyi acum? Awa cum este, nu pare ea ca o nimica kn ochii vowtri?

  2:4 Acum fii tare, Zorobabel! zice Domnul. Fii tare wi tu, Iosua, fiul lui Ioyadac, marele preot! Fii tare wi tu, tot poporul din yarq, zice Domnul, wi lucrayi! Cqci Eu sknt cu voi, zice Domnul owtirilor.

  2:5 Eu rqmkn credincios legqmkntului pe care l-am fqcut cu voi, cknd ayi iewit din Egipt, wi Duhul Meu este kn mijlocul vostru; nu vq temeyi!

  2:6 Cqci awa vorbewte Domnul owtirilor: ,,Kncq puyinq vreme, wi voi clqtina kncq odatq cerurile wi pqmkntul, marea wi ucatul;

  2:7 voi clqtina toate neamurile; comorile tuturor neamurilor vor veni, wi voi umplea de slavq Casa aceasta, zice Domnul owtirilor.``

  2:8 ,,Al Meu este argintul, wi al Meu este aurul, zice Domnul owtirilor.``

  2:9 ,,Slava acestei Case din urmq va fi mai mare deckt a celei dintki, zice Domnul owtirilor; wi kn locul acesta voi da pacea, zice Domnul owtirilor.``

  2:10 Kn a douqzeci wi patra zi a lunii a noua, kn anul al doilea al lui Dariu, cuvkntul Domnului a vorbit prin proorocul Hagai, astfel:

  2:11 ,,Awa vorbewte Domnul owtirilor: ,Pune preoyilor urmqtoarea kntrebare asupra Legii:

  2:12 ,Dacq poartq cineva kn poala hainei sale carne sfinyitq, wi atinge cu haina lui pkne, bucate ferte, vin, untdelemn, sau o mkncare oarecare, lucrurile acestea vor fi sfinyite?` Preoyii au rqspuns: ,Nu!`

  2:13 Wi Hagai a zis: ,Dacq se atinge cineva, spurcat prin atingerea de un trup mort, de toate aceste lucruri, vor fi ele spurcate oare?` Preoyii au rqspuns: ,Vor fi spurcate.`

  2:14 Atunci Hagai, luknd iarqw cuvkntul, a zis: ,Tot awa este wi poporul acesta, tot awa este wi neamul acesta knaintea Mea, zice Domnul, awa sknt toate lucrqrile mknilor lor: ce-Mi aduc ei acolo ca jertfq, este spurcat!

  2:15 Uitayi-vq dar, cu bqgare de seamq, la celece s`au kntkmplat pknq kn ziua de azi, pknq sq se fi pus piatrq pe piatrq la Templul Domnului!

  2:16 Atunci, cknd veneau la o grqmadq de douqzeci de mqsuri, nu erau kn ea deckt zece; cknd veneau la teasc sq scoatq cincizeci de mqsuri, nu erau kn el deckt douqzeci!

  2:17 V`am lovit cu ruginq kn grku wi cu tqciune, wi cu grindinq; am lovit tot lucrul mknilor voastre. Wi cu toate acestea..., tot nu v`ayi kntors la Mine, zice Domnul.``

  2:18 ,,Uitayi-vq cu bqgare de seamq, la cele ce s`au petrecut pknq kn ziua de azi, pknq kn a douqzeci wi patra zi a lunii a noua, din ziua cknd a fost kntemeiat Templul Domnului, uitayi-vq cu bqgare de seamq la ele.

  2:19 Mai era sqmknyq kn grknare? Nici via, nici smochinul, nici rodiul, wi nici mqslinul, n`au mai adus nimic. Dar din ziua aceasta, Kmi voi da binecuvkntarea Mea.

  2:20 Cuvkntul Domnului a vorbit a doua oarq lui Hagai, kn a douqzeci wi patra zi a lunii, astfel:

  2:21 ,,Vorbewte lui Zorobabel, dregqtorul lui Iuda, wi spune: ,Voi clqtina cerurile wi pqmkntul;

  2:22 voi rqsturna scaunul de domnie al kmpqrqyiilor, voi nimici puterea kmpqrqyiilor neamurilor, voi rqsturna wi carqle de rqzboi wi pe ceice se suie kn ele; caii wi cqlqreyii lor vor fi trkntiyi la pqmknt, wi unul va peri ucis de sabia altuia.

  2:23 Kn ziua aceea, zice Domnul owtirilor, pe tine, Zorobabele, fiul lui Wealtiel, robul Meu, -zice Domnul, -te voi lua wi te voi pqstra ca pe o pecete; cqci Eu te-am ales, zice Domnul owtirilor.`


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск