Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - PROVERBS 16

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  16:1 Planurile pe cari le face inima atkrnq de om, dar rqspunsul pe care -l dq gura vine dela Domnul. -

  16:2 Toate cqile omului sknt curate kn ochii lui, dar celce cerceteazq duhurile este Domnul. -

  16:3 Kncredinyeazq-yi lucrqrile kn mkna Domnului, wi kyi vor izbuti planurile. -

  16:4 Domnul a fqcut toate pentru o yintq, chiar wi pe cel rqu pentru ziua nenorocirii. -

  16:5 Orice inimq trufawq este o sckrbq knaintea Domnului; hotqrkt, ea nu va rqmknea nepedepsitq. -

  16:6 Prin dragoste wi credinciowie omul ispqwewte nelegiuirea, wi prin frica de Domnul se abate dela rqu. -

  16:7 Cknd sknt plqcute Domnului cqile cuiva, ki face prieteni chiar wi pe vrqjmawii lui. -

  16:8 Mai bine puyin, cu dreptate, deckt mari venituri, cu strkmbqtate. -

  16:9 Inima omului se gkndewte pe ce cale sq meargq, dar Domnul ki kndreaptq pawii. -

  16:10 Hotqrkri dumnezeiewti sknt pe buzele kmpqratului, gura lui nu trebuie sq facq greweli cknd judecq. -

  16:11 Ckntarul wi cumpqna dreaptq vin dela Domnul; toate greutqyile de ckntqrit sknt lucrarea Lui. -

  16:12 Kmpqrayilor le este sckrbq sq facq rqu, cqci prin neprihqnire se kntqrewte un scaun de domnie. -

  16:13 Buzele neprihqnite sknt plqcute kmpqrayilor, wi ei iubesc pe celce vorbewte cu neprihqnire. -

  16:14 Mknia kmpqratului este un vestitor al moryii, dar un om knyelept trebuie s`o potoleascq. -

  16:15 Seninqtatea feyei kmpqratului este viaya, wi bunqvoinya lui este ca o ploaie de primqvarq. -

  16:16 Cu ckt mai mult face ckwtigarea knyelepciunii deckt a aurului! Cu ckt este mai de dorit ckwtigarea priceperii deckt a argintului! -

  16:17 Calea oamenilor fqrq prihanq este sq se fereascq de rqu; acela kwi pqzewte sufletul, care vegheazq asupra cqii sale. -

  16:18 Mkndria merge knaintea pieirii, wi trufia merge knainte cqderii. -

  16:19 Mai bine sq fii smerit cu cei smeriyi, deckt sq kmparyi prada cu cei mkndri. -

  16:20 Cine cugetq la Cuvkntul Domnului, gqsewte fericirea, wi cine se kncrede kn Domnul este fericit. -

  16:21 Cine are o inimq knyeleaptq este numit priceput, dar dulceaya buzelor mqrewte wtiinya. -

  16:22 Knyelepciunea este un izvor de viayq pentru cine o are; dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. -

  16:23 Cine are o inimq knyeleaptq, kwi aratq knyelepciunea cknd vorbewte, wi mereu se vqd knvqyqturi noi pe buzele lui. -

  16:24 Cuvintele prietenoase sknt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet, wi sqnqtoase pentru oase. -

  16:25 Multe cqi i se par bune omului, dar la urmq duc la moarte. -

  16:26 Cine muncewte, pentru el muncewte, cqci foamea lui kl kndeamnq la lucru. -

  16:27 Omul stricat pregqtewte nenorocirea, wi pe buzele lui este ca un foc aprins. -

  16:28 Omul neastkmpqrat stkrnewte certuri, wi pkrktorul desbinq pe cei mai buni prieteni. -

  16:29 Omul asupritor amqgewte pe aproapele squ, wi -l duce pe o cale, care nu este bunq. -

  16:30 Cine knchide ochii, ca sq se dedea la gknduri stricate, cine-wi muwcq buzele, a wi sqvkrwit rqul. -

  16:31 Perii albi sknt o cununq de cinste, ea se gqsewte pe calea neprihqnirii. -

  16:32 Cel kncet la mknie preyuiewte mai mult deckt un viteaz, wi cine este stqpkn pe sine preyuiewte mai mult deckt cine cucerewte cetqyi. -

  16:33 Se aruncq soryul kn poala hainei, dar orice hotqrkre vine dela Domnul. -


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск